close

Enter

Log in using OpenID

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP

embedDownload
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Dönem V
“SPSS İLE TEMEL BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALARI”
Seçmeli Staj Eğitim Programı (08 – 19 Haziran 2015)
Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN
Dönem Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER
Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ
Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ
Genel Bilgiler:
Staj süresi: 2 Hafta
Staj Eğitim Sorumlusu: Doç. Dr. Semra AKGÖZ
Staj öğretim üyeleri: Doç. Dr. Semra AKGÖZ
Stajın yürütüldüğü yer: Fakülte dışı (FEF veya Bilgisayar Mühendisliği veya Eğitim
Fakültesi) Bilgisayar Laboratuarı
Üniversite kredisi: 4 kredi
ACTS kredisi: 2 kredi
Eğitim programındaki yeri: Bu seçmeli staj Dönem I ve Dönem III’ de verilen teorik
Biyoistatistik dersinin uygulamalı bütünleyicisidir. Staj programında Dönem I Kurul V ve
Dönem III Kurul IX Biyoistatistik dersinde öğrenilen temel biyoistatistik konularının, lisanslı
SPSS istatistik programı ile uygulaması yapılacaktır.
Staj için öğrenci sayısı, staj öğretim üye sayısının bir (1) olması durumunda en az 5, en
fazla 10 kişi olmalıdır. Staj öğretim üye sayısının birden fazla olması halinde ise, staj için
öğrenci sayısı en az 10, en fazla 30 kişi olmalıdır.
Stajın Amacı: Mezuniyet öncesi tıp öğrencilerine Biyoistatistik’te en çok kullanılan
temel istatistiksel yöntemler ile araştırma konularına uygun, doğru istatistiksel hipotez
testlerini seçme, verileri analiz etme ve bulguları yorumlama gibi uygulama becerisinin
kazandırılması amaçlanmıştır.
Stajın öğrenim hedefleri:
 Verilerin tanımlayıcı istatistiklerini, en çok kullanılan parametrik ve non-parametrik
testleri uygulama ve analiz sonuçlarını yorumlama
 Bilimsel araştırmalarda derlenen verilerin temel istatistiksel analizlerini yapabilme,
 Bilimsel makalelerde istatistik analiz ve bulguların nasıl yapıldığını anlama ve
eleştirebilme becerilerini kazandırmak.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Stajın içeriği:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPSS’e Veri Girişi
Tanımlayıcı İstatistikler
Verinin Analize Hazırlanması
t-Testleri
 Tek örneklem (One sample) t-testi
 Bağımsız iki örneklem (Independent two samples) t-testi
 Bağımlı / Eşleştirilmiş (Paired samples) t-testi
Korelasyon Analizi
 Pearson Korelasyon Analizi
 Kısmi (Partial) Korelasyon Analizi
Varyans Analizi
 Tek yönlü varyans analizi
 Welch Tek yönlü varyans analizi
 Çoklu karşılaştırmalar (Post Hoc tests)
Ki-kare Testleri
 Tek Boyutlu ki-kare testi
 Pearson ki-kare testi
 Sırasız niteliksel veriler için ilişki katsayıları
 Sıralı niteliksel veriler için ilişki katsayıları
 Yates düzeltmeli ki-kare testi
 Fisher kesin ki-kare testi
 Çok gözlü (nxm) ki-kare
 Mc-Nemar testi ve Kappa katsayısı
 Mc-Nemar Bowker testi
 Crostabs menüsündeki İlişki katsayıları (association of measures)
Diğer Nonparametrik Testler
 Kruskal-Wallis H testi
 Mann-Whitney U testi
 Tek örneklem İşaret testi
 Wilcoxon Sıra Toplamları testi
 Binomial test
 Cochran Q testi
 Friedman testi
 Bağımlı İki örneklem İşaret testi
 Spearman Sıra Korelasyon Analizi
 Çift örneklem Kolmogorov-Smirnov testi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Ölçme ve Değerlendirme:
Staj sınavına girmek için ön şartlar:
1) % 80 devam zorunluluğu
2) Toplam 8 ödevin yapılması (Sekizinci ödev hariç -İstatistiksel analiz
açısından makale değerlendirme sunumu- diğer ödevler serbest çalışma
saatlerinde yapılacak ve teslim edilecektir.)
Staj sonu sınavı: Sınav yazılı olarak yapılacaktır.
Ödev notunun %40’ı ve Yazılı sınav notunun %60’ı toplanır.
Toplam notu 60 ve üzeri olan stajı başarıyla tamamlar.
Ek Önerilen Kaynak Kitaplar
İsmet KAN (Editör). Biyoistatistik Dersi Uygulamaları. Uludağ Üniversitesi Basımevi,
Bursa, 2006.
Şeref KALAYCI (Editör). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın,
2. Baskı, 2006.
Beyza AKDAĞ, Kadir SÜMBÜLOĞLU. Önemlilik Testleri Paket Program Uygulamalı.
Hatiboğlu Yayınları No:154, 2010.
SPSS Statistical Algorithms (1991). (2. bs.). Chicago, İllinois. Printed in United States
of America.
Yavuz AKBULUT (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İdeal Kültür Yayıncılık,
1. Baskı, İstanbul,
Nemci GÜRSAKAL (2001). Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I-II. Alfa Yayınları No:1029,
İstanbul, 2001.
Semra AKGÖZ, Umut ARSLAN (2012). SPSS ile Temel Biyoistatistik Uygulamaları
Eğitim Föyü. (DERS NOTU)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
“SPSS İLE TEMEL BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALARI”
SEÇMELİ STAJI HAFTALIK DERS PROGRAMI (2 Hafta):
08.06.2015
Pazartesi
08:3009:10
SPSS’in
Tanıtılması
09:3010:10
SPSS’te Veri
girişi
10:3011:10
SPSS’te Veri
girişi
11:3012:10
SPSS’te Veri
girişi
13:3014:10
14:3015:10
15:3016:10
16:3017:10
09.06.2015
Salı
SPSS’te
Verilerin
Analize
Hazırlanması
SPSS’te
Verilerin
Analize
Hazırlanması
SPSS’te
Betimleyici
değer
hesaplaması
SPSS’te
Betimleyici
değer
hesaplaması
Ödev-I
Ödev-II
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
I. HAFTA
10.06.2015
Çarşamba
11.06.2015
Perşembe
12.06.2015
Cuma
SPSS’te
t-testleri
SPSS’te
Korelasyon
analizi
SPSS’te
Varyans
Analizleri
SPSS’te
t-testleri
SPSS’te
Korelasyon
analizi
SPSS’te
Varyans
Analizleri
İstatistiksel
analiz açısından
makale
değerlendirmesi
İstatistiksel
analiz açısından
makale
değerlendirmesi
SPSS’te
Çoklu
karşılaştırma
testleri
SPSS’te
Çoklu
karşılaştırma
testleri
Ödev-III
Ödev-IV
SPSS’te
t-testleri
SPSS’te
t-testleri
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
16.06.2015
Salı
SPSS’te
Crostabs İlişki
katsayıları
SPSS’te
Crostabs İlişki
katsayıları
SPSS’te
Crostabs İlişki
katsayıları
SPSS’te
Crostabs İlişki
katsayıları
II. HAFTA
17.06.2015
Çarşamba
SPSS’te diğer
Non-parametrik
testler
SPSS’te diğer
Non-parametrik
testler
SPSS’te diğer
Non-parametrik
testler
SPSS’te diğer
Non-parametrik
testler
Ödev-V
Ödev-VI
Ödev-VII
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
15.06.2015
Pazartesi
08:3009:10
SPSS’te Kikare testleri
09:3010:10
SPSS’te Kikare testleri
10:3011:10
SPSS’te Kikare testleri
11:3012:10
13:3014:10
14:3015:10
15:3016:10
16:3017:10
SPSS’te Kikare testleri
18.06.2015
Perşembe
19.06.2015
Cuma
İstatistiksel
analiz açısından
makale
değerlendirme
Sunumu
Ödev-VIII
Sınav
(10:3011.30)
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
468 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content