close

Enter

Log in using OpenID

4- İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama

embedDownload
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik
Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde ( 2008 ve 2014 ) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan
tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.
1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine
ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Yardımcı Doçent kadrolarına yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, 2008 İTÜ
Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca varsa yabancı dil belgelerini, 2014 İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca yabancı dil belgelerini
(KPDS/YDS/ÜDS 65 ve eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlar) ve tüm adayların 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2
numaralı bendi uyarınca sınava girmek istedikleri yabancı dili, özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların yabancı dil sınavı 30.12.2014 günü, Saat 10:00'da Üniversitemiz İnşaat
Fakültesinde (Maslak) yapılacaktır.
3- Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.
4- İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek
zorundadırlar.
Profesör
BİRİM-ANABİLİM DALI
Doçent
Kadro
Adedi
Kadro
derece
Yard. Doçent
Kadro
Adedi
Kadro
derece
Aranan Nitelikler
Kadro
Adedi
Kadro
derece
Elektronik ve Haberleşme Müh.
1
1
Devreler ve sistemler alanında çalışmaları olmak
Kontrol ve Otomasyon Müh.
1
1
Arıza toleranslı kontrol sistemleri alanında çalışmaları olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.
Elektronik ve Haberleşme Müh.
1
1
Elektronik ve Haberleşme Müh.
1
1
Elektronik ve Haberleşme Müh.
1
2
Optik, Fotonik ve MEMS konularında çalışmaları olmak
VLSI tasarımı ve mikro elektronik alanında araştırma yapmış ve ilgili alanda en az 4 yıl
endüstriyel deneyimi olmak
Analog ve karışık sinyal devrelerin kalite ve güvenirliğine yönelik analiz, simulasyon,
tasarım, test ve ölçüm teknikleri alanlarında çalışmaları olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Mühendisliği
1
1
Fizik Mühendisliği
1
1
Yoğun madde fiziği alanında doçent olup, İnorganik ince filmlerin optik ve
elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi konularında çalışmaları olmak
Yoğun madde fiziği alanında doçent olup, Sıvı kristal ve polimerlerde faz geçişleri ve
kritik olaylar konularında çalışmaları olmak
Kimya
1
1
Analitik kimya alanında çalışmaları olmak.
Matematik
1
1
Lineer olmayan diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri alanında
çalışmaları olmak
Matematik
Matematik
1
İnsan ve Toplum Bilimleri
1
1
1
4
Diferansiyel Geometride Weyl uzayları alanında çalışmaları olmak
Lie gruplarının diferansiyel denklemlere uygulaması alanında çalışmaları olmak
Yakın dönem diplomasi tarihi ve milliyetçilik üzerine çalışmaları olmak
1
İnsan ve Toplum Bilimleri
1
5
Moleküler Biyoloji ve Genetik
1
5
İnşaat Mühendisliği
1
1
İnşaat Mühendisliği
1
1
İnşaat Mühendisliği
1
1
Avrupa entegrasyonu, politik ekonomi ve siyaset antropolojisi alanlarında çalışmaları
olmak
Yurtdışında doktora yapmış olup İmmunogenetik ve moleküler immunoloji alanında
çalışmaları olmak
İNŞAAT FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
1
Görüntü işleme tekniği ve köprülerin sonlu elemanlar yöntemi ile değerlendirilmesi
konusunda çalışmaları olmak
Taşıyıcı sistemlerin deprem davranışının kontrolünde kullanılan sönümleyicilerin
tasarımı alanında çalışmaları olmak
Çelik uzay çatılarla ilgili çalışması ve yayını bulunmak
Tarımsal çevre kirliliği alanında çalışmaları olmak
1
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Mühendisliği
1
Endüstri Mühendisliği
1
1
Ekonomi Bölümü
1
1
1
1
1
Lisansüstü derecelerinden birini yurtdışında almış olup, iş ve sosyal güvenlik hukuku
alanında çalışmaları olmak
Endüstri Mühendisliği alanında doçent olup, montaj sistemleri tasarımı ve Radyo
Frekansı ile Tanımlama (RFID) alanlarında çalışmaları olmak
Yurtdışı doktoralı olup, mikro-iktisat alanında doçent olup, eğitim ekonomisi üzerine
çalışmaları olmak
MADEN FAKÜLTESİ
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Cevher Hazırlama Mühendisliği
1
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Tektonik, Yapısal Jeoloji alanlarında uzman olmak
1
2
Metalik Maden Yatakları konusunda doktora yapmış olmak
Cevher hazırlamada kimyasal işlemler alanında çalışmaları olmak
1
2
Petrol mühendisliği alanında doktora yapmış olup, jeotermal üzerine çalışmaları olmak
5
Malzemelerin gelişmiş tekniklerle karakterizasyonu, hasar tespiti ve yaşam döngüsü
mühendisliği alanında çalışmaları olmak
İstatistiksel termodinamik ve moleküler dinamik alanlarında çalışmaları olmak
1
MAKİNA FAKÜLTESİ
Makina Mühendisliği
1
1
Makina Mühendisliği
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
1
1
1
Mimarlık tarihi alanında çalışmaları olmak
Mimarlık
1
Yapı ve proje yönetimi alanlarında çalışmaları olmak
1
Mimarlık
1
1
Hesaplamalı mekansal tasarım alanında çalışmaları olmak
Mimarlık
1
1
Erken Bizans ve Osmanlı Döneminde Bizans mimarlığı konusunda çalışmaları olmak
Şehir ve Bölge Planlama
1
1
Kentsel yayılma alanında çalışmaları olmak
Peyzaj Mimarlığı
1
1
Kentsel peyzaj planlaması ve tasarımı alanında çalışmaları olmak
Endüstri Ürünleri Tasarımı
1
2
Tasarım Eğitimi, Ergonomi alanlarında çalışmaları olmak.
Peyzaj Mimarlığı
1
3
Kent tarihi, kamusal alan konularında çalışmaları olmak.
İç Mimarlık
UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.
1
4
İç mimari tasarımı, mimarlık ve çevresel psikoloji alanlarında çalışmaları olmak
Meteoroloji Mühendisliği
1
Bölgesel iklim değişimi ve modellemesi alanında çalışmaları olmak
2
TEKSTİL TEKN.VE TASARIMI FAK.
Tekstil Mühendisliği
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
1
3
Gemi Makineleri İşl.Müh.
1
2
1
1
Balkanların sosyal, ekonomik ve kültürel tarihi ve coğrafyası alanında çalışmaları
olmak.
1
5
Yurtdışı doktoralı olup, deniz ekosistemleri ve biojeokimyası alanında çalışmaları
olmak
1
1
Kimya Mühendisliği alanında Doktora yapmış olup, Afet yönetimi sertifikasına sahip
olup, yangın mühendisliği alanında uzman olmak
Bilişim Uygulamaları
1
5
Bilişim Uygulamaları
1
5
Deniz Ulaştırma İşlt.Müh.
1
1
Yurtdışı doktoralı olup, Hava-jet teksture (air-jet texture) alanında çalışmaları olmak
Gemi Makineleri İşletme Mühendisi olup, Gaz Türbinleri ve Termoekonomi
konusunda doktora yapmış olmak
Deniz trafik yönetimi alanında çalışmaları olmak
MESLEK YÜKSEKOKULU
İktisadi ve İdari Programlar Böl.
AVRASYA YER BİLİMLERİ ENS.
İklim ve Deniz Bilimleri
DEPREM MÜH. VE AFET YÖN.ENST.
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
Bilişim Uygulamaları
TOPLAM
1
9
12
Yurtdışı doktoralı olup, Bilgisayar destekli ilaç tasarımı, protein yapı-fonksiyon
ilişkilerinin sayısal modelleme ile incelenmesi alanında çalışmaları olmak
Yurtdışı doktoralı olup, Verimerkezi enerji verimliği ve iklimlendirme alanında uzman
olmak
Zaman, frekans analizi ve haberleşme için işaret işleme alanlarında çalışmaları olmak
3
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
316 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content