close

Enter

Log in using OpenID

yönetim kurulu - Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

embedDownload
T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
: 08.09.2014
: 2014/ 32
KARAR NO: 2014 / 740
Enstitümüz İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına 09.09.2011
tarihinde kayıt olan ve tez aşamasında bulunan 51130568694 nolu Gültekin ÇAKIR’ a DÜ
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24. maddesi ve 5.fıkrası uyarınca 2014-2015 öğretim yılı
güz dönemi için bir (1) yarıyıl ek süre verilmesine;
KARAR NO: 2014 / 741
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi
63298161242 nolu Ömer ÖZYÜREK’ in kayıt dondurma isteğini içeren dilekçesine istinaden adı
geçen öğrencinin D.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi gereğince 20142015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren iki (2) yarıyıl boyunca kaydının dondurulmasına ve
süresinden sayılmamasına;
KARAR NO: 2014 / 742
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
54634223144 nolu Metin ÇİFCİ’ nin tez danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Metin ÇİFCİ
Kayıt Tarihi
01.09.2014
No
54634223144
Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Sinan TOKLU
KARAR NO: 2014 / 743
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
19520144736 nolu Ekrem BAŞER’ in tez danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Ekrem BAŞER
Kayıt Tarihi
04.02.2014
No
19520144736
Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALTUN
KARAR NO: 2014 / 744
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
65920064204 nolu Onur SEÇKİN’ in tez danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Onur SEÇKİN
Kayıt Tarihi
06.02.2013
No
65920064204
Tez Danışmanı
Prof. Dr. Nedim TUTKUN
KARAR NO: 2014 / 745
Enstitümüz Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programında kayıtlı 27916793970 nolu Derya BAŞOL’ un tez danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul
edilmesine;
Adı Soyadı
Derya BAŞOL
Kayıt Tarihi
06.02.2014
No
27916793970
Tez Danışmanı
Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
KARAR NO: 2014 / 746
Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
52237631694 nolu Batuhan AYKANAT’ ın tez danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Batuhan AYKANAT
Kayıt Tarihi
02.09.2014
No
52237631694
Tez Danışmanı
Doç. Dr. Serkan SUBAŞI
KARAR NO: 2014 / 747
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı 17369082400 nolu
Tuğçe ÇINAR’ ın tez danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Tuğçe ÇINAR
Kayıt Tarihi
09.09.2013
No
17369082400
Tez Danışmanı
Prof. Dr. İsmet YILDIZ
KARAR NO: 2014 / 748
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
60640098362 nolu Cihangir MERCİMEK’ in mevcut tez danışmanının değiştirilerek yeni tez
danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
No
Mevcut Tez Danışmanı
Doç. Dr. Cengiz GÜLER
Cihangir MERCİMEK
26.01.2012
60640098362
Yeni Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN
KARAR NO: 2014 / 749
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
54634223144 nolu Metin ÇİFCİ’ nin tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Metin
ÇİFCİ
Kayıt
Tarihi
01.09.2014
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Yrd. Doç. Dr. Sinan Kablosuz algılayıcı ağlar için yönlendirme
TOKLU
protokolleri
güvenlik
özelliklerinin
karşılaştırılması
Security features comparison of routing
protocols for wireless sensor networks
KARAR NO: 2014 / 750
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
15578361972 nolu Özay CAN’ ın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Özay CAN
Kayıt
Tarihi
06.09.2013
Tez Danışmanı
Prof. Dr.
TUTKUN
Tez Başlığı
Nedim Yenilenebilir mikrogrid sistemin meta-sezgisel
bir yöntem ile optimal güç planlaması
Optimal power scheduling of a renewable
microgrid system using a meta-heuristic
method
KARAR NO: 2014 / 751
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
65920064204 nolu Onur SEÇKİN’ in tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Onur
SEÇKİN
Kayıt
Tarihi
06.02.2013
Tez Danışmanı
Prof. Dr.
TUTKUN
Tez Başlığı
Nedim Tipik monokristal fotovoltaik modül için basit
eşdeğer devre modelinin geliştirilmesi
Development of a simple equivalent circuit for
a typical monocrystalline photovoltaic module
KARAR NO: 2014 / 752
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı 56311657600 nolu Ümit
GÜRSEL’ in tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Ümit
GÜRSEL
Kayıt
Tarihi
11.09.2013
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Doç. Dr. Muharrem Polimer filmlerin morfolojik ve elektriksel
GÖKÇEN
özelliklerinin incelenmesi
Investigation of morphological and electrical
properties of polymeric films
KARAR NO: 2014 / 753
Enstitümüz İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
39020166366 nolu Murat DÖKMECİ’ nin tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Murat
DÖKMECİ
Kayıt
Tarihi
09.09.2013
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Yrd. Doç. Dr. Serkan Yapı çeliklerinin birleştirilmesinde farklı
APAY
kaynak yöntemleri ve farklı parametrelerin içi
gerilim üzerine etkisi
Effects of different welding processes and
parameters for combination of structural steel
on internal stress
KARAR NO: 2014 / 754
Enstitümüz İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
63124288396 nolu Hasan KIR’ ın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Hasan KIR
Kayıt
Tarihi
04.02.2014
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Yrd. Doç. Dr. Serkan Sert dolgu kaplamada uygulanan farklı kaynak
APAY
yöntemlerinin malzemenin mekanik ve aşınma
özelliklerine etkisi
Applıed in hardfacing of different weldings
methods of material effect on wear
charcteristic and mechanical properties
KARAR NO: 2014 / 755
Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
22439207324 nolu Kader MERCANOĞLU’ nun tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
Kader
MERCANOĞLU
11.09.2013
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Yrd. Doç. Dr. Özlem Cam elyaf takviyeli beton atıklarının
SALLI BİDECİ
geri
kazanılmış
agrega
olarak
kullanılabilirliğinin araştırılması
The investigation of usability of glassfiber reinforced concrete waste as
recycled aggregate
KARAR NO: 2014 / 756
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
13706145838 nolu Hakan KUTLAK’ ın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
Hakan
KUTLAK
11.09.2013
Tez Danışmanı
Doç. Dr.
UYGUR
Tez Başlığı
İlyas Rotbaşı sıvama işleminin tasarımı ve analizi
Design and analysis of edge forming process
of tie rod end
KARAR NO: 2014 / 757
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı 17369082400 nolu
Tuğçe ÇINAR’ ın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Tuğçe
ÇINAR
Kayıt Tarihi
09.09.2013
Tez Danışmanı
Prof. Dr.
YILDIZ
Tez Başlığı
İsmet Sınırlı ünivalent fonksiyonlar
Bounded univalent functions
KARAR NO: 2014 / 758
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
60640098362 nolu Cihangir MERCİMEK’ in tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Cihangir
MERCİMEK
Kayıt Tarihi
26.01.2012
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Yrd. Doç. Dr. Halil Modüler mobilya üretiminde kullanılan
İbrahim ŞAHİN
yonga levhaların bazı fiziksel ve mekanik
özelliklerinin araştırılması
Some physical and mechanical properties of
particle board used in modular furniture
manufacturing
KARAR NO: 2014 / 759
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
20243729964 nolu Gürkan ÇOLAK’ ın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Gürkan
ÇOLAK
Kayıt Tarihi
09.09.2013
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Yrd. Doç.
Dr. Orman Yolu Yapım Sürecinin Araştırılması
Yılmaz TÜRK
(Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
Investigation of Forest Road Construction
Process
(Case
Study-Sakarya
Forest
Headquarters)
KARAR NO: 2014 / 760
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Doktora Programına 2013-2014 Bahar döneminde
Lisans derecesi ile başvurusu kabul edilen 46294231966 nolu Ekrem EMRE’ nin 04.09.2014 tarihli
dilekçesine istinaden kaydının silinmesine;
KARAR NO: 2014 / 761
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden 46294231966 nolu
Ekrem EMRE’ nin 2013-2014 Bahar yarıyılında Enstitümüz Matematik Anabilim Dalından aldığı
aşağıda adı, kodu, kredisi ve AKTS’ si verilen Lisansüstü derslerin sayılmasına ve döneminden
düşülmesine;
Dersin
Kodu
MAT 707
MAT 721
MAT 725
MAT 727
MAT 742
MAT 762
MAT 768
Dersin Adı
T
U K AKTS
NOTU
Matematiksel Analiz I
Halkalar ve Modüller
Sayılar Teorisi
Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri
Iraksak Seriler I
Kesirli İntegraller I
Cebirde Özel Konular I
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
BB
BA
AA
BB
AA
BB
AA
3
3
3
3
3
3
3
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
KARAR NO: 2014 / 762
Enstitümüz Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinden 41707334548 nolu Ayhan AKGÜNOĞLU’ nun, 05.09.2014 tarihli kaydının silinme
isteğini içeren dilekçesine istinaden adı geçen öğrencinin kayıtlı olduğu Kompozit Malzeme
Teknolojileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından kaydının silinerek ilişiğinin kesilmesine;
KARAR NO: 2014 / 763
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden
44428586326 nolu Sultan Mehtap İZMİRLİ AYAN’ ın, 01.09.2014 tarihli kaydının silinme isteğini
içeren dilekçesine istinaden adı geçen öğrencinin kayıtlı olduğu Bilgisayar Mühendisliği Anabilim
Dalı Yüksek Lisans programından kaydının silinerek ilişiğinin kesilmesine;
KARAR NO: 2014 / 764
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Programı öğrencisi Talha ARSLAN’ ın 07.08.2014 tarihli Enstitümüz İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına yatay geçiş yapma isteğini içerir dilekçesi ve ekleri
Enstitümüz Yönetim Kurulunda görüşüldü. İlgili öğrencinin Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Programına yatay geçiş isteğinin uygun olduğuna, Anabilim Dalı tarafından teklif
edilen aşağıdaki derslerin öğrencinin transkriptine eklenmesine;
Dersin
Kodu
INM 518
Dersin
Kredisi
3
Dersin Adı
Yapı Analizinde Matris Yöntemler
Matrix Methods in Structural Analysis
AKTS
7,5
Başarı
Notu
BB
KARAR NO: 2014 / 765
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden Zekeriya HİKMETUMUT’ un
12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanunun 11.
Maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 58. maddesi gereği 2014-2015 Güz döneminde
eğitimine devam etme isteğinin uygun olduğuna, Anabilim Dalı tarafından teklif edilen aşağıdaki
derslerin öğrencinin transkriptine eklenmesine;
Dersin
Kodu
ELK 502
ELK 516
ELK 518
ELK 501
ELK 507
ELK 503
ELK 506
Dersin Adı
Özel Elektrik Makineleri
İleri Nümerik Analiz
Yalıtkanlar
Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı
Optimizasyon Yöntemleri
Sayısal Sinyal İşleme
Sayısal Görüntü İşleme
Dersin
Kredisi
3
3
3
3
3
3
3
AKTS
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Başarı
Notu
BA
AA
AA
BA
CB
AA
BB
KARAR NO: 2014 / 766
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı 16898231570
nolu Zekeriya HİKMETUMUT’ un tez danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Zekeriya HİKMETUMUT
Kayıt Tarihi
08.09.2014
No
16898231570
Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Salih TOSUN
KARAR NO: 2014 / 767
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencisi Önder ÖZMEN’ in 05.08.2014 tarihinde girmiş olduğu Yüksek Lisans Tez Savunma
Sınavında başarılı olduğunu gösterir Jüri Raporu Enstitümüz Yönetim Kurulunda incelendi. Önder
ÖZMEN’ in Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında gerekli çalışmaları başarı ile
tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini tanınan bütün yetkileriyle birlikte almaya hak kazandığına;
KARAR NO: 2014 / 768
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden
18673629800 nolu Bilge TUNÇKOL’ un, 24.09.2014 tarihinde yapılacak olan tez izleme tarihinin
değiştirilerek, 22.09.2014 tarihinde saat 14:00 da DÜ Orman Fakültesinde yapılmasının uygun
olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 769
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında 22.09.2014
tarihinde yapılacak olan, Bilge TUNÇKOL’ un tez izleme komitesi toplantısında jüri asıl üyesi olan
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen
ÖZALP’ ın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri
uyarınca 22.09.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin ve
kendisine İstanbul-Düzce-İstanbul otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun
olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 770
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinden 33104277658 nolu Yusuf SEYİS’ in tezinin Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına
uygun olduğuna ve bu öğrenci için 26.09.2014 tarihinde saat 10:00 da DÜ Mühendislik Fakültesinde
yapılacak olan tez savunması için Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet UÇAR
DÜ Müh. Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜVENÇ
1- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Salih TOSUN
DÜ Teknoloji Fak. Elektrik Elektronik Müh. Bl
DÜ Teknoloji Fak. Elektrik Elektronik Müh. Bl
2- Yedek Üye: Doç. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
DÜ Müh. Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
DÜ Müh. Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
KARAR NO: 2014 / 771
Enstitümüz Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı Doktora Programı
öğrencilerinden 44378058324 nolu Emrah YILMAZ’ ın doktora tez önerisi savunma sınavının
12.09.2014 tarihinde Teknoloji Fakültesinde saat 10:00 da yapılmasının uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 772
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi 38083118800
nolu Remzi EKER, doktora yeterlik sınavına girmek için gerekli koşulları yerine getirdiğinden
18.09.2014 tarihinde saat 10:00 da DÜ Orman Fakültesinde yapılacak olan Doktora Yeterlik sınavı
için Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi’nin önerdiği sınav jürisinin
aşağıdaki şekliyle kabulüne;
Sınav Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Abdurrahim AYDIN
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
3- Asıl Üye: Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY
Müh. Bl
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Orm. Fak. Orm.
4- Asıl Üye: Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
DÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Müh. Bl
5- Asıl Üye: Doç. Dr. Emrah DOĞAN
Sakarya Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bl
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
1- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Hayati ZENGİN
DÜ Orman Fak. Orman Mühendisliği EABD
2- Yedek Üye: Prof. Dr. Murat DEMİR
İstanbul Üniv. Orman Fak. Orman Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 773
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında,
18.09.2014 tarihinde yapılacak olan Remzi EKER’ in, doktora yeterlik sınavında jüri asıl üyesi olan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY’ ın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245 Sayılı
Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 17-18-19.09.2014 tarihlerinde üç (3) gün süreyle
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine Kahramanmaraş -Düzce- Kahramanmaraş
otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 774
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında,
18.09.2014 tarihinde yapılacak olan Remzi EKER’ in, doktora yeterlik sınavında jüri asıl üyesi olan
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Emrah DOĞAN’ ın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun ilgili
maddeleri uyarınca18.09.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin
ve kendisine Sakarya -Düzce- Sakarya otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun
olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 775
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yılmaz
TÜRK’ ün 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılması düşünülen derslerinin değiştirilerek yeni
derslerinin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna;
Dersin
Kodu
ORM 877
ORM 876
ORM 880
ORM 881
Dersin Adı
T
U
K
Sorumlu Öğretim Üyesi
Ormancılıkta Üretim, Taşıma ve Depolama
Teknikleri
Orman İşçiliği ve Ergonomi
Orm. Yolu ve Sürütme Şeritlerinin Plan. CBS Uyg.
Orman Yollarında Çevre Etki Değerlendirme
2
2
3 Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
2
2
2
2
2
2
3 Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
3 Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
3 Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
KARAR NO: 2014 / 776
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı
öğrencisi 28202055116 nolu Enver KÜÇÜKKÜLAHLI’ nın Tez İzleme Komitesinin ElektrikElektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
(Danışman)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Resul KARA
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
3- Asıl Üye: Doç. Dr. Kemal POLAT
AİBÜ Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. Bl
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
KARAR NO: 2014 / 777
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı
öğrencilerinden 28202055116 nolu Enver KÜÇÜKKÜLAHLI’ nın doktora tez önerisi savunma
sınavının 15.09.2014 tarihinde saat 14:00 da DÜ Mühendislik Fakültesinde yapılmasının uygun
olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 778
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Doktora Programında 15.09.2014 tarihinde yapılacak olan Enver KÜÇÜKKÜLAHLI’ nın doktora tez
önerisi savunması sınavında jüri asıl üyesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal POLAT’ ın 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca
15.09.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine BoluDüzce-Bolu otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
Oy birliği ile karar verildi.
08.09.2014
ASLI GİBİDİR
Selim GÜVEN
Enstitü Sekreteri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content