close

Enter

Log in using OpenID

8. Sınıf Merkezi Sınavlar Üslü Sorularını PDF Olarak

embedDownload
2007 – 2014 ARASI 8. SINIF MERKEZİ SINAVLARDA ÇIKMIŞ ÜSLÜ SAYILAR
SORULARI (OKS, SBS, TEOG)
Matematik Öğretmeni – Samet Hacıoğlu
www.samethoca.com
işleminin sonucu aşağıdakilerden
1.
hangisidir? (2007 OKS)
6.
sayısı aşağıdakilerden hangisi ile
çarpılırsa sonuç 3 olur? (2011 SBS)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
D)
D) 7
olduğuna göre, aşağıdaki
2.
sıralamalardan hangisi doğrudur? (2007 OKS)
A) b <
B)
C)
<
D)
3. Aşağıdakilerden hangisi 64 doğal sayısının üslü
sayı olarak yazılışlarından biri değildir? (2008
OKS)
A)
B)
C)
D)
7. “Doğaya atılan bir kalem pil 4 metrekarelik
tarım arazisini kirleterek üretim yapılmaz hale
getirmektedir.”
Bir okulda yapılan atık pil toplama
kampanyasında
adet kalem pil toplanmıştır.
Toplanan bu piller ile en fazla kaç metrekarelik
arazinin kirlenmesinin önüne geçilmiş olur? (2011
SBS)
A)
B)
C)
D)
üslü ifadesinin değeri için aşağıdakilerden
4.
hangisi doğrudur? (2009 SBS)
A) 0’dan küçüktür.
B) 1’den büyüktür.
C)
arasındadır.
D)
arasındadır.
8. Türkiye genelinde bir yılda
adet çam
ağacının kurtarılması hedeflenmektedir.
“1 ton kullanılmış kağıt ile 18 çam ağacı
kurtarabilirsiniz.”
5. “Lavaboya dökülen 1 litre bitkisel atık yağ, 1
milyon litre suyu kirletmektedir.”
Yukarıdaki bilgiye göre, bir aile biriktirdiği 10
litre atık yağı geri kazanım yapan kurumlara
verdiğinde kaç litre suyun kirlenmesi engellenmiş
olur? (2010 SBS)
A)
B)
C)
D)
Yukarıdaki bilgiye göre, bu hedefe ulaşmak için
bir yılda kaç ton kullanılmış kağıt geri dönüşüme
kazandırılmalıdır? (2012 SBS)
A)
B)
C)
D)
9. “Beş katlı düğün pastasında her kattaki pastanın
yarıçap uzunluğu, bir üsttekinin yarıçap
uzunluğunun 2 katıdır.”
En üstteki pastanın yarıçap uzunluğu
cm
olduğuna göre, en alttaki pastanın yarıçap
uzunluğu kaç santimetredir? (2012 SBS)
A)
B)
C)
A)
D)
işleminin sonucu aşağıdakilerden
10.
hangisine eşittir? (2013 SBS)
A)
B)
C)
D)
B)
C)
D) -8
işleminin sonucu aşağıdakilerden
12.
hangisidir? (2013-2014 TEOG 1)
A)
B)
C) 2
D) 3
13.
sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir?
(2013-2014 TEOG 1)
A)
B)
C)
B)
C)
D)
15. Bir kuş tüyünün kütlesi 0,000005 gramdır. Bu
kuş tüyünün kütlesinin kilogram olarak bilimsel
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (2013-2014
TEOG 1)
A)
11.
sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir.
(2013-2014 TEOG 1)
A) 8
14. Bir izci kampına, Türkiye’nin 81 ilinin her
birinden eşit sayıda öğrenci katılmıştır. Bu
öğrencilerin konaklaması için hazırlanan
çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre, bu
kampa Ankara’dan kaç öğrenci katılmıştır? (20132014 TEOG 1)
B)
C)
D)
16.
işleminin sonucu kaçtır?
(2013-2014 TEOG 1)
A) -7
B) -1
C) 5
D) 20
17.
işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir? (2013-2014 TEOG 1)
A)
B)
C)
D)
işleminin
18.
sonucu aşağıdakilerden hangisidir? (2013-2014
TEOG 2)
D)
A)
B)
C)
D)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content