close

Enter

Log in using OpenID

1. sınıf ders programı - Tıp Fakültesi

embedDownload
T. C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014–2015
EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ
ŞANLIURFA–2014
Mustafa Kemal Atatürk
Sevgili Öğrencilerimiz,
Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara umutla bakan dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen bir
üniversitenin Rektörü olarak sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kurulduğu 1992 yılından bu yana dinamik yapısıyla sürekli kendini
yenileyen Üniversitemiz, alanında uzman ve öncü akademisyenleri, kaliteli öğrencileri ve çalışanları ile çağımızın öncü
kurumlarından biridir. Üniversite olarak temel ilkemiz, bilimin önderliğine inanmış, özgün düşünceyi yücelten, akademik ve etik
değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan, çalışanlarının, öğrencilerinin ve hastalarının
memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan, çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurum
oluşturmaktır.
Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın sonucunda Üniversitemizde Tıp Fakültesi öğrencisi olma ayrıcalığına kavuşmuş
bulunmaktasınız. İnsanlığa ve bilime hizmet etmek üzere seçmiş olduğunuz bu meslek insanlık tarihi kadar eski bir meslektir.
Böyle kutsal bir mesleği seçtiğiniz için sizleri kutluyorum ve eğitiminizi başarıyla tamamlamanızı diliyorum.
Öğrencilerimizin iyi bir tıp eğitimi almalarının yanı sıra, yüreklerinde insan sevgisi, vatan sevgisi, ulus sevgisi olan, laik
Cumhuriyete bağlı hekimler olarak yetiştirilmeleri amacıyla, nitelikli eğitim kadromuzla görev yapmayı sürdürmekteyiz.
Öğrencilerimizin iyi bir ortamda, kaliteli bir eğitim alması için fiziki mekân ve altyapı çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
Osmanbey yerleşkemizde modern tıp fakültesi morfoloji bina inşaatı bitirilmiş ve 600 yatak kapasiteli Uygulama ve Araştırma
Hastane inşaatı da %80 oranında tamamlanmıştır. Hastane inşaatımız en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve tıp fakültesi ile
birlikte modern binalarda halkımıza ve siz değerli öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır.
Göreve başladığım 2007 yılından bugüne Tıp Fakültesi öğrenci sayısını 260’tan 557’e, öğretim elemanı sayısını ise 205’ten 269’a
artırmış olmanın gururu içerisindeyiz. Öğrenci sayısı artışına paralel olarak eğitim kalitesinden ödün vermeden fakültemiz ve
hastanemizi modern cihazlarla donatmaya devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri
yakından takip eden Üniversitemiz Tıp Fakültesi çağdaş olanaklara sahip hastanesi ile bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde
uluslararası standartlarla kaliteli sağlık hizmeti sunmakta, bilimsel çalışmalar ve yayınlarla uluslararası düzeyde saygın bir
konumda yer almaktadır.
Öğrencilerimize rehberlik etmek üzere değerli öğretim elemanlarımız tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan bu kılavuz eğitim
sürenizce sizlere yol gösterecektir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi ailesine yeni katılan değerli öğrencilerimize de hoş geldiniz
derken, 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında fedakâr tüm öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar
diliyor, sevgilerimi sunuyorum.
Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU
Rektör
Değerli öğrencilerimiz,
Eğitiminizde sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu rehberde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2014–2015 eğitim ve
öğretim yılında uygulanacak olan eğitim programı, sınav tarihleri, Fakültemizin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ve
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği bulunmaktadır. Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulandığından,
ilk üç sınıfta klinik öncesi (ders kurulları) eğitimi verilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda klinik eğitimi (stajlar) verilirken, 6. sınıfta ise
Aile Hekimliği (intörnlük) eğitimi adı verilen uygulamalı eğitim uygulanmaktadır. Ders programlarımız Türkiye Tıp Sağlık
Bilimleri Eğitim Konseyinin oluşturduğu ve Tıp Dekanları Konseyinin güncellediğ Çekirdek Eğitim Programını kapsayacak
şekilde düzenlenmiş; ayrıca, ders kredilerimiz ve geçme puanlarımız Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS, ECTS) uygun hale
getirilmiştir.
Kuruluşunu 22 yıl önce tamamlayan Fakültemiz, 20 yıldan beri öğrenci eğitimi vererek eğitim-öğretimde belirli bir standardı
yakalamıştır. Öğretim üyelerimizin önemli bir kısmı eğiticilerin eğitimi programlarına katılmıştır. Temel hedefimiz sizlerin
çağdaş tıbbın gerektirdiği, ülkemiz ve dünya bilimine katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donanmanız yanında, ülkemizin
sağlık sorunlarını bilen ve bu sorunlara çözüm üretebilme becerisini kazanmış, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin
onuruna yakışır tutum ve davranışları kazanmış hekimler olarak yetişmenizi sağlamaktır.
Sevgili öğrencilerimiz, bu rehberi aldığınızda öncelikle YÖK’ün son değişikliklerine uygun bir şekilde hazırladığımız yeni
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergemizi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini okumanız, haklarınız ve
sorumluluklarınızı bilerek, öğrencilik hayatınızı daha verimli ve sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza büyük katkı sağlayacaktır.
Hekimlik mesleğinde bilginin hızla yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle, öğrencilik hayatınızda sadece pasif öğrenici - alıcı
konumunda kalmamalı, meslek hayatınıza adım attığınız ilk günden itibaren bilgiye ulaşma ve öğrenme yöntemlerini de
öğrenmeli ve geliştirmelisiniz. Bu konuda ders saatleri dışında da değerli hocalarımızdan istifade edebilirsiniz. Böylece
mezuniyetinizden sonraki meslek hayatınızda da bilginizi sürekli yenileyebilme ve kendinizi güncelleyebilme imkanı kazanmış
olacaksınız. Dersleriniz dışında, kültür, sanat ve diğer sosyal etkinliklere de zaman ayırmanız kişisel gelişiminiz yanında
toplumumuzun da kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
Geçen Eğitim-Öğretim yılından beri fakültemiz ilk 3 sınıfının öğrencileri, günümüz şartlarına uygun ve daha konforlu Osmanbey
yerleşkesindeki yeni binasında eğitim görmeye başlamıştır. Ümidimiz kısa süre içerisinde hastane binamızın da tamamlanması ve
4, 5 ve 6. sınıflarımızdaki öğrencilerimizin de burada eğitim görmelerinin sağlanmasıdır.
2014–2015 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için başarılı geçmesini diliyorum.
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
DEKAN
İÇİNDEKİLER
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEKİMLİK ANDI
SAYFA
6
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR
7
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİMİ
8
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİ
9
2014–2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
10
1. SINIF DERS PROGRAMI
11
2. SINIF DERS PROGRAMI
24
3. SINIF DERS PROGRAMI
38
4. SINIF STAJ PROGRAMI
52
5. SINIF STAJ PROGRAMI
60
6. SINIF İNTÖRNLÜK PROGRAMI VE ÖĞRENCİ GRUPLARI
71
TIP FAKÜLTESİ WEB ve TELEFON NUMARALARI
72 HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEKİMLİK ANDI
Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda; en yüce
inançlarım önünde, hocalarım, meslektaşlarım ve bütün burada bulunanlar
huzurunda, kendimi ve onları şahit tutarak söz verip and içerim ki;
Bu yüce sanatı bana öğreten hocalarıma olan saygı ve
minnettarlığımı her zaman koruyacak, elimde olan iyiliği onlardan
esirgemeyeceğim.
Sanatımı, vicdanım ve tıp geleneklerine göre dikkat ve özenle
uygulamakta kusur etmeyeceğim.
Hastamın ve toplumun sağlığını, baş kaygım olarak kabul edeceğim.
Hastamın bütün sırlarını saklayacağım.
Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneğini koruyacak,
meslektaşlarımı, kardeşlerim bileceğim.
Din, milliyet, ırk, cinsiyet, siyasal görüş ve sosyal sınıf ayrılıklarının
hastamla görevim arasına girmesine izin vermeyeceğim.
İnsan hayatına, başlangıcından sonuna kadar mutlak saygı
göstereceğim.
İlaçların ve tedavi yöntemlerinin tıbbi amaçlar dışında
kullanılmasına aracı olmayacağım.
Yetkin olmadığım girişimlerde bulunmayacağım; bunları ehline
bırakacağım.
Her koşulda hastalarımın iyiliği için çalışacağım, kasıtlı bütün
zararlardan kaçınacağım.
Bütün bunları yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine and
içerim.
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN TUTUM VE
DAVRANIŞLAR
1. Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önlemek ve hastalıkları iyileştirmeye çalışarak
insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimseme.
2. Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan "zarar vermeme, yararlılık, adalet ve
özerklik" ilkelerini gözetme.
3. Sınırlı sağlık kaynaklarının dağıtımında birey ve toplumun önceliklerini etik ölçütlerle
gözetme.
4. Tıp alanında tek yol göstericinin bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşım
olduğunu benimseme.
5. Güncel bilimsel bilgiyi edinmenin bir mesleki sorumluluk olduğunu özümseme.
6. Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıma.
7. Her hastaya veya bireye yaşadığı çevre, toplum ve bireysel özelliklerini değerlendirerek
yaklaşma.
8. Her hastaya veya bireye yansız, yargısız ve ayrımsız yaklaşma ve bunun bir etik
zorunluluk olduğunu benimseme.
9. Her hastaya veya bireye hastalığı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır ve açıklayıcı bilgi vermek,
buna dayalı onam(rıza) almak, gizliliğini korumak gibi hasta haklarını yaşama geçirme.
10. Hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurma.
11. Hasta ve hasta yakınları ile empati kurma.
12. Hekim-hasta etkileşiminde dürüst ve güvenilir bir hekim modeli oluşturma.
13. Yaşamın başında ve sonunda ortaya çıkabilen etik sorunların çözümünde akıl yürütme
ve gerekçelendirme yapma.
14. Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla baş etme.
15. Hekimlik mesleğine ticari bir görünüm vermemeyi benimseme.
16. Akılcı ilaç kullanım ilkelerini benimseme.
17. Tanı ve tedavide pahalı yöntemleri önermenin, gereksiz harcamalar yaptırmanın yol açacağı
etik ve ekonomik sonuçların farkına varma.
18. Kendi özlük haklarının farkında olma ve bunları savunmanın mesleki kimlik açısından
önemini benimseme.
19. Meslektaşlarım hekimlik açısından onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı koruma.
20. Bir ekip çalışması gerektiren mesleğin öteki üyelerine karşı açık, dürüst ve paylaşımcı
davranış sergileme.
21. Kendi mesleğinin ve diğer mesleki alanların sınırlarının farkında olma ve saygı duyma.
22. Bilimsel, teknik ve etik danışımı (konsültasyonu) bir hekim ve hasta hakkı olarak
benimseme.
23. Evrensel insan hakları ilkelerini mesleki uygulamanın her alanında yaşama geçirme.
24. Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olma.
25. Bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık eğitimi sorumluluğu taşıma.
26. Her mesleki uygulamada toplum sağlığını önde tutma.
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİMİ
DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN YARDIMCISI
FAKÜLTE SEKRETERİ
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Mehmet GENCER
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Remzi GÖZTOK
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Ercan YENİ
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Prof. Dr. Halit OĞUZ
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Prof. Dr. Necati YENİCE
Doç. Dr. Ali ATAŞ
Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
Doç. Dr. Halit AKBAŞ
Remzi GÖZTOK
FAKÜLTE KURULU
Fakülte Kurulu Başkanı
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Raportör
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
Doç. Mehmet Akif ALTAY
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
Prof. Dr. Sevim ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Üye
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Üye
Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN
Üye
Doç. Dr. Yusuf SEZER
Üye
Doç. Dr. Abdussemet HAZAR
Üye
Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
Üye
Remzi GÖZTOK
Raportör
EĞİTİM ve ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ
Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanı
Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkan Yrd.
1. Sınıf Koordinatörü
1. Sınıf Koordinatör Yrd.
2. Sınıf Koordinatörü
2. Sınıf Koordinatör Yrd.
3. Sınıf Koordinatörü
3. Sınıf Koordinatör Yrd.
4. Sınıf Koordinatörü
4. Sınıf Koordinatör Yrd.
5. Sınıf Koordinatörü
5. Sınıf Koordinatör Yrd.
6. Sınıf Koordinatörü
6. Sınıf Koordinatör Yrd.
TIP FAKÜLTESİ
ERASMUS, FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ve BOLOGNA SÜRECİ
KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
KOORDİNATÖR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZER
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
1. Doç. Dr. Şaban YALÇIN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüsnü YÜCE
4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK
5. Yrd. Doç. Dr. Nuray ALTAY
6. Yrd. Doç. Dr. Mahmut Alp KARAHAN
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
1. Prof. Dr. Ahmet Celal İPLİKÇİOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. A. Faruk SORAN
3. Yrd. Doç. Dr. Hamza KARABAĞ
ÇOCUK CERRAHİSİ
1. Doç. Dr. Mehmet Emin BOLEKEN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erman DÖRTERLER
3. Yrd. Doç. Dr. Ali Suat ERKOÇ
GENEL CERRAHİ
1. Prof. Dr. Ali UZUNKÖY (Bşk.)
2. Doç. Dr. Alparslan TERZİ
3. Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEKER
5. Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
6. Yrd. Doç. Dr. Orhan GÖZENELİ
ACİL TIP
1. Doç. Dr. Mehmet Tahir GÖKDEMİR (Bşk.)
2. Doç. Dr. Halil KAYA
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan BÜYÜKASLAN
ADLİ TIP
1. Prof. Dr. Mustafa Deniz (Bşk. V.)
AİLE HEKİMLİĞİ
1. Yrd. Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI (Bşk.)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Cemalettin Dost ZEYREK (Bşk.)
2. Doç. Dr. Alpay ÇAKMAK
3. Doç. Dr. Kabil SHERMATOV
4. Doç. Dr. Ali ATAŞ
5. Doç. Dr. Bülent KOCA
6. Doç. Dr. Mustafa ÇALIK
7. Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
1. Yrd. Doç. Dr. Enver TURAN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hacer ALTIN SÜRÜCÜ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
1. Doç. Dr. Hasan KARSEN (Bşk.)
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
1. Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUTOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Ahmet BOYACI
3. Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YETİŞGİN
ANATOMİ
1. Prof. Dr. Mustafa DENİZ (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
BİYOFİZİK
1. Prof. Dr. Cemil SERT (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
FİZYOLOJİ
1. Prof. Dr. Mustafa ZERİN (Bşk.)
2. Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
3. Yrd. Doç. Dr. Hakim ÇELİK
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercan YENİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
1. Yrd. Doç. İrfan ESER (Bşk.)
2. Prof. Dr. İ. Can KÜRKÇÜOĞLU
3. Yrd. Doç. Dr. Şamil GÜNAY
GÖZ HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Halit OĞUZ (Bşk.)
2. Prof. Dr. Mustafa GÜZEY
3. Prof. Dr. Sevim ÇAKMAK
4. Yrd. Doç. Dr. Ali AKAL
5. Yrd. Doç. Dr. Tüba GÖNCÜ
6. Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet ADIBELLİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
1. Doç. Dr. Mustafa GÖZ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Abdussemet HAZAR
3. Yrd. Doç. Dr. M. Salih AYDIN
4. Yrd. Doç. Dr. Aydemir KOÇARSLAN
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
1. Doç. Dr. Hakan CAMUZCUOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Neşe Gül HİLALİ
3. Yrd. Doç. Dr. Aysun CAMUZCUOĞLU
4. Yrd. Doç. Dr. Adnan İNCEBIYIK
5. Yrd. Doç. Dr. Hacer UYANIKOĞLU
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Mehmet GENCER (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Zafer Hasan Ali SAK
3. Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
4. Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖNAY KURNAZ
HALK SAĞLIĞI
1. Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK (Bşk.)
2. Doç. Dr. İbrahim KORUK
İÇ HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Tevfik SABUNCU (Bşk.)
2. Prof. Dr. Necati YENİCE
3. Prof. Dr. Mehmet HOROZ
4. Doç. Dr. Turgay ULAŞ
5. Doç. Dr. Timuçin AYDOĞAN
6. Doç. Dr. Fatih KURNAZ
7. Doç. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU
8. Yrd. Doç. Dr. Emel YİĞİT KARAKAŞ
KARDİYOLOJİ
1. Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Yusuf SEZEN
3. Doç. Dr. Asuman Biçer YEŞİLAY
4. Doç. Dr. Özgür GÜNEBAKMAZ
5. Doç. Dr. Zekeriya KAYA
6. Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ALTIPARMAK
7. Öğr. Gör. Musluhittin Emre ERKUŞ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sami TAŞÇI
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Doç. Dr. Mete KÖKSAL (Bşk.)
TIBBİ BİYOLOJİ
1. Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Halit AKBAŞ
3. Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
TIBBİ BİYOKİMYA
1. Prof. Dr. Nurten AKSOY (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
3. Yrd. Doç. Dr. Emin ŞAVİK
4. Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
1. Doç. Dr. İsmail İYNEN (Bşk.)
2. Doç. Dr. İmran ŞAN
3. Yrd. Doç. Dr. Ferhat BOZKUŞ
4. Yrd. Doç. Dr. Rıza DÜNDAR
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
1. Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN (Bşk.)
2. Doç. Dr. Mehmet Akif ALTAY
3. Doç. Dr. Cemil ERTÜRK
4. Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
TIBBİ PATOLOJİ
1. Doç. Dr. Muhammet Emin GÜLDÜR (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
ÜROLOJİ
1. Prof. Dr. Ercan YENİ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Halil ÇİFTÇİ
3. Yrd. Doç. Dr. Yiğit AKIN
NÖROLOJİ
1. Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Bşk. )
2. Yrd. Doç. Dr. Suna SARIKAYA
3. Yrd. Doç. Dr. Özcan KOCATÜRK
4. Öğr. Gör. Dr. Meltem KOCATÜRK
RADYOLOJİ
1. Doç. Dr. Hasan ÇEÇE (Bşk.)
2. Doç. Dr. Saime SHERMATOVA
3. Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAŞ
4. Yrd. Doç. Dr. Fatime Nurefşan BOYACI
5. Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞEN DOKUMACI
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR (Bşk.)
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fatih KARABABA (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
TIBBİ FARMAKOLOJİ
1. Prof. Dr. Hasan TÜRKMEN (Bşk.)
2. Prof. Dr. Zehra KURÇER
3. Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
4. Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
TIBBİ GENETİK
1. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZER (Bşk.)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
1. Prof. Dr. Sami TAŞÇI (Bşk.)
2. Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
3. Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
4. Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
TIP TARİHİ VE ETİK
1. Doç. Dr. Şaban YALÇIN (Bşk. V.)
2014–2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
09 Ocak 2015
1. SINIF
ÖSYM Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları
Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Yarıyıl Tatili
2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Final Sınavları
Bütünleme Sınavları
2. ve 3. SINIFLAR
Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Yarıyıl Tatili
2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Final Sınavları
Bütünleme Sınavları
4. SINIF
1. Yarıyıl Stajların Başlaması
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
Yarıyıl Tatili
1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
2. Yarıyıl Stajların Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Stajların Bitişi
2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
5. SINIF
1. Yarıyıl Stajların Başlaması
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
10–18 Ocak 2015
12–16 Ocak 2015
Yarıyıl Tatili
1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
19 Ocak 2015
2. Yarıyıl Stajların Başlaması
09-11 Şubat 2015
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Stajların Bitişi
2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
6. SINIF
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
Klinik Rotasyonların Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
Klinik Rotasyonların Tamamlanması
11–15 Ağustos 2014
15–17 Eylül 2014
22 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17 Ocak–01 Şubat 2015
02 Şubat 2015
09–11 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
15–19 Haziran 2015
06–10 Temmuz 2015
15–17 Eylül 2014
15 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17 Ocak–01 Şubat 2015
02 Şubat 2015
09–11 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
15–19 Haziran 2015
06–10 Temmuz 2015
08 Eylül 2014
15–17 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17–25 Ocak 2015
19–23 Ocak 2015
26 Ocak 2015
09-11 Şubat 2015
05 Haziran 2015
22–26 Haziran 2015
08 Eylül 2014
15–17 Eylül 2014
05 Haziran 2015
15–19 Haziran 2015
01–03 Temmuz 2014
01 Temmuz 2014
09–11 Şubat 2015
30 Haziran 2015
1. SINIF DERS PROGRAMI
(Güncelleme Tarihi: 29.01.2015)
Sınıf Koordinatörü: Doç. Dr. Mete KÖKSAL
0101102 1. SINIF DERS KURULU
0101150 - 1. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
0101151 - 2. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
0101152 - 3. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
0101153 - 4. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
Yıl Sonu (Kurul final) Sınavı
Yıl Sonu (Kurul bütünleme) Sınavı
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
0101130 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Koordinatör Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
SINAV TARİHİ
21.11.2014 - Saat 09.00
16.01.2015 - Saat 13.30
02-03.04.2015 - Saat 09.00
28-29.05.2015 - Saat 13.30
15.06.2015 - Saat 13.30
02.07.2015 - Saat 13.30
Ara Sınav: 01.12.2014 Saat 13.10, Final: 05.01.2015 saat 13.10, Bütünleme: 30.01.2015 saat 09.00
Ara Sınav: 13.04.2014 Saat 13.10, Final: 18.05.2015 saat 13.10, Bütünleme: 05.06.2015 saat 09.00
1. Ara Sınavı: 23.12.2014 Saat 15.10
Final Sınavı: 19.06 2015 Saat 10.00
2. Ara Sınavı: 17.03. 2015 Saat 15.10
Bütünleme Sınavı: 10.07.2015. Saat 10.00
1. Ara Sınavı: 29.12.2014 Saat 15.10
Final Sınavı: 18.06.2015 Saat 10.00
2. Ara Sınavı 27.04.2015 Saat 15.10
Bütünleme Sınavı: 09.07.2015 Saat 10.00
1. Ara Sınavı: 25.11. 2014 Saat 08.30
Final Sınavı: 17.06.2015 Saat 14.10
2. Ara Sınavı: 06.01. 2015 Saat 08.30
Bütünleme Sınavı: 08.07. 2015 Saat 14.10
3. Ara Sınavı: 25.03. 2015 Saat 08.30
4. Ara Sınavı: 20.05. 2015 Saat 08.30
0101131 - Türk Dili
0101132 – İngilizce
Öğrenciler, belirlenen tarih ve saatte sınava girmek ve öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Cep telefonu ile sınava girilmez.
Optik okuyucu için sınav cevap anahtarının kodlanmasında sadece HB (No: 2) kurşun kalem kullanılmalıdır.
SEÇMELİ DERSLERİN ÖĞRETİM ÜYELERİ
0101121 Seçmeli 1 (Tıbbi Terminoloji) - Prof. Dr. Mustada DENİZ
0101160 Seçmeli 2 (Tıbbi Terminoloji) - Prof. Dr. Mustada DENİZ
0101121 Seçmeli 1 (Hava Kirliliği, Alerji ve Sigara) – Prof. Dr. Mehmet GENCER
0101161 Seçmeli 2 (Hava Kirliliği, Alerji ve Sigara) – Prof. Dr. Mehmet GENCER
0101122 Seçmeli 1 (Tıbbi İngilizce) – Okt. Mithat İŞÇİ
0101162 Seçmeli 2 (Tıbbi İngilizce) – Okt. Mithat İŞÇİ
DERS ADI
1. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
2. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
3. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
4. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
SEÇMELİ DERS 1
SEÇMELİ DERS 2
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Türk Dili
İngilizce
TOPLAM
TEORİK
145
145
167
121
24
28
56
60
120
866
UYGULAMA
14
8
24
20
66
YILLIK TOPLAM DERS SAATİ
159
153
191
141
24
28
56
60
120
932
AKTS (ECTS)
12
12
15
11
1
1
2
2
4
60
ANABİLİM DALI
Anatomi
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Klinik Bilimlere Giriş
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
TOPLAM
TEORİK
34
(56, 36)
134
47
120
44
18
16
6
24
31
12
578
KURUL DERSLERİ
UYGULAMA (X GRUP)
26 (2)
8 (4)
1
16 (2)
4 (2)
4
7
66
YILLIK TOPLAM DERS SAATİ
60
92
142
48
136
44
18
20
10
31
31
12
644
AKTS (ECTS)
5
7
11
4
11
3
1
2
1
2
2
1
50
1. HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
DİSİPLİN/BÖLÜM
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Erişkin ve Çocuk)
Klinik Bilimlere Giriş
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
TOPLAM
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Prof. Dr. Cemil SERT
Prof. Dr. Mehmet Gencer
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Doç. Dr. İbrahim KORUK
Doç. Dr. Şaban YALÇIN
TEORİK
24
26
6
26
19
21
11
12
145
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
Kurul Sınav Tarihi. 21.11.2014
UYGULAMA (X GRUP)
1
6 (2)
7
14
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Mehmet Tahir GÖKDEMİR
Doç. Dr. Halil KAYA
Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
Yrd. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
Yrd. Doç. Dr. Emin ŞAVİK
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZER
Okt. Sebahaddin YAŞAR
Okt. Mithat İŞÇİ
Okt. H. Burak OĞUZ
Okt. Habip ARTAN
TOPLAM
24
26
7
32
19
28
11
12
159
1
13
08.15
09.05
22 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
10.15
11.05
23 EYLÜL 2014
SALI
Sağlık Kavramları ve Sağlığın
Belirleyicileri
Z. ŞİMŞEK
Sağlık Kavramları ve Sağlığın
belirleyicileri
Z. ŞİMŞEK
Biyofiziğe giriş
C. SERT
11.15
12.05
Biyofiziğe giriş
C. SERT
09.15
10.05
13.10
14.00
14.10
15.00
24 EYLÜL 2014
ÇARŞAMBA
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
Çevre Sağlığına Giriş
İ. KORUK
Tıbbi Biyoloji’ye Giriş ve
Biyolojik Kavramlar
F. DİLMEÇ
Tıbbi Biyoloji’ye Giriş ve
Biyolojik Kavramlar
F. DİLMEÇ
26 EYLÜL 2014
CUMA
Sağlık Bilişimine Giriş
Z. ŞİMŞEK
Organik Kimya-Biyokimyaya Giriş
N. AKSOY
Organik Kimya-Biyokimyaya Giriş
N. AKSOY
Giriş Dersi
Tevfik SABUNCU
Dekan
Eğitim ve Öğretim Sistemi
F. DİLMEÇ
EÖKK Başkanı
Kimyasal tepkimeler ve sulu
çözelti tepkimelerine giriş
E. ŞAVİK
Kimyasal tepkimeler ve sulu
çözelti tepkimelerine giriş
E. ŞAVİK
Genel ilkyardım bilgileri
H. BÜYÜKASLAN
Yanık, donma ve sıcak
çarpmalarında ilkyardım
H. BÜYÜKASLAN
15.10
16.00
16.10
17.00
2
14
08.15
09.05
29 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Aile Hekimliği Disiplininin Tanımı
ve Tarihçesi
D. ÇADIRCI
30 EYLÜL 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
09.15
10.05
Aile Hekimliği Disiplininin Tanımı
ve Tarihçesi
D. ÇADIRCI
İngilizce
M. İŞÇİ
10.15
11.05
Canlıların Sınıflandırılması
F. DİLMEÇ
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
Canlıların Sınıflandırılması
F. DİLMEÇ
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 1
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Prokaryot ve Ökaryot hücre
kavramı
F. DİLMEÇ
Prokaryot ve Ökaryot hücre
kavramı
F. DİLMEÇ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
3
15
08.15
09.05
06 EKİM 2014
PAZARTESİ
07 EKİM 2014
SALI
08 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Genetik ve davranış
M. ASOĞLU
Sulu çözeltiler
E. ŞAVİK
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Sulu çözeltiler
E. ŞAVİK
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
13 EKİM 2014
PAZARTESİ
14 EKİM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Sigaranın zararları ve tütün gerçeği
M. GENCER
Temel yaşam desteği (Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
Temel yaşam desteği (Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
Boğulmalarda ilkyardım
M. Tahir GÖKDEMİR
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
4
16
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
Zehirlenmelerde ilkyardım
M. Tahir GÖKDEMİR
Zehirlenmelerde ilkyardım
M. Tahir GÖKDEMİR
Bilinç bozukluklarında ilkyardım
M. Tahir GÖKDEMİR
SEÇMELİ DERS 1
01 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
15 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
SEÇMELİ DERS 1
Sigaranın zararları ve tütün gerçeği
M. GENCER
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
03 EKİM 2014
CUMA
Çözeltilerin fiziksel özellikleri
H. ACUN
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
09 EKİM 2014
PERŞEMBE
Genetik ve davranış
M. ASOĞLU
14.10
15.00
02 EKİM 2014
PERŞEMBE
İletişimin Genel İlkeleri, Hasta
Hekim İletişimi ve İletişimde Zor
Durumlar
D. ÇADIRCI
İletişimin Genel İlkeleri, Hasta
Hekim İletişimi ve İletişimde Zor
Durumlar
D. ÇADIRCI
Çözeltilerin fiziksel özellikleri
H. ACUN
10 EKİM 2014
CUMA
Hasta/Yaralının ve olay yerinin
değerlendirilmesi
H. BÜYÜKASLAN
Yaralanmalarda ilkyardım
H. BÜYÜKASLAN
Hasta/Yaralı taşıma teknikleri
(Teorik)
H. BÜYÜKASLAN
Hasta/Yaralı taşıma teknikleri
(Pratik)
H. BÜYÜKASLAN
Psikoanalitik kuram
M. ASOĞLU
Travmatik yaşantılar kuramı
M. ASOĞLU
Yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm
fenomeni
M. ASOĞLU
Yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm
fenomeni
M. ASOĞLU
16 EKİM 2014
PERŞEMBE
Biyopsikososyal Yaklaşım
D. ÇADIRCI
Biyopsikososyal Yaklaşım
D. ÇADIRCI
Entropi ve serbest enerji
H. ACUN
Entropi ve serbest enerji
H. ACUN
Oral Dönem
H. KANDEMİR
Oral Dönem
H. KANDEMİR
Mikroskobun Tanıtımı ve
Kullanımı
T. Biyoloji Lab. A (A. ÖZER)
Mikroskobun Tanıtımı ve
Kullanımı
T. Biyoloji Lab. A (A. ÖZER)
17 EKİM 2014
CUMA
Önlük Giyme ve Ödül Töreni
Önlük Giyme ve Ödül Töreni
Mikroskobun Tanıtımı ve
Kullanımı
T. Biyoloji Lab. B (A. ÖZER)
Mikroskobun Tanıtımı ve
Kullanımı
T. Biyoloji Lab. B (A. ÖZER)
5
17
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
20 EKİM 2014
PAZARTESİ
Hücrenin Moleküler Bileşenleri:
İnorganik Bileşenler
A. ÖZER
Hücrenin Moleküler Bileşenleri:
İnorganik Bileşenler
A. ÖZER
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
6
18
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
22 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
Hücreyi İnceleme Yöntemleri
F. DİLMEÇ
23 EKİM 2014
PERŞEMBE
Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık
Z. ŞİMŞEK
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Hücreyi İnceleme Yöntemleri
F. DİLMEÇ
Tek Hücreli Canlılar
T. Biyoloji Lab. A (F. AKKAFA)
İngilizce
M. İŞÇİ
Tek Hücreli Canlılar
T. Biyoloji Lab. A (F. AKKAFA)
Hücrenin Moleküler Bileşenleri:
Organik Bileşenler
A. ÖZER
Hücrenin Moleküler Bileşenleri:
Organik Bileşenler
A. ÖZER
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık
Z. ŞİMŞEK
Hücrenin Moleküler
Organizasyonu: Hücre Zarının
Yapısı
A. ÖZER
Hücrenin Moleküler
Organizasyonu: Hücre Zarının
Yapısı
A. ÖZER
Tek Hücreli Canlılar
T. Biyoloji Lab. B (F. AKKAFA)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tek Hücreli Canlılar
T. Biyoloji Lab. B (F. AKKAFA)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
24 EKİM 2014
CUMA
Beslenme ve Sağlık
Z. ŞİMŞEK
Beslenme ve Sağlık
Z. ŞİMŞEK
Kimyasal bağlar
E. ŞAVİK
Kimyasal bağlar
E. ŞAVİK
Psikopatoloji kuramları
M. KATI
Psikopatoloji kuramları
M. KATI
Bir Bilim Dalı olarak Psikoloji
M. KATI
Bir Bilim Dalı olarak Psikoloji
M. KATI
29 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
CUMHURİYET BAYRAMI
Fonksiyonel gruplar
E. ŞAVİK
28 EKİM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
Fonksiyonel gruplar
E. ŞAVİK
İngilizce
M. İŞÇİ
CUMHURİYET BAYRAMI
13.10
14.00
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
SEÇMELİ DERS 1
Hasta Eğitimi ve Danışmanlık
D. ÇADIRCI
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
Hasta Eğitimi ve Danışmanlık
D. ÇADIRCI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
7
19
08.15
09.05
03 KASIM 2014
PAZARTESİ
Aile Hekimliğinde Koruyucu
Sağlık ve Kişiye Özgü Sağlık
Bakımı
D. ÇADIRCI
Aile Hekimliğinde Koruyucu
Sağlık ve Kişiye Özgü Sağlık
Bakımı
D. ÇADIRCI
Erişkinlerde temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
Erişkinlerde temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
04 KASIM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
05 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Hücre Yüzeyi, Plazma Zarından
Moleküllerin Taşınması
F. DİLMEÇ
06 KASIM 2014
PERŞEMBE
Stereokimya
A. TAŞKIN
07 KASIM 2014
CUMA
Kognitif gelişim ve Piaget Kuramı
H. KANDEMİR
İngilizce
M. İŞÇİ
Hücre Yüzeyi, Plazma Zarından
Moleküllerin Taşınması
F. DİLMEÇ
Stereokimya
A. TAŞKIN
Kognitif gelişim ve Piaget Kuramı
H. KANDEMİR
İngilizce
M. İŞÇİ
Sigara ve sağlık
İ. KORUK
Nükleusun yapısı ve madde trafiği
F. AKKAFA
İngilizce
M. İŞÇİ
Sigara ve sağlık
İ. KORUK
Nükleusun yapısı ve madde trafiği
F. AKKAFA
Erişkinlerde temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
Erişkinlerde temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Çocuklarda temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
Çocuklarda temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
Hücresel genomların
organizasyonu ve İnsan genomu
F. DİLMEÇ
Hücresel genomların
organizasyonu ve İnsan genomu
F. DİLMEÇ
Kanamalarda ilkyardım
H. KAYA
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
27 EKİM 2014
PAZARTESİ
21 EKİM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
30 EKİM 2014
PERŞEMBE
Su, pH ve elektrolitler
E. ŞAVİK
Su, pH ve elektrolitler
E. ŞAVİK
Hayvan ve Bitki Hücrelerinin
Yapıları
T. Biyoloji Lab. A (F. AKKAFA)
Hayvan ve Bitki Hücrelerinin
Yapıları
T. Biyoloji Lab. A (F. AKKAFA)
Yaralanmalar ve güvenli toplumlar
Z. ŞİMŞEK
31 EKİM 2014
CUMA
Fizyolojik Tamponlar
E. ŞAVİK
Fizyolojik Tamponlar
E. ŞAVİK
Hayvan ve Bitki Hücrelerinin
Yapıları
T. Biyoloji Lab. B (F. AKKAFA)
Hayvan ve Bitki Hücrelerinin
Yapıları
T. Biyoloji Lab. B (F. AKKAFA)
Çocuğun psikolojik gelişim
özellikleri
H. KANDEMİR
Çocuğun psikolojik gelişim
özellikleri
H. KANDEMİR
Kırık, çıkık ve burkulmalarda
ilkyardım
H. KAYA
Hayvan ısırmalarında ilkyardım
H. KAYA
Göz, kulak ve buruna yabancı
cisim kaçmasında ilkyardım
H. KAYA
8
20
08.15
09.05
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
09.15
10.05
Bazal metabolik hız ölçümü
Biyofizik Lab. (H. ACUN)
İngilizce
M. İŞÇİ
10.15
11.05
Hidrokarbonlar
H. SEZEN
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
Hidrokarbonlar
H. SEZEN
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
9
21
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
17 KASIM 2014
PAZARTESİ
El Yıkama, Maske takma
A. UZUNKÖY
18 KASIM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
El Yıkama, Maske takma
A. UZUNKÖY
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 1
SEÇMELİ DERS 1
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
Kromatin yapısı ve DNA’nın
paketlenmesi
F. AKKAFA
Kromatin yapısı ve DNA’nın
paketlenmesi
F. AKKAFA
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Çocuklarda temel yaşam desteği
(pratik)
Ş. YALÇIN
Çocuklarda temel yaşam desteği
(pratik)
Ş. YALÇIN
Aile Hekimliğinde Koruyucu
Sağlık: Yaşam Tarzı ve Davranış
Değişikliği
D. ÇADIRCI
Aile Hekimliğinde Koruyucu
Sağlık: Yaşam Tarzı ve Davranış
Değişikliği
D. ÇADIRCI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Alkoller, fenoller, eterler
H. SEZEN
14 KASIM 2014
CUMA
Aldehitler, Ketonlar, Aminler
A. TAŞKIN
Alkoller, fenoller, eterler
H. SEZEN
Aldehitler, Ketonlar, Aminler
A. TAŞKIN
Serbest Radikaller
A. TAŞKIN
Karboksilli asitler Alkil
Halojenürler ve türevleri
A. TAŞKIN
Serbest Radikaller
A. TAŞKIN
Karboksilli asitler Alkil
Halojenürler ve türevleri
A. TAŞKIN
Oyun ve okul dönemi
H. KANDEMİR
DNA replikasyonu
F. DİLMEÇ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
DNA replikasyonu
F. DİLMEÇ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
19 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
20 KASIM 2014
PERŞEMBE
21 KASIM 2014
CUMA
I. DERS KURULU SINAVI
I. DERS KURULU SINAVI
Ergenlik
H. KANDEMİR
Ergenlik
H. KANDEMİR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Genomik DNA’nın
rekombinasyonu, Telomer ve
Telomer Organizasyonu
F. DİLMEÇ
Genomik DNA’nın
rekombinasyonu, Telomer ve
Telomer Organizasyonu
F. DİLMEÇ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
I. DERS KURULU SINAVI
I. DERS KURULU SINAVI
2. HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. İbrahim KORUK
DİSİPLİN/BÖLÜM
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Klinik Bilimlere Giriş
Halk Sağlığı
TOPLAM
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Doç. Dr. İbrahim KORUK
Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
TEORİK
32
32
9
30
16
8
2
16
145
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fatih KARABABA
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 16.01.2015
UYGULAMA (X GRUP)
6 (4)
2 (2)
8
DERS KURULU ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fatih KARABABA
Yrd. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZER
Okt. Sebahattin YAŞAR
Okt. Mithat İŞÇİ
Okt. H. Burak OĞUZ
Okt. Habip ARTAN
TOPLAM
32
38
9
32
16
8
2
16
153
10
22
08.15
09.05
24 KASIM 2014
PAZARTESİ
09.15
10.05
25 KASIM 2014
SALI
İngilizce 1. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 1. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
10.15
11.05
Biyomoleküler etkileşimler
H. ACUN
İngilizce 1. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
11.15
12.05
Biyomoleküler etkileşimler
H. ACUN
İngilizce 1. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
11
23
08.15
09.05
01 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Amino Asitlerin Biyomoleküler
Yapıları I
N. AKSOY
Amino Asitlerin Biyomoleküler
Yapıları I
N. AKSOY
Amino Asitlerin Biyomoleküler
Yapıları II
N. AKSOY
Amino Asitlerin Biyomoleküler
Yapıları II
N. AKSOY
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
26 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
SEÇMELİ DERS 1
Ara Sınav
SEÇMELİ DERS 1
Ara Sınav
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
12
24
08.15
09.05
08 ARALIK 2014
PAZARTESİ
09.15
10.05
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği
İ. KORUK
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği
İ. KORUK
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
02 ARALIK 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
28 KASIM 2014
CUMA
Protein-protein etkileşimi
H. ACUN
Prokaryot gen yapısı, ekspresyonu
ve ekspresyonu düzenlenmesi
F. DİLMEÇ
Prokaryot gen yapısı, ekspresyonu
ve ekspresyonu düzenlenmesi
F. DİLMEÇ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
DNA İzolasyonu
T. Biyoloji Lab. A (F. DİLMEÇ)
Protein-Lipit etkileşimi
H. ACUN
Merkezi sinir sistemi ve davranış
İ. Fatih KARABABA
DNA İzolasyonu
T. Biyoloji Lab. B (F. DİLMEÇ)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Merkezi sinir sistemi ve davranış
İ. Fatih KARABABA
DNA İzolasyonu
T. Biyoloji Lab. B (F. DİLMEÇ)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Bilinç ve farkındalık
İ. Fatih KARABABA
Bilinç ve farkındalık
İ. Fatih KARABABA
03 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
04 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Amino Asitlerin Reaksiyonları I
N. AKSOY
İngilizce
M. İŞÇİ
Amino Asitlerin Reaksiyonları I
N. AKSOY
İngilizce
M. İŞÇİ
Amino Asitlerin Reaksiyonları II
N. AKSOY
İngilizce
M. İŞÇİ
Amino Asitlerin Reaksiyonları II
N. AKSOY
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği
İ. KORUK
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği
İ. KORUK
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Proteom Analizi
N. AKSOY
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Proteinlerin Sindirimi ve Emilimi
N. AKSOY
09 ARALIK 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
10 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Protein-protein etkileşimi
H. ACUN
05 ARALIK 2014
CUMA
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
11 ARALIK 2014
PERŞEMBE
İngilizce
M. İŞÇİ
10.15
11.05
Ökaryot gen yapısı ve ekspresyonu
F. DİLMEÇ
İngilizce
M. İŞÇİ
Tanışma
M. GENCER (TTE)
11.15
12.05
Ökaryot gen yapısı ve ekspresyonu
F. DİLMEÇ
İngilizce
M. İŞÇİ
Prehistorik Çağlarda Tıp
M. GENCER (TTE)
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp
Ş. YALÇIN (TTE)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
Eski Mısırda Tıp
Ş. YALÇIN (TTE)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
27 KASIM 2014
PERŞEMBE
Proteinlerin Biyomoleküler
Yapıları
N. AKSOY
Proteinlerin Biyomoleküler
Yapıları
N. AKSOY
DNA İzolasyonu
T. Biyoloji Lab. A(F. DİLMEÇ)
Karbohidratların Biyomoleküler
Yapıları-I
A. TAŞKIN
Karbohidratların Biyomoleküler
Yapıları-I
A. TAŞKIN
Karbohidratların Biyomoleküler
Yapıları-II
A. TAŞKIN
Karbohidratların Biyomoleküler
Yapıları-II
A. TAŞKIN
12 ARALIK 2014
CUMA
Biyomolekülerin yapı tayininde
biyofiziksel yöntemler
H. ACUN
Biyomolekülerin yapı tayininde
biyofiziksel yöntemler
H. ACUN
Ökaryotlarda gen ekspresyonun
düzenlenmesi
F. DİLMEÇ
Ökaryotlarda gen ekspresyonun
düzenlenmesi
F. DİLMEÇ
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. –C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. –C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. –D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. –D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
13
25
08.15
09.05
16 ARALIK 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
17 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Araştırma Planlama
Z. ŞİMŞEK
18 ARALIK 2014
PERŞEMBE
RNA Tipleri ve Ekspresyonları
F. DİLMEÇ
İngilizce
M. İŞÇİ
Araştırma Planlama
Z. ŞİMŞEK
RNA Tipleri ve Ekspresyonları
F. DİLMEÇ
10.15
11.05
15 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Biyomoleküllerin yapı tayininde
biyofiziksel yöntemler
H. ACUN
Biyomoleküllerin yapı tayininde
biyofiziksel yöntemler
H. ACUN
Lipidlerin biyomoleküler yapıları-I
E. ŞAVİK
İngilizce
M. İŞÇİ
Araştırmalarda veri kaynakları
İ. KORUK
11.15
12.05
Lipidlerin biyomoleküler yapıları-I
E. ŞAVİK
İngilizce
M. İŞÇİ
Araştırmalarda veri kaynakları
İ. KORUK
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Öğrenme ve bellek
M. KATI
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
Hücre zarları ve Transport
Mekanizmaları
A. TAŞKIN
Hücre zarları ve Transport
Mekanizmaları
A. TAŞKIN
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Protein Sentezi. Başlama, Uzama
ve Sonlanma
F. AKKAFA
Protein Sentezi. Başlama, Uzama
ve Sonlanma
F. AKKAFA
Öğrenme ve bellek
M. KATI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Güdü Mekanizmaları
M. KATI
Güdü Mekanizmaları
M. KATI
14
26
08.15
09.05
22 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Lipidlerin biyomoleküler yapılarıII
E. ŞAVİK
Lipidlerin biyomoleküler yapılarıII
E. ŞAVİK
Lipoproteinlerin Yapı ve
Fonksiyonu
E. ŞAVİK
Lipoproteinlerin Yapı ve
Fonksiyonu
E. ŞAVİK
23 ARALIK 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
24 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab.-A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab.-A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab.-B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab.-B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
25 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Bulaşıcı hastalıklar, Geçmişten
bugüne
H. KARSEN
Bulaşıcı hastalıklar, Geçmişten
bugüne
H. KARSEN
Mutajenler ve DNA mutasyonları
F. AKKAFA
Mutasyon Tamir Mekanizmaları
F. AKKAFA
Mutajenler ve DNA mutasyonları
F. AKKAFA
Mutasyon Tamir Mekanizmaları
F. AKKAFA
Dikkat ve algı
H. KANDEMİR
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Dikkat ve algı
H. KANDEMİR
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
09.15
10.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
15
27
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
29 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Biyoenerjetik ve ATP döngüsü
A. TAŞKIN
Biyoenerjetik ve ATP döngüsü
A. TAŞKIN
Mutasyonların Fenotipik Etkisi
F. AKKAFA
Mutasyonların Fenotipik Etkisi
F. AKKAFA
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili 1. Ara Sınavı
S. YAŞAR
Türk Dili 1. Ara Sınavı
S. YAŞAR
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Protein Tasnifi, Veziküler
Transportun Mekanizması, ER ve
Golgi
F. AKKAFA
Protein Tasnifi, Veziküler
Transportun Mekanizması, ER ve
Golgi
F. AKKAFA
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
1. Ara Sınavı
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
1. Ara Sınavı
H. BURAK OĞUZ
30 ARALIK 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Örneklemeye Giriş ve Örnekleme
Yöntemleri
İ. KORUK
Örneklemeye Giriş ve Örnekleme
Yöntemleri
İ. KORUK
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Protein sentezinin düzenlenmesi ve
modifikasyonu
F. AKKAFA
Protein sentezinin düzenlenmesi ve
modifikasyonu
F. AKKAFA
Eski Hint’te Tıp ve Günümüz
Tıbbına Yansımaları
İ. F. KARABABA (TTE)
Çin Tıbbı ve Günümüz Tıbbına
Yansımaları
İ. F. KARABABA (TTE)
Eski Yunanda Tıp
İ. F. KARABABA (TTE)
Eski Yunanda Tıp
İ. F. KARABABA (TTE)
26 ARALIK 2014
CUMA
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
31 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
19 ARALIK 2014
CUMA
01 OCAK 2015
PERŞEMBE
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
YILBAŞI TATİLİ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
YILBAŞI TATİLİ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
02 OCAK 2015
CUMA
16
28
08.15
09.05
05 OCAK 2015
PAZARTESİ
Kişilik
M. ASOĞLU
06 OCAK 2015
SALI
İngilizce 2. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
09.15
10.05
Kişilik
M. ASOĞLU
İngilizce 2. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
10.15
11.05
Araştırma İlkeleri
Z. ŞİMŞEK
İngilizce 2. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
11.15
12.05
Araştırma İlkeleri
Z. ŞİMŞEK
İngilizce 2. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
13.10
14.00
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği Modülü
İ. KORUK
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği Modülü
İ. KORUK
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
14.10
15.00
17
29
08.15
09.05
SEÇMELİ DERS 1
Final Sınavı
SEÇMELİ DERS 1
Final Sınavı
12 OCAK 2015
PAZARTESİ
13 OCAK 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
09.15
10.05
İngilizce
M. İŞÇİ
10.15
11.05
Psikoterapiler
İ. Fatih KARABABA
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
Psikoterapiler
İ. Fatih KARABABA
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
Hücre Dışı Matriks ve HücreHücre Bağlantıları
F. AKKAFA
Hücre Dışı Matriks ve HücreHücre Bağlantıları
F. AKKAFA
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
Kişilik, zeka ve psikolojik
ölçümler
M. KATI
Kişilik, zekâ ve psikolojik ölçüm
M. KATI
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
07 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
Lizozomlar ve lizozomal
Hastalıklar
F. AKKAFA
Lizozomlar ve lizozomal
Hastalıklar
F. AKKAFA
Biyoenerji ve Metabolizma,
Mitokondri ve Peroksizomlar
F. AKKAFA
Biyoenerji ve Metabolizma,
Mitokondri ve Peroksizomlar
F. AKKAFA
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Enzimler ve enzim kinetiği-III
H. SEZEN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Sağlık Ölçütleri
Z. ŞİMŞEK
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Sağlık Ölçütleri
Z. ŞİMŞEK
14 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
Enzimler
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
08 OCAK 2015
PERŞEMBE
Enzimler ve enzim kinetiği-II
H. SEZEN
09 OCAK 2015
CUMA
Enzimler ve enzim kinetiği-I
H. SEZEN
Enzimler ve enzim kinetiği-II
H. SEZEN
Enzimler ve enzim kinetiği-I
H. SEZEN
Hücre Sitoplazması
A. ÖZER
Hücre İskeleti ve Hücre Hareketi
F. AKKAFA
Hücre Sitoplazması
A. ÖZER
Hücre İskeleti ve Hücre Hareketi
F. AKKAFA
Enzimler ve enzim kinetiği-III
H. SEZEN
Enzimler
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
15 OCAK 2015
PERŞEMBE
16 OCAK 2015
CUMA
II. DERS KURULU SINAVI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
II. DERS KURULU SINAVI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
II. DERS KURULU SINAVI
II. DERS KURULU SINAVI
II. DERS KURULU SINAVI
3. HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
DİSİPLİN/BÖLÜM
Anatomi
Biyoistatistik ve Tibbi Bilişim
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Klinik Bilimlere Giriş
TOPLAM
Prof. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK
Prof. Dr. Cemil SERT
Prof. Dr. Ercan YENİ
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Doç. Dr. İbrahim KORUK
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
TEORİK
16
25
40
22
32
9
16
6
1
167
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Kurul Sınav Tarihi: 02-03.04.2015
UYGULAMA (X GRUP)
10 (2)
2 (4)
4 (2)
4 (2)
4
24
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Halit AKBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZER
Okt. Sebahattin YAŞAR
Okt. Mithat İŞÇİ
Okt. H. Burak OĞUZ
Okt. Habip ARTAN
TOPLAM
26
25
42
22
36
9
20
10
1
191
18
32
08.15
09.05
02 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Anatomi'ye Giriş
M. DENİZ
03 ŞUBAT 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
04 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Veri Tipleri
İ. KORUK
09.15
10.05
Anatomi'ye Giriş
M. DENİZ
İngilizce
M. İŞÇİ
Veri Tabanı Hazırlama
İ. KORUK
10.15
11.05
11.15
12.05
Vitaminler ve koenzimler-I
H. SEZEN
Vitaminler ve koenzimler-I
H. SEZEN
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Biomembranlar ve transport
H. ACUN
Biomembranlar ve transport
H. ACUN
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre Siklusu ve Kontrol Noktaları
H. AKBAŞ
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre Siklusu ve Kontrol Noktaları
H. AKBAŞ
Mitoz Bölünme
H. AKBAŞ
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
Hücre regülasyonu: Hücre
sinyalizasyonu
F. DİLMEÇ
Hücre regülasyonu: Hücre
sinyalizasyonu
F. DİLMEÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Biomembranlar ve transport
H. ACUN
Biomembranlarda difüzyon ve
osmoz
H. ACUN
Mitoz Bölünme
H. AKBAŞ
19
33
08.15
09.05
09 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Kemikler hakkında genel bilgi
M. DENİZ
10 ŞUBAT 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
11 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Tanımlayıcı İstatistikler
İ. KORUK
09.15
10.05
Kemikler hakkında genel bilgi
M. DENİZ
İngilizce
M. İŞÇİ
Tanımlayıcı İstatistikler
İ. KORUK
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Fizyolojiye giriş ve genel bilgiler
A. Ziya KARAKILÇIK
Fizyolojiye giriş ve genel bilgiler
A. Ziya KARAKILÇIK
Mikroskop teknikleri
M. KÖKSAL
Mikroskop teknikleri
M. KÖKSAL
Glikoliz ve Glikoneogenesis-I
A. TAŞKIN
Glikoliz ve Glikoneogenesis-I
A. TAŞKIN
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Histolojiye Giriş
M. KÖKSAL
Histolojiye Giriş
M. KÖKSAL
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
20
34
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
16 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ
Mayoz Bölünme ve Fertilizasyon
H. AKBAŞ
17 ŞUBAT 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
19 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
TCA Döngüsü ve ETZ-I
A. TAŞKIN
TCA Döngüsü ve ETZ-I
A. TAŞKIN
TCA Döngüsü ve ETZ-II
A. TAŞKIN
20 ŞUBAT 2015
CUMA
Fizyolojik kontrol sistemleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Fizyolojik kontrol sistemleri
A. Ziya KARAKILÇIK
İyonik denge ve Nernst denklemi
H. ACUN
11.15
12.05
13.10
14.00
Mayoz Bölünme ve Fertilizasyon
H. AKBAŞ
TCA Döngüsü ve ETZ-II
A. TAŞKIN
SEÇMELİ DERS 2
İngilizce
M. İŞÇİ
Mitoz Bölünme Evreleri
T. Biyoloji Lab. A (A. ÖZER)
İyonik denge ve Nernst denklemi
H. ACUN
TCA Döngüsü ve ETZ-III
A. TAŞKIN
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Mitoz Bölünme Evreleri
T. Biyoloji Lab. A (A. ÖZER)
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
18 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Tablo ve Grafik Yapımı
İ. KORUK
Tablo ve Grafik Yapımı
İ. KORUK
Örneklem Dağılımları ve Güven
Aralığı
İ. KORUK
Normal Dağılım
İ. KORUK
Anatomi Lab. A Grubu
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
21
35
08.15
09.05
23 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Eklemler hakkında genel bilgi
A. İ. USLU
24 ŞUBAT 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
25 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
26 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
E. YENİ
09.15
10.05
Eklemler hakkında genel bilgi
A. İ. USLU
İngilizce
M. İŞÇİ
Difüzyon potansiyeli
H. ACUN
10.15
11.05
İyon kanallarının yapısı
H. ACUN
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
İyon kanallarının yapısı
H. ACUN
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre Yaşlanması
F. DİLMEÇ
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre Yaşlanması
F. DİLMEÇ
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Araştırma Yöntemlerine Genel
Bakış
İ. KORUK
Araştırma Yöntemlerine Genel
Bakış
İ. KORUK
Normal Dağılıma uygunluk
çözümlemesi
İ. KORUK
Heksoz Monofosfat Metabolik
Yolu
A. TAŞKIN
Heksoz Monofosfat Metabolik
Yolu
A. TAŞKIN
Mitoz Bölünme Evreleri
T. Biyoloji Lab. B (A. ÖZER)
Mitoz Bölünme Evreleri
T. Biyoloji Lab. B (A. ÖZER)
SEÇMELİ DERS 2
SEÇMELİ DERS 2
05 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
06 ŞUBAT 2015
CUMA
Çatışma, kaygı ve ego savunma
mekanizmaları
M. ASOĞLU
Çatışma, kaygı ve ego savunma
mekanizmaları
M. ASOĞLU
Stres ve ruh sağlığı
M. ASOĞLU
Stres ve ruh sağlığı
M. ASOĞLU
Vitaminler ve koenzimler-II
H. SEZEN
Vitaminler ve koenzimler-II
H. SEZEN
Cinsellik
M. ASOĞLU
Cinsellik
M. ASOĞLU
12 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Biomembranlarda difüzyon ve
osmoz
H. ACUN
Biomembranlarda difüzyon ve
osmoz
H. ACUN
Işık mikroskobu teknikleri
M. KÖKSAL
Işık mikroskobu teknikleri
M. KÖKSAL
Histoloji Lab.
Histoloji Lab.
13 ŞUBAT 2015
CUMA
Glikoliz ve Glikoneogenesis-II
A. TAŞKIN
Glikoliz ve Glikoneogenesis-II
A. TAŞKIN
Histoloji Lab.
Histoloji Lab.
Fizyoloji Lab. A Grubu
Eriyikler ve filtrasyon
Fizyoloji Lab. A Grubu
Eriyikler ve filtrasyon
TCA Döngüsü ve ETZ-III
A. TAŞKIN
Fizyoloji Lab. B grubu
Eriyikler ve filtrasyon
Fizyoloji Lab. B grubu
Eriyikler ve filtrasyon
Programlı Hücre Ölümü
F. DİLMEÇ
27 ŞUBAT 2015
CUMA
Kök Hücreleri ve Tıpta Kullanım
Alanları
F. AKKAFA
Kök Hücreleri ve Tıpta Kullanım
Alanları
F. AKKAFA
Yağ Asitlerinin Metabolizması-I
E. ŞAVİK
Programlı Hücre Ölümü
F. DİLMEÇ
Yağ Asitlerinin Metabolizması-I
E. ŞAVİK
Glikojen Metabolizması
A. TAŞKIN
Membran modeli ve membran
potansiyeli
H. ACUN
Membran modeli ve membran
potansiyeli
H. ACUN
Glikojen Metabolizması
A. TAŞKIN
22
36
08.15
09.05
02 MART 2015
PAZARTESİ
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ
03 MART 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
04 MART 2015
ÇARŞAMBA
09.15
10.05
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ
İngilizce
M. İŞÇİ
İyon kanalları ve hastalıklar
H. ACUN
10.15
11.05
Kanser Genetiği
A. ÖZER
İngilizce
M. İŞÇİ
İyon kanalları ve hastalıklar
H. ACUN
11.15
12.05
Kanser Genetiği
A. ÖZER
İngilizce
M. İŞÇİ
Goldman-Hodgkin-Katz denklemi
H. ACUN
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
Yağ Asitlerinin Metabolizması-II
E. ŞAVİK
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Yağ Asitlerinin Metabolizması-II
E. ŞAVİK
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Anatomi Lab. B Grubu
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ - A. İ. USLU
05 MART 2015
PERŞEMBE
Trigliserit ve Fosfolipidlerin
Metabolizması
E. ŞAVİK
Trigliserit ve Fosfolipidlerin
Metabolizması
E. ŞAVİK
Glikolipid ve Eikozanoidlerin
Metabolizması
E. ŞAVİK
Glikolipid ve Eikozanoidlerin
Metabolizması
E. ŞAVİK
Voltaj ve Patch kenetleme
H. ACUN
Voltaj ve Patch kenetleme
H. ACUN
Toplumsal psikoloji
M. KATI
Toplumsal psikoloji
M. KATI
23
37
08.15
09.05
09 MART 2015
PAZARTESİ
Columna Vertebralis
A. İ. USLU
10 MART 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
11 MART 2015
ÇARŞAMBA
Ölçüm Değerlerinin
Karşılaştırılması-Parametrik
Yöntemler
İ. KORUK
12 MART 2015
PERŞEMBE
Kolesterol Metabolizması
E. ŞAVİK
09.15
10.05
Columna Vertebralis
A. İ. USLU
İngilizce
M. İŞÇİ
Kolesterol Metabolizması
E. ŞAVİK
10.15
11.05
DNA Teknolojileri. İn vivo
klonlama
F. AKKAFA
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
DNA Teknolojileri. İn vivo
klonlama
F. AKKAFA
İngilizce
M. İŞÇİ
Ölçüm Değerlerinin
Karşılaştırılması-Parametrik
Yöntemler
İ. KORUK
Ölçüm Değerlerinin
Karşılaştırılması-Parametrik
Yöntemler
İ. KORUK
Ölçüm Değerlerinin
Karşılaştırılması-Parametrik
Yöntemler
İ. KORUK
Anatomi Lab. A Grubu
Columna Vertebralis
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Columna Vertebralis
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Columna Vertebralis
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Columna Vertebralis
M. DENİZ - A. İ. USLU
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
24
38
08.15
09.05
17 MART 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
10.15
11.05
16 MART 2015
PAZARTESİ
Sternum, costae ve compages
thoracis
A. İ. USLU
Sternum, costae ve compages
thoracis
A. İ. USLU
İn vitro klonlama, PCR Teknolojisi
F. AKKAFA
11.15
12.05
İn vitro klonlama, PCR Teknolojisi
F. AKKAFA
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
09.15
10.05
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
2. Ara Sınavıı (H. BURAK
OĞUZ)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
2. Ara Sınavıı (H. BURAK
OĞUZ)
18 MART 2015
ÇARŞAMBA
Ölçüm Değerlerinin KarşılaştırılmasıParametrik Olmayan Yöntemler
İ. KORUK
Ölçüm Değerlerinin KarşılaştırılmasıParametrik Olmayan Yöntemler
İ. KORUK
Ölçüm Değerlerinin KarşılaştırılmasıParametrik Olmayan Yöntemler
İ. KORUK
Ölçüm Değerlerinin KarşılaştırılmasıParametrik Olmayan Yöntemler
İ. KORUK
Anatomi Lab. B Grubu: Sternum,
costae ve compages thoracis
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Sternum,
costae ve compages thoracis
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Sternum,
costae ve compages thoracis
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Sternum,
costae ve compages thoracis
M. DENİZ-A. İ. USLU
Lipoproteinlerin Metabolizması
E. ŞAVİK
Lipoproteinlerin Metabolizması
E. ŞAVİK
06 MART 2015
CUMA
Aksiyon potansiyeli
H. ACUN
Aksiyon potansiyeli
H. ACUN
Kanser Genetiği
A. ÖZER
Kanser Genetiği
A. ÖZER
Hücresel reseptörler ve
hücresel haberleşme
H. ÇELİK
Hücresel reseptörler ve
hücresel haberleşme
H. ÇELİK
Homeostazis,
pH ve iyon dengesi
H. ÇELİK
Homeostazis,
pH ve iyon dengesi
H. ÇELİK
13 MART 2015
CUMA
Vücut sıvıları ve sıvı dengesi
A. Ziya KARAKILÇIK
Vücut sıvıları ve sıvı dengesi
A. Ziya KARAKILÇIK
Hücrede aktif ve pasif taşınma
A. Ziya KARAKILÇIK
Hücrede aktif ve pasif taşınma
A. Ziya KARAKILÇIK
Nükleotidlerin Yapısı-I
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Metabolizması-I
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Yapısı-I
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Metabolizması-I
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Yapısı-II
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Metabolizması-II
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Yapısı-II
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Metabolizması-II
A. TAŞKIN
19 MART 2015
PERŞEMBE
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
20 MART 2015
CUMA
Alkol-ilaç kullanımı ve bağımlılığı
M. KATI
Gen Terapisi ve Tıpta Kullanım
Alanları
A. ÖZER
Gen Terapisi ve Tıpta Kullanım
Alanları
A. ÖZER
Birleşik aksiyon potansiyeli
H. ACUN
Birleşik aksiyon potansiyeli
H. ACUN
25
39
08.15
09.05
23 MART 2015
PAZARTESİ
Toraks ve vertebra eklemleri
M. DENİZ
24 MART 2015
SALI
İngilizce 3. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
09.15
10.05
Toraks ve vertebra eklemleri
M. DENİZ
İngilizce 3. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
10.15
11.05
DNA Teknolojileri ve
Hibridizasyonu
A. ÖZER
DNA Teknolojileri ve
Hibridizasyonu
A. ÖZER
İngilizce 3. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
11.15
12.05
İngilizce 3. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre kültürü teknikleri
A. TAŞKIN
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre kültürü teknikleri
A. TAŞKIN
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
26
40
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
30 MART 2015
PAZARTESİ
Tek Genli Kalıtım Şekilleri - I
H. AKBAŞ
Tek Genli Kalıtım Şekilleri - I
H. AKBAŞ
SEÇMELİ DERS 2
SEÇMELİ DERS 2
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
25 MART 2015
ÇARŞAMBA
Sayım Değerlerinin
Karşılaştırılması
İ. KORUK
Sayım Değerlerinin
Karşılaştırılması
İ. KORUK
Mutasyon ve Polimorfizmlerin
Tespiti ve Kullanımları
A. ÖZER
Mutasyon ve Polimorfizmlerin
Tespiti ve Kullanımları
A. ÖZER
Anatomi Lab. A Grubu: Toraks
ve vertebra eklemleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Toraks
ve vertebra eklemleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Toraks
ve vertebra eklemleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Toraks
ve vertebra eklemleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
31 MART 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Tek Genli Kalıtım Şekilleri - II
H. AKBAŞ
Tek Genli Kalıtım Şekilleri - II
H. AKBAŞ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
26 MART 2015
PERŞEMBE
27 MART 2015
CUMA
Egzersiz, sağlık ve yorgunluk
A. Ziya KARAKILÇIK
Egzersiz, sağlık ve yorgunluk
A. Ziya KARAKILÇIK
PCR/RFLP ve Agoroz Jel
Elektroforezi
T. Biyoloji Lab. A (F. DİLMEÇ)
PCR/RFLP ve Agoroz Jel
Elektroforezi
T. Biyoloji Lab. A (F. DİLMEÇ)
01 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Korelasyon Analizi
İ. KORUK
Korelasyon Analizi
İ. KORUK
Lineer Regresyon
İ. KORUK
Lineer Regresyon
İ. KORUK
Anatomi Lab. B Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Fizyoloji Lab. A grubu
Osmoz ve EOF
Fizyoloji Lab. A grubu
Osmoz ve EOF
Çevre Fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Çevre Fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
PCR/RFLP ve Agoroz Jel
Elektroforezi
T. Biyoloji Lab. B (F. DİLMEÇ)
PCR/RFLP ve Agoroz Jel
Elektroforezi
T. Biyoloji Lab. B (F. DİLMEÇ)
Fizyoloji Lab. B grubu
Osmoz ve EOF
Fizyoloji Lab. B grubu
Osmoz ve EOF
02 NİSAN 2015
PERŞEMBE
PRATİK SINAVI
03 NİSAN 2015
CUMA
III. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
III. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
III. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
III. DERS KURULU SINAVI
4. HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Halit AKBAŞ
DİSİPLİN/BÖLÜM
Anatomi
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Halk Sağlığı
TOPLAM
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Doç. Dr. İbrahim KORUK
TEORİK
18
11
36
10
32
10
4
121
Ders Kurulu Başkan Yrd: Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Kurul Sınav Tarihi: 28-29.05.2015
UYGULAMA (X GRUP)
16 (2)
4 (2)
20
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Halit AKBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZER
Okt. H. Burak OĞUZ
Okt. Sebahattin YAŞAR
27
41
08.15
09.05
06 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Alt Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ
07 NİSAN 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
08 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Multiple Regresyon
İ. KORUK
09 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Radyasyon biyofiziği
H. ACUN
09.15
10.05
Alt Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ
İngilizce
M. İŞÇİ
Multiple Regresyon
İ. KORUK
Radyasyon biyofiziği
H. ACUN
10.15
11.05
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-I
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-I
N. AKSOY
SEÇMELİ DERS 2
İngilizce
M. İŞÇİ
Lojistik Regresyon
İ. KORUK
İngilizce
M. İŞÇİ
Lojistik Regresyon
İ. KORUK
Türkiye’nin Sağlık sorunları
İ. KORUK
Anatomi Lab. A Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ-A. İ. USLU
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-II
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-II
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-III
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-III
N. AKSOY
Afetlerde sağlık
Z. ŞİMŞEK
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Radyasyon ve sağlık
İ. KORUK
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
TOPLAM
34
11
36
10
36
10
4
141
10 NİSAN 2015
CUMA
Kromozomların Morfolojik
özellikleri ve Terminolojisi
H. AKBAŞ
Kromozomlarının Morfolojik
özellikleri ve Terminolojisi
H. AKBAŞ
Radyasyonun tıbbi uygulamaları
H. ACUN
Radyasyonun tıbbi uygulamaları
H. ACUN
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-IV
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-IV
N. AKSOY
28
42
08.15
09.05
13 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Alt Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ
14 NİSAN 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
15 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Çok Genli Kalıtım Şekilleri
A. ÖZER
09.15
10.05
Alt Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ
İngilizce
M. İŞÇİ
Çok Genli Kalıtım Şekilleri
A. ÖZER
10.15
11.05
İngilizce
M. İŞÇİ
Sayısal Kromozom Düzensizlikleri
H. AKBAŞ
İngilizce
M. İŞÇİ
Sayısal Kromozom Düzensizlikleri
H. AKBAŞ
13.10
14.00
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-V
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-V
N. AKSOY
SEÇMELİ DERS 2
Ara Sınavı
Roma ve Bizans
İmparatorluklarında Tıp
H. Hüsnü YÜCE (TTE)
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Ara Sınavı
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Anatomi Lab. B Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. BGrubu: Alt
Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ-A. İ. USLU
29
43
08.15
09.05
09.15
10.05
20 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Alt Ekstremite Eklemleri
A. İ. USLU
Alt Ekstremite Eklemleri
A. İ. USLU
21 NİSAN 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
10.15
11.05
İnsan Kromozomları ve Karyotip
Analizi
T. Biyoloji Lab. A (H. AKBAŞ)
İnsan Kromozomları ve Karyotip
Analizi
T. Biyoloji Lab. A (H. AKBAŞ)
SEÇMELİ DERS 2
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
11.15
12.05
13.10
14.00
İngilizce
M. İŞÇİ
22 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Sağkalım Çözümlemesi-Yaşam
Tablosu
İ. KORUK
Sağkalım Çözümlemesi-Kaplan
Meier
İ. KORUK
Sağkalım Çözümlemesi-Cox
Regresyon
İ. KORUK
Anatomi Lab. A Grubu
Alt Ekstremite Eklemleri
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Alt Ekstremite Eklemleri
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Alt Ekstremite Eklemleri
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Alt Ekstremite Eklemleri
M.DENİZ-A.İ.USLU
16 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Protein ve Aminoasitlerin
Metabolizması-VI
N. AKSOY
Protein ve Aminoasitlerin
Metabolizması-VI
N. AKSOY
Protein ve Aminoasitlerin
Metabolizması-VII
N. AKSOY
Protein ve Aminoasitlerin
Metabolizması-VII
N. AKSOY
Sinyal iletim mekanizmaları-I
H. SEZEN
17 NİSAN 2015
CUMA
Proteinlerin post translasyonel
modifikasyonu
N. AKSOY
Proteinlerin post translasyonel
modifikasyonu
N. AKSOY
Proteinlerin yönlendirilmesi
N. AKSOY
Yapısal Kromozom Düzensizlikleri
H. AKBAŞ
Sinyal iletim mekanizmaları-I
H. SEZEN
Yapısal Kromozom Düzensizlikleri
H. AKBAŞ
Proteinlerin yönlendirilmesi
N. AKSOY
Radyasyon biyofiziği
H. ACUN
Radyasyon biyofiziği
H. ACUN
23 NİSAN 2015
PERŞEMBE
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
24 NİSAN 2015
CUMA
Tıpta Radyoizotop uygulamaları
H. ACUN
Tıpta Radyoizotop uygulamaları
H. ACUN
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
Yaşam kalitesi
Z. ŞİMŞEK
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
Ortaçağda Arap-İslam Tıbbı
Ş. YALÇIN (TTE)
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
Ortaçağda Arap-İslam Tıbbı
Ş. YALÇIN (TTE)
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
Eski Anadolu Uygarlıkları ve
Selçuklu’da Tıp
Y. SEZEN (TTE)
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
İnsan Kromozomları ve Karyotip
Analizi
T. Biyoloji Lab. B (H. AKBAŞ)
İnsan Kromozomları ve Karyotip
Analizi
T. Biyoloji Lab. B (H. AKBAŞ)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
30
44
08.15
09.05
28 NİSAN 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
29 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Araştırma Sonuçlarının Yazılması
İ. KORUK
30 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Sinyal iletim mekanizmaları-II
H. SEZEN
01 MAYIS 2015
CUMA
Tatil
İngilizce
M. İŞÇİ
Sunum ve Poster Hazırlama
İ. KORUK
Sinyal iletim mekanizmaları-II
H. SEZEN
Tatil
10.15
11.05
27 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Kafa Kemikleri
(Neurocranium kemikleri I)
M. DENİZ
Kafa Kemikleri
(Neurocranium kemikleri I)
M. DENİZ
Sitogenetik laboratuar yöntemleri
H. AKBAŞ
İngilizce
M. İŞÇİ
Örnek büyüklüğü hesaplama
İ. KORUK
Tatil
11.15
12.05
Sitogenetik laboratuar yöntemleri
H. AKBAŞ
İngilizce
M. İŞÇİ
Örnek büyüklüğü hesaplama
İ. KORUK
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Tatil
Türk Dili 2. Ara Sınavı
S. YAŞAR
16.10
17.00
Türk Dili 2. Ara Sınavı
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Anatomi Lab. B Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri I)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. BGrubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri I)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri I)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri I)
M.DENİZ-A.İ.USLU
X-Kromatini (Barr Taneciği)
T. Biyoloji Lab. A (H. AKBAŞ)
15.10
16.00
Otozomal kromozomlar ve
otozomal kromozom hastalıklarına
örnekler
H. AKBAŞ
Otozomal kromozomlar ve
otozomal kromozom hastalıklarına
örnekler
H. AKBAŞ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Gonozomal kromozomlar ve
gonozomal kromozom
hastalıklarına örnekler
H. AKBAŞ
Gonozomal kromozomlar ve
gonozomal kromozom
hastalıklarına örnekler
H. AKBAŞ
X-Kromatini (Barr Taneciği)
T. Biyoloji Lab. A (H. AKBAŞ)
09.15
10.05
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
Tatil
Tatil
31
45
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
04 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Kafa Kemikleri
(Neurocranium kemikleri II)
M. DENİZ
Kafa Kemikleri
(Neurocranium kemikleri II)
M. DENİZ
Germinal Mozaisizm, Uniparental
Dizomi ve Genomik İmprinting
H. AKBAŞ
Germinal Mozaisizm, Uniparental
Dizomi ve Genomik İmprinting
H. AKBAŞ
SEÇMELİ DERS 2
05 MAYIS 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Hormonlara giriş
H. SEZEN
İngilizce
M. İŞÇİ
Hormonlara giriş
H. SEZEN
X-Kromatini (Barr Taneciği)
T. Biyoloji Lab. B (H. AKBAŞ)
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri II)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri II)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri II)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri II)
M. DENİZ-A. İ. USLU
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
X-Kromatini (Barr Taneciği)
T. Biyoloji Lab. B (H. AKBAŞ)
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
32
46
08.15
09.05
11 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Yüz Kemikleri
(Viscerocranium kemikleri I)
A. İ. USLU
Yüz Kemikleri
(Viscerocranium kemikleri I)
A. İ. USLU
Epigenetik
A. ÖZER
Epigenetik
A. ÖZER
SEÇMELİ DERS 2
12 MAYIS 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
33
47
10.15
11.05
11.15
12.05
18 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Yüz Kemikleri
(Viscerocranium kemikleri II)
A.İ.USLU
Yüz Kemikleri
(Viscerocranium kemikleri II)
A.İ.USLU
Transplantasyon Genetiği
A. ÖZER
Transplantasyon Genetiği
A. ÖZER
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
Final Sınavı
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Final Sınavı
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
08.15
09.05
09.15
10.05
06 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
19 MAYIS 2015
SALI
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
13 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Sentez yerlerine göre Hormonlar ve
metabolizmaları–II
H. SEZEN
Sentez yerlerine göre Hormonlar ve
metabolizmaları–II
H. SEZEN
Populasyon Genetiği
A. ÖZER
Populasyon Genetiği
A. ÖZER
Anatomi Lab. B Grubu: Kafa
Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri I)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Kafa
Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri I)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Kafa
Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri I)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Kafa
Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri I)
M. DENİZ-A. İ. USLU
20 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
İngilizce
M. İŞÇİ
07 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Hormonların yapı ve
fonksiyonları–1
H. SEZEN
Hormonların yapı ve
fonksiyonları–1
H. SEZEN
Hormonların yapı ve fonksiyonlarıII
H. SEZEN
Hormonların yapı ve fonksiyonlarıII
H. SEZEN
08 MAYIS 2015
CUMA
Hormonların yapı ve fonksiyonlarıIII
H. SEZEN
Hormonların yapı ve fonksiyonlarıIII
H. SEZEN
Sentez yerlerine göre hormonlar ve
metabolizmaları-I
H. SEZEN
Sentez yerlerine göre hormonlar ve
metabolizmaları-I
H. SEZEN
Mitokondrial Kalıtım
H. AKBAŞ
Mitokondrial Kalıtım
H. AKBAŞ
14 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Ultrason Fiziği
H. ACUN
15 MAYIS 2015
CUMA
Ultrason Fiziği
H. ACUN
İmmunogenetik-I
A. ÖZER
İmmunogenetik-I
A. ÖZER
Sentez yerlerine göre Hormonlar ve
metabolizmaları–III
H. SEZEN
İmmunogenetik-II
A. ÖZER
İmmunogenetik-II
A. ÖZER
Osmanlıda Tıp
İ. F. KARABABA (TTE)
Sentez yerlerine göre Hormonlar ve
metabolizmaları–III
H. SEZEN
Osmanlıda tıp
İ. F. KARABABA (TTE)
21 MAYIS 2015
PERŞEMBE
22 MAYIS 2015
CUMA
Prenatal Tanı
H. AKBAŞ
Prenatal Tanı
H. AKBAŞ
Genetik Danışma
H. AKBAŞ
Genetik Danışma
H. AKBAŞ
İngilizce 4. Ara Sınavıı
M. İŞÇİ
İngilizce 4. Ara Sınavıı
M. İŞÇİ
İngilizce 4. Ara Sınavıı
M. İŞÇİ
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri II)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri II)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kafa Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri II)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kafa Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri II)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Ortaçağ Sonrası Batı Tıbbı
Ş. YALÇIN (TTE)
Rönesans ve Batı Tıbbına Etkileri
Ş. YALÇIN (TTE)
34
48
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
25 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Cranium
(Kafa iskeletinin Bütünü)
M. DENİZ
Cranium
(Kafa iskeletinin Bütünü)
M. DENİZ
Cranium
(Kafa iskeletinin Bütünü)
A. İ. USLU
Temporomandibuler eklem,
Cranium eklemleri
A. İ. USLU
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
26 MAYIS 2015
SALI
İngilizce 4. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 4. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 4. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 4. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
20. YY da Türk ve Batı Tıbbı
Ş. YALÇIN (TTE)
20. YY da Türk ve Batı Tıbbı
Ş. YALÇIN (TTE)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
27 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Anatomi Lab. B Grubu: (Tüm
Kafa İskeleti)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: (Tüm
Kafa İskeleti)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: (Tüm
Kafa İskeleti)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: (Tüm
Kafa İskeleti)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
28 MAYIS 2015
PERŞEMBE
29 MAYIS 2015
CUMA
PRATİK SINAVI
IV. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
IV. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
IV. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
IV. DERS KURULU SINAVI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 453 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content