close

Enter

Log in using OpenID

çal devlet hastanesi hizmet standartları tablosu

embedDownload
ÇAL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
4
HİZMETİN ADI
Poliklinik Muayenesi
Hekim Seçme Hakkının
Kullandırılması
Hasta Yatış İşlemleri
112 Acil Sağlık Hizmetleri
ve Acil Polikliniğine
Müracaat Eden Hastaların
Muayenesi
5
Röntgen Çekilmesi
6
Hasta Hakları Başvurusu
7
8
9
10
11
12
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2.Yurt dışı sigortalı hastalardan bakım belgesi
3. Adli vaka, tutuklu, hükümlü, er, erbaş, banka vb kurumlardan gelen hastalardan üst yazı veya sevk
T1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
Seçilen Hekimin İsmi
2 Dak.
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. İlgili Hekimin Yatış Belgesi
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
Acil Vakalar Bekletilmez.
10 Dak.
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. HBYS den hekim istemi
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
20 Dak.
4 Saat
3 Gün
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. HBYS den hekim istemi
SFT(Solunum Fonksiyon
Testi)
Laboratuvar Tetkikleri(Tam 1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
Kan,Tam
2. HBYS den hekim istemi
İdrar,Biyokimya,Romatizm
al Testler,Gaitada Parazit
ve Gaitada Gizli Kan)
Hormon Tahlili
Sürekli İlaç Kullanım
Raporu
Hasta Taburcu İşlemleri
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2.Resmi üst yazı veya dilekçe
T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. HBYS den hekim istemi
1.HBYS sistemi üzerindenHekim Kararıyla
İstirahat Raporu
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. HBYS den hekim istemi
Adli Rapor İşlemleri
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRECİ (EN GEÇ)
Muayeneye alma
tetkik isteme, ilaç
muaflık raporu 15 dk
20 Dak.
5 Saat
(Hormon Tahlilleri 1
Hafta)
15 Dak.
10 Dak.
15 Dak.
15 Dak.
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
13
Diş Polk. Muayenesi
14
Panaromik film çekimi
15
Diş Çekimi
17
Periodontoloji (Detertraj)
18
Amalgam dolgu
19
Kompozit dolgu
21
Cam iyonomer dolgu
22
Kanal Tedavisi
23
Yerel flor uygulama
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2.Yurt dışı sigortalı hastalardan bakım belgesi
3. Adli vaka, tutuklu, hükümlü, er, erbaş, banka vb kurumlardan gelen hastalardan üst yazı veya sevk
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. HBYS den hekim istemi
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRECİ (EN GEÇ)
2 saat
10 dk
Otomasyon girişi,
muayene girişi ve
tetkikleri tamamlanmış
işleme hazır hastanın
işlem süresi ( 1 saat)
Otomasyon girişi,
muayene girişi ve
tetkikleri tamamlanmış
işleme hazır hastanın
işlem süresi (30 dk)
otomasyon girişi,
muayene ve tetkikleri
tamamlanmış işleme
hazır hastanın işlem
süresi (45 dk)
otomasyon girişi,
muayene ve tetkikleri
tamamlanmış işleme
hazır hastanın işlem
süresi (45 dk)
otomasyon girişi,
muayene ve tetkikleri
tamamlanmış işleme
hazır hastanın işlem
süresi(20 dk)
otomasyon girişi,
muayene ve tetkikleri
tamamlanmış işleme
hazır hastanın işlem
süresi her seans için
(1 Saat)
otomasyon girişi,
muayene ve tetkikleri
tamamlanmış işleme
hazır hastanın işlem
süresi (10 dk)
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRECİ (EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
otomasyon girişi,
muayene ve tetkikleri
tamamlanmış işleme
hazır hastanın işlem
süresi (1 Ay)
otomasyon girişi,
muayene ve tetkikleri
tamamlanmış işleme
hazır hastanın işlem
süresi (1 Ay)
otomasyon girişi,
muayene ve tetkikleri
tamamlanmış işleme
hazır hastanın işlem
süresi (1 Ay)
otomasyon girişi,
muayene ve tetkikleri
tamamlanmış işleme
hazır hastanın işlem
süresi
(20 dk)
otomasyon girişi,
muayene ve tetkikleri
tamamlanmış işleme
hazır hastanın işlem
süresi
(30 Saat)
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
24
Tam Protez
25
Bölümlü Protez
26
Veneer kron - Tek Parça
Döküm Kron
27
Süt dişi çekimi
28
Süt dişi dolgu
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
1.T.C Kimlik Numaralı Kimlik
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Adı Soyadı
:
Ünvan
Adres
Tel
Faks
:
:
:
:
ÜMMÜHAN KOCA
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Çal Devlet Hastanesi
0258 7512244
0258 7513007
İkinci Müracaat Yeri
Adı Soyadı
:
DR.RAMAZAN ARKIN ÇERİKAN
Ünvan
Adres
Tel
Faks
:
:
:
:
Hastane Yöneticisi BAŞHEKİM
Çal Devlet Hastanesi
0258 7512244
0258 7513007
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content