close

Enter

Log in using OpenID

21 Kasım 2014, Cuma / 21st November 2014, Friday

embedDownload
21 Kasım 2014, Cuma / 21st November 2014, Friday
Salon 3 / Hall 3
07:20-08:00 SÖZLÜ SUNUMLAR 2 / ORAL PRESENTATION 2 (SS-08, SS-09, SS-10, SS-11, SS-12, SS-13, SS-14, SS-15)
Oturum Başkanı / Chair: Macit Arvas
Ana Salon / Main Hall
08:00-10:00 1. OTURUM / SESSION 1
Oturum Başkanları / Chairs: Uğur Saygılı, Cem Dane
08:00-08:15 Anormal uterin kanamalarda medikal tedavi
Aydın Özsaran
Medical treatment in abnormal uterine bleeding
08:15-08:30 Endometriyal hiperplazilerde morfolojik değişikliklerin kliniğe uygulanması Nihan Haberal
Clinical implementation of morphologic changings in endometrial hyperplasias
08:30-08:45 Endometriyal hiperplazilere yönetim
Aytekin Altıntaş
Approach to endometrial hyperplasias
08:45-09:15 Erken evre endometriyum kanserinde lenfadenektominin yeri
Andrea Mariani Role of lymphadenectomy in early-stage endometrial cancer
09:15-09:45 Erken evre endometriyum kanserinde minimal invazif cerrahi
Mario Leitao
Minimally invasive surgery in early stage endometrial cancer
09:45-10:00 Endometrium Kanserli Hastalarda fertilite koruyucu
Polat Dursun
tedavi öncesi evrelmenin yeri
The role of staging in endometrial cancer patients before fertility sparing treatment
10:00-10:15 Tartışma / Discussion
10:15-10:30
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
10:30-12:30 2. OTURUM / SESSION 2
Oturum Başkanları / Chairs: Mesut Özsoy, Ali Kolusarı
10:30-10:45 Basit histerektomi sonrasında endometriyum kanseri tanılı hastaya yaklaşım
Çetin Çelik
Approach to endometrial cancer treated with simple hysterectomy
10:45-11:00 İleri evre ve nüks endometriyum kanserinde cerrahi
Serkan Erkanlı
Surgery in advance stage and recurrent endometrial cancer
11:00-11:30 Endometriyum kanserinde yüksek riskli histopatolojilerde yönetim
Shashi Lele
The management of high-risk endometrial cancer histopathology
11:30-11:45 Endometriyum kanserinde radyoterapinin yeri
Enis Özyar
Role of radiotherapy in endometrial cancer
11:45-12:00 Endometriyum kanserinde kemoterapinin yeri
Nil Molinas Mandel
Role of chemotherapy in endometrial cancer
12:00-12:15 Tedavi edilmiş endometriyum kanserleri nasıl takip edilmelidir
Ö. Tarık Yalçın
How to follow up endometrial cancer patients after the treatment
12:15-12:30 Tartışma / Discussion
12:30-13:15
ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
-18-
www.trsgo.org
Ana Salon / Main Hall
13:15-14:00 KONFERANS
Oturum Başkanları / Chair: Ali Ayhan
Over kanserinde Caelyx ve Klinik Tecrübe Paylaşımı
Caelyx in ovarian cancer and clinical experience exchange
Chahine Georges
14:00-15:30 3. OTURUM / SESSION 3
Oturum Başkanları / Chairs: Mustafa Özat, Samet Topuz
14:00-14:15 Preinvazif vulva lezyonların sınıflandırılması
Alp Usubütün
Classification of vulvar preinvasive lesions
14:15-14:30 Preinvazif vulva lezyonların sınıflandırılmasında yönetim
Ömer Lütfi Tapısız
Management in preinvasive vulvar lesions
14:30-14:45 Erken evre vulva malign tümörlerinde cerrahi teknikler:
Kunter Yüce
Lokal radikal eksizyon, radikal vulvektomi ve lenfadenektominin sınırları
Surgical techniques in early stage malignant tumors of the vulvar:
Locally radical excision, radical vulvectomy and limits of lymphadenectomy
14:45-15:00 İleri evre vulva kanserlerinde tedavi seçenekleri:
Tayup Şimşek
Primer tedaviler, neoadjuvan tedaviler ve cerrahi
Treatment options for advanced stage vulvar cancer:
Primary treatment, neoadjuvant therapy and surgery
15:00-15:15 Nadir malign vulva tümörleri: Melanom, paget hastalığı, sarkom
Hüsnü Gökaslan
Rare vulvar malignant tumors: Melanoma, Paget’s disease, sarcomas
15:15-15:30 Tartışma / Discussion
15:30-17:00 4. OTURUM / SESSION 4
Oturum Başkanları / Chairs: Murat Dede, Nurettin Boran
15:30-16:00 GTN’de patolojik değerlendirmeler
Pathological evaluation in GTN
16:00-16:15 GTN’de sınıflandırma ve tedavi sonrası takip uygulamaları
Classification and post-treatment follow-up in GTN
16:15-16:30 Yüksek riskli GTN’de tedavi seçenekleri
Treatment options in high-risk GTN
16:30-16:45 Nadir GTN’ler: Tanı, prognoz ve tedavi seçenekleri
Rare GTN’s: Diagnosis, prognosis and treatment options
16:45-17:00 Postmenopozal hastalarda histeroskopi: Ürdün deneyimi
Hysteroscopy in postmenopausal patients experience of Jordan
17:00-17:15 Tartışma / Discussion
17:15-17:30
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
-19-
www.trsgo.org
le-Ming Shih
Mehmet Harma
Sinan Özalp
Tufan Öge
Ziad M Al Shraideh
Ana Salon / Main Hall
17:30-19:15 5. OTURUM / SESSION 5
Oturum Başkanları / Chairs: Bülent Urman, Levent Yaşar
17:30-18:00 Kanser ve gebelik
David Atallah
Cancer and pregnancy
18:00-18:15 Kanserli Hastalarda COH Protokolleri
Hakan Yaralı
COH Protocols in Cancer Patients
18:15-18:30 Onkolojik tedavilerin reprodüktif fonksiyonlara etkisi:
Bülent Urman
Over ve embriyo koruma yöntemleri
Oncologic treatment effects on the reproductive function: Over and embryo preservation methods
18:30-18:45 Lenfoma ve lösemili hastalarda fertilte koruyucu yaklaşım
Pervin Topçuoğlu
Fertility sparing approaches in lymphoma and leukemia patients
18:45-19:00 Meme kanseri hastalarında fertilite koruyucu yaklaşım
Gül Başaran
Fertility sparing approaches in breast cancer patients
19:00-19:15 Tartışma / Discussion
Salon 3 / Hall 3
19:15-20:00 VİDEO SUNUMLAR 2 / VIDEO PRESENTATION 2
Oturum Başkanı / Chair: U.Fırat Ortaç
VS-009 Anterior ekzenterasyon
Veysel Şal, Nedim Tokgözoğlu, Tugan Beşe, Fuat Demirkıran, Macit Arvas
VS-010 Paraaortik Lenfadenektomi
Hüsnü Çelik
VS-011 Laparoskopik paraaortik lenf nodu diseksiyonu
Tayup Şimşek
VS-012 Pelvik kanserinde primer sitoredüktif cerrahi
Salih Taşkın, Göksel Kanmaz, U. Fırat Ortaç
VS-013 Karaciğerin vasküler Oklüzyonu
Çağatay Taşkıran
VS-014 Radikal Abdominal Trakelektomi
Polat Dursun, Ali Ayhan
VS-015 Radikal trakelektomi
Mete Güngör
VS-016 Over kanserinde sekonder sitoredüktif cerrahi
Salih Taşkın, Göksel Kanmaz, U. Fırat Ortaç
VS-017 Pelvik robotik Bilateral lenf nodu çıkarılması
Mete Güngör
20:00
Akşam Yemeği / Dinner
-20-
www.trsgo.org
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
345 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content