close

Enter

Log in using OpenID

19 Kasım 2014, Çarşamba / 19th November 2014, Wednesday

embedDownload
BİLİMSEL PROGRAM
19 Kasım 2014, Çarşamba / 19th November 2014, Wednesday
08:00-10:00 Kayıt / Registration
10:00-18:00 Kurslar / Courses
10:00-18:00
Kurs 1 - Minimal İnvaziv Cerrahi
Kurs Salonu 1
Course 1 - Minimally Invasive Surgery Course
Course Hall 1
10:00-11:15 1. OTURUM / SESSION 1
Oturum Başkanları / Chairs: U. Fırat Ortaç, M. Ali Vardar
10:00-10:20 Şüpheli adneksiyel kitle ve over kanserinde laparoskopinin yeri
Role of laparoscopy in suspicious adnexal masses and ovarian cancer
10:20-10:40 Laparoskopik intraperitoneal pelvik - paraaortik lenfadenektomi
Laparoscopic transperitoneal pelvic and para-aortic lymphadenectomy
10:40-11:00 Laparoskopik extraperitoneal paraaortik lenfadenektomi Laparoscopic extraperitoneal para-aortic lymphadenectomy
11:00-11:15 Tartışma / Discussion
11:15-11:30
U. Fırat Ortaç
Ahmet Barış Güzel
Haldun Güner
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
11:30-13:00 2. OTURUM / SESSION 2
Oturum Başkanları / Chairs: U. Fırat Ortaç, M. Ali Vardar
11:30-11:50 Erken evre serviks kanserinde laparoskopik radikal trakelektomi
Ali Küçükmetin
Laparoscopic radical trachelectomy in early stage cervical cancer
11:50-12:10 Erken evre serviks kanserinde laparoskopik radikal histerektomi
Tayup Şimşek
Laparoscopic radical hysterectomy in early stage cervical cancer
12:10-12:30 Erken evre endometrium kanserinde laparoskopik cerrahi evrelendirme M. Ali Vardar
Laparoscopic surgical staging in early-stage endometrial cancer
12:30-12:50 Onkolojide single port laparoskopi
Polat Dursun
Single port laparoscopy in oncology
12:50-13:00 Tartışma / Discussion
13:00-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
14:00-15:35 3. OTURUM / SESSION 3
Oturum Başkanları / Chairs: Mete Güngör, Fatih Güçer
14:00-14:20 Robotik cerrahi sistemi, gerekli ameliyathane şartları, teknik ekip ve ekipmanlar
Robotic surgical system, the necessary operating conditions, technical staff and equipment
14:20-14:40 Robotik cerrahide hasta pozisyonu, trokar yerleştirilmesi ve docking
Patient positioning, trocar placement and docking in robotic surgery
14:40-15:00 Robotik cerrahi komplikasyonları ve yönetimi
Complications and management in robotic surgery
-10-
www.trsgo.org
Serkan Erkanlı
Murat Dede
Fatih Güçer
10:00-18:00
Kurs 1 - Minimal İnvaziv Cerrahi
Kurs Salonu 1
Course 1 - Minimally Invasive Surgery Course
Course Hall 1
15:00-15:20 Robotik radikal histerektomi
Robotic radical hysterectomy
15:20-15:35 Tartışma / Discussion
15:35-15:50
Ahmet Göçmen
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
15:50-17:25 4. OTURUM / SESSION 4
Oturum Başkanları / Chairs: İlkkan Dünder, C. Müfit Yenen
15:50-16:10 Robotik radikal trakelektomi
Robotic radical trachelectomy
16:10-16:30 Robotik pelvik lenfadenektomi
Robotic pelvic lymphadenectomy
16:30-16:50 Robotik paraaortik lenfadenektomi
Robotic paraaortic lymphadenectomy
16:50-17:10 Robotik extraperitoneal lenfadenektomi
Robotic extraperitoneal lymphadenectomy
17:10-17:25 Tartışma / Discussion
Mete Güngör
İlkkan Dünder
M. Murat Naki
C. Müfit Yenen
17:25-18:00 5. OTURUM / SESSION 5
Oturum Başkanı / Chair: U. Fırat Ortaç
İnteraktif olgu sunumları
Interactive case presentations
U. Fırat Ortaç, Mete Güngör
-11-
www.trsgo.org
10:00-17:00
Kurs 2 - Kolposkopi
Kurs Salonu 2
Course 2 - Colposcopy
Course Hall 2
10:00-11:00 1. OTURUM / SESSION 1
Oturum Başkanları / Chairs: Derin Kösebay, Kunter Yüce
10:00-10:20 Türkiye’de anormal sitoloji HPV ve servikal kanser epidemiyolojisi
Abnormal cytology, HPV and cervical cancer epidemiology in Turkey
10:20-10:40 Serviks kanserinde tarama nasıl yapılmalıdır?
How cervical cancer screening should be done?
10:40-11:00 Tartışma / Discussion
11:00-11:15
Ali Ayhan
Nejat Özgül
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
11:15-12:50 2. OTURUM / SESSION 2
Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Özalp, Hakan Ozan
11:15-11:35 Kolposkopiye giriş
Introduction to colposcopy
11:35-11:55 Normal serviks kolposkopisi
Colposcopy of normal cervix
11:55-12:15 Anormal transformasyon zonu kolposkopisi
Colposcopy of abnormal transformation zone
12:15-12:35 LSIL (+ASC-US) kolposkopisi
Colposcopy of LSIL (+ ASC-US )
12:35-12:50 Tartışma / Discussion
12:50-14:00
Hakan Ozan
H. Gökhan Tulunay
M. Faruk Köse
ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
14:00-15:35 3. OTURUM / SESSION 3
Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Berkman, Ali Haberal
14:00-14:20 Kriyoterapi, LEEP ve konizasyon
Cryotherapy, LEEP and conization
14:20-14:40 İnvaziv serviks kanseri kolposkopi
Colposcopy of invasive cervical cancer
14:40-15:00 Servikal premalign lezyonlarda sitoloji ve histoloji yönetimi
Management of cytology and histology in cervical premalignant lesions
15:00-15:20 HSIL (+ASC-H) kolposkopi
Colposcopy of HSIL (+ASC-H)
15:20-15:35 Tartışma / Discussion
15:35-15:50
Kunter Yüce
Coşkun Salman
Ali Haberal
Macit Arvas
Muhieddine Seoud
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
15:50-17:00 4. OTURUM / SESSION 4
Oturum Başkanı / Chair: Kunter Yüce
15:50-17:00 İnteraktif olgu sunumları
Interactive case presentations
-12-
www.trsgo.org
Kunter Yüce, Nejat Özgül
10:00-15:15
Kurs 3 - Ultrasonografi
Kurs Salonu 3
Course 3 - Ultrasonography
Course Hall 3
10:00-11:00 1. OTURUM / SESSION 1
Oturum Başkanları / Chairs: Fuat Demirkıran, D. Haluk Dervişoğlu
10:00-10:20 Ultrasonografi cihazlarında etkin kullanım prensipleri
Principles of efficient use of ultrasonograpy machines
10:20-10:40 Myom ve sarkom; ultrasonografik ayırıcı tanı
Fibroid and sarcom; ultrasonographic diferrantial diagnosis
Sinan Beksaç
Esra Kuşçu
10:40-11:00 Tartışma / Discussion
11:00-11:15
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
11:15-12:30 2. OTURUM / SESSION 2
Oturum Başkanları / Chairs: Tugan Beşe, Ilgın Tükçüoğlu
11:15-11:35 Uniloküler over kistleri: Ultrasonografinin yönetimdeki rolü
Uniloculated ovarian cyst: Role of ultrasonography
11:35-11:55 Malignite için yüksek riskli overiyal kitleler: Ultrasongrafi bulguları
Moderate and high risk ovarian masses: Findings of ultrasonography
11:55-12:15 Endometriyal patolojiler: Ultrasonografik bulgular
Endometrial pathologies: Findings of ultrasonography
Tevfik Güvenal
Fuat Demirkıran
Samet Topuz
12:15-12:30 Tartışma / Discussion
12:30-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
14:00-15:15 3. OTURUM / SESSION 3
Oturum Başkanları / Chairs: Hüsnü Çelik, Behiye Pınar Göksedef
14:00-14:20 Endometrial kanser: Ultrasonografinin yönetimdeki rolü
Hüsnü Çelik
Endometrial cancer: The role of ultrasonography at the management
14:20-14:40 GTT ve ultrasonografi: Tanı ve yönetime katkısı
Tugan Beşe
GTT and ultrasonography: Contribute to the diagnosis and management
14:40-15:00 İnteraktif toplantı: Ultrasonografinin yönetim ve takipdeki rolü Fuat Demirkıran, Tugan Beşe
Interactive meeting: The role of ultrasonography at the management and follow-up
15:00-15:15 Tartışma / Discussion
-13-
www.trsgo.org
19 Kasım 2014, Çarşamba / 19th November 2014, Wednesday
Açılış Töreni / Opening Ceremony
18:15
18:30
18:45
19:00
20:00
Ali Ayhan
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı
President of the Turkish Society of Gynecologic Oncology
Cansun Demir
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı
President of the Turkish Society of Obstetrics and Gynecology
Ana Salon / Main Hall
KEY LECTURE
Endo metriyum kanserinin dünü, bugünü ve yarını?
PANEL
Kanserle dans derneği
Ali Ayhan
Sevil Gürkan, Nazife Yılmaz
Açılış Kokteyli / Opening Coctail
Akşam Yemeği/ Dinner
20 Kasım 2014, Perşembe / 20th November 2014, Thursday
Salon 3 / Hall 3
07:20-08:00 SÖZLÜ SUNUMLAR 1 / ORAL PRESENTATION (SS-01, SS-02, SS-03, SS-04, SS-05, SS-06, SS-07)
Oturum Başkanı / Chair: Kunter Yüce
Ana Salon / Main Hall
08:00-10:20 1. OTURUM / SESSION 1
Oturum Başkanları / Chairs: Ali Ayhan, M. Faruk Köse
08:00-08:30 Over kanseri etyolojisinde yeni görüşler
New perspectives on the etiology of ovarian cancer
08:30-08:45 Over kanseri evrelemesinde yeni gelişmeler, Niçin?
New advancements in ovarian cancer, Why?
08:45-09:15 Herediter over kanserinde tanı, tedavi ve koruma
Diagnosis, treatment and prevention of hereditary ovarian cancer
09:15-09:35 Epitelyal over kanserinde primer sitoredüktif cerrahi
Primary cytoreductive surgery in epithelial ovarian cancer
09:35-10:05 Epitelyal over kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve interval cerrahi
Neoadjuvant chemotherapy and interval surgery in epithelial ovarian cancer
10:05-10:20 Tartışma / Discussion
10:20-10:30
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
-14-
www.trsgo.org
Ayşe Ayhan
Çağatay Taşkıran
Jacob Korach
Ali Ayhan
Muhieddine Seoud
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
513 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content