close

Enter

Log in using OpenID

BESYO TELEFON REHBERİ - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

embedDownload
BESYO TELEFON REHBERİ
YÖNETİM
Dahili ve CEP Tel.
Tel: 218 22 97-218 12 67
Faks: 218 21 77
Müdürlük
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL (Müdür)
Yrd. Doç. Dr. Ġlhan ADĠLOĞULLARI (Müd Yrd.)
Öğr. Gör. Zeynel DOHMAN (Müd Yrd.)
Bünyamin ÜNSAL (BESYO Sekreteri)
3168
3180
3163
3169
AKADEMİK PERSONEL
Yrd.Doç.Dr.Ġlhan ADĠLOĞULLARI
Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Özden YURDAKUL
Yrd. Doç. Dr. Cevdet CENGĠZ
Yrd. Doç. Dr. ġakir SERBES
Yrd.Doç. Dr. GülĢah ġAHĠN
Yrd.Doç. Dr. Özhan BAVLI
Yrd. Doç. Dr. Erdal DEMĠR
Yrd. Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU
Öğr.Gör.Dr. Gülçin GÖZAYDIN
Öğr.Gör. Harun SUYÜNÇ
Öğr.Gör. Zeynel DOHMAN
Öğr.Gör. Türkan SÖĞÜTÇÜ
Öğr.Gör. Hasan ABANOZ
Öğr. Gör. Kadir KOYUNCUOĞLU
Öğr. Gör. Bilal KARAKOÇ
Öğr. Gör. Uğur ġENTÜRK
Okt. H. Ahmet TAġPINAR
ArĢ. Gör. Dr. Duygu AKSOY
Uzm. Oya DEMĠRCAN
3217
3202
3203
3206
3224
3211
3218
3212
3219
3198
3200
3199
3221
3222
3201
3205
3209
3197
3215
İDARİ PERSONEL
Bünyamin ÜNSAL (BESYO Sekreteri)
Ali DEMĠR (ġb. Müd. Öğr. ĠĢleri)
Esin ZEYBEK (Yönetici Asistanı- Evrak Kayıt)
Sema ÖZBEK (Öğrenci ĠĢleri)
Sadi IġIK (Ayniyat-Depo)
Hüseyin AYHAN (Muhasebe)
Ali UZUN (Spor Yöneticiliği Bölüm Sekreteri)
Gülgün PEKER (Yazı ĠĢleri)
Hakan KAYAÜSTÜ (Yazı ĠĢleri)
Emine ÇELĠK (Yazı ĠĢleri)
Görkem SEZER (Antr. Eğitimi Böl ve Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Böl. Sekreteri)
Öğrenci Temsilciliği
ġaban-Ġrfan-Nuri- Mustafa
Kantin
Çay Ocağı
3169
3204
3167
3187
3166
3210
3213
3223
3172
3181
3208
3165
3162
3185
3179
3173
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
227 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content