close

Enter

Log in using OpenID

+ − + + a) b) c) d ) e)

embedDownload
1. AA iki basamaklı bir doğal sayı ve n bir pozitif tam sayı olmak üzere;
AA= 4n + 2 eşitliğini sağlayan A rakamları toplamı kaçtır?
a) 4
2.
X=
b) 5
+
c) 6
−
+ +
a) 7-x
4.
ifadesinin X türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
b) 8-x
,…,…
b)
e) 8
olduğuna göre;
,
…,
…
3.
a)
d) 7
c) x+3
d)
x+5
e) x
işleminin sonucu kaçtır?
c)
d)
e)
0<X< 1 olmak üzere;
a= ││ ,
a)a>b>c
b=
ve
b) b>a>c
c= iken aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
c) c>b>a
d) c>a>b
e) b>c>a
5. 70
30 sayılarını bölen kaç tane pozitif tam sayı vardır?
a) 138578
b) 141471
c) 142000
d) 142600
e) 148500
6.
Bir ortaokulun;
6.sınıfında 312
7.sınıfında 216
8.sınıfında 192 öğrenci vardır.
Bu ortaokuldaki her derslikte eşit sayıda öğrenci olmak koşuluyla, 7.sınıflar için en az kaç
derslik gerekir?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 13
3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs – 2014
e) 17
6.Sınıf
Sayfa 1
7. EBOBU 13 olan farklı iki doğal sayının toplamı en az kaçtır?
a)13
b) 14
c) 27
d) 39
e)42
8. a ve b birer tamsayıdır.
a+b =72 olduğuna göre, a ve b sayılarının ortak katlarının en küçüğü en fazla kaçtır?
a)1117
9.
b) 1295
c) 1300
3.[ 2 + 2 + ⋯ + 2 ]
a) 0
b) 1
d) 1410
e) 1600
işleminin 5’e bölümünden kalan kaçtır?
c) 2
d) 3
e)4
10. , , , !"#$$$%&'!'$.
)
=
*
,
orantısından,
-
)
*.-
= " oranı elde edildiğine göre, m’nin
değeri kaçtır?
a)
b) 3 c
,
c)
d)3a
-
e)3
11. 6 + 7 = 5 olduğuna göre;
)
*
a)
oranı kaç olabilir?
b)
c)
d)
e)
12. 12$3432%3"%$', , 56&'%$'7%289:üç=2#2! = + 7#& bu
üçgenin çevresinin tam sayı değeri en çok kaç olabilir.
a)7
b)10
c)13
d)16
e)18
13. Bir ABC üçgeninde >89> = 6, >8:> = 10 ise BC ye inilen kenarortayın alacağı tamsayı
değerlerinden en büyüğü kaç olabilir.
)15)13 )11!)8)7
3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs – 2014
6.Sınıf
Sayfa 2
14.
15.
3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs – 2014
6.Sınıf
Sayfa 3
16.
17.
Bir ayrıtının uzunluğu 4,2 m olan bir küpün yüzeyine bir kenar uzunluğu 1,5 cm olan küçük
karolarla kaplanacaktır. Bu işlem için kaç tana karoya ihtiyaç vardır?
a) 425400
b) 442400
c) 466400
d) 470400
e) 484400
18.
3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs – 2014
6.Sınıf
Sayfa 4
19.
KÜRE------------- 4
KÖŞEGEN--------12
MATEMATİK-----20
SAFRANBOLU---…..?
Kelimelere karşılık gelen sayılar belli bir kurala göre gelmiştir. SAFRANBOLU kelimesinin
karşısına hangi sayı karşılık gelir.?
a) 18
b)22
c)24
d)26
e)30
20.
Yukarıdaki örüntüde * yerine ne gelmelidir?
a)35
b)53
c)85
d) 42
e) 97
21.
Bir köşede oluşan çemberlerin yarıçaplarının oranından
oluşan dizinin 10. Terimi nedir? ( en büyük çember birinci
terimdir.)
a)
b) c) B
d)
C
3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs – 2014
e) DE
6.Sınıf
Sayfa 5
22.
3 mavi 3 kırmızı 3 siyah kalemin bulunduğu bir torbada rasgele alınan iki kalemin farklı
renkte olma olasılığı kaçtır?
1
3
A)
B)
2
3
C)
3
4
3
5
D)
E)
4
5
23.
43 kişilik bir sınıfta Almanca İngilizce Fransızca dillerinden en az birini bilen yada hiç dil
bilmeyen öğrenciler vardır. Üç dil bilenlerin sayısı 2 , dil bilmeyenlerin sayısı 5,sadece
Almanca ,sadece İngilizce, sadece Fransızca bilenlerin sayısı birbirine eşittir. Bu dillerden
herhangi ikisini bilenlerin sayısı birbirine eşittir.
Buna göre İngilizce bilenlerin sayısı en az kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
24.
A kabında tuz oranı % 40olan 6 kg tuzlusu, B kabında tuz oranı % 25 olan 4 kg tuzlusu, C
kabında tuz oranı % 20 olan 3 kg tuzlusu vardır. A kabındaki tuzlu suyun 1/3 ü B kabına
boşaltılıyor. Bundan sonra B kabındaki tuzlu suyun 1/3 ü C kabına boşaltılıyor. Son durumda
C kabındaki karışımın su yüzdesi kaçtır?
A) 24
B) 46
C) 50
D) 54
E) 76
25.
Yavuz 12 dakikada 5 ağaç, kardeşi selim ise 16 dakikada 9 ağaç dikmektedir. Buna göre
birlikte 141 ağacı kaç dakikada dikerler?
a)144
b)128
c)116
d)96
e)84
26.
Mehmet satış fiyatı 290 TL olan bir ürüne %16 indirim yaptığında alış fiyatına göre %16
kar elde etmiş olacaktı. Buna göre bu ürünün alış fiyatı kaç TL’dir.
a)210
b)220
c)228
d)236
3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs – 2014
e)243,6
6.Sınıf
Sayfa 6
27.
Sabit hızla koşan üç atlet aynı noktadan aynı anda ve aynı yönde koşuya başlıyorlar. Koşuyu
birinci atlet, ikinci atletten 600m önde, üçüncü atletten 800m önde ve ikinci atlet üçüncü
atletten 220m önde tamamlıyor. Buna göre koşu pisti kaç km’dir?
a) 5
b) 5,8
c) 6
d) 6,6
e) 7,2
28.
Bir manav bir miktar patatesi % 28 kar ile satmayı düşünmektedir. Manav patateslerin
tamamını sattıktan sonra terazinin % 20 oranında eksik tarttığını tespit ediyor. Buna göre
manavın karı % kaçtır?
a)8
b) 12
c) 48
d) 50
e) 60
29.
Yavuz’un 7 tane kırmızı, 5 tane beyaz bilyesi Selim’in ise x tane kırmızı, y tane beyaz bilyesi
vardır. Toplam bilye sayısı 32 olduğuna göre; Selim’in beyaz bilyesi, Yavuz’un beyaz
bilyelerinden fazla olduğu bilindiğine göre Selim’in en fazla kaç kırmızı bilyesi olabilir?
a) 10
b) 12
c) 13
d) 14
e) 15
30.
Bir günde ortalama 9 dakika geri kalan bir saat kaç gün sonra zamanı doğru olarak gösterir?
a) 30
b) 80
c) 160
d) 240
e) 720
31.
Fatih bir bilet kuyruğunda baştan 9. ve sondan 19. sıradadır. Buna göre bilet kuyruğunda kaç
kişi vardır?
a) 25
b) 26
c) 27
d) 28
3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs – 2014
e) 29
6.Sınıf
Sayfa 7
32.
Fatih 1136 cm yolu eşit adımlarla 9 adım yürüdükten sonra her adımını 0,25 cm artırarak 49
adımda hedefine ulaşıyor. Fatih kaçıncı adımda yolun yarısını geçmiş olur?
a)25
b) 26
c) 27
d) 28
e) 29
33.
İlk terimi 52 olan bir dizide her terim kendisinden bir önceki terimin rakamlarının küpleri
toplamına eşittir. Buna göre dizinin 2014. terimi kaçtır?
a) 1
b) 25
c) 55
d) 133
e) 250
34.
X=
olduğuna göre; ( − 1) + 3( − 1) + 3( − 1) + 1 =?
a) )
)
!)
)
35.
Yukarıdaki şekle göre x =?.
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs – 2014
e) 40
6.Sınıf
Sayfa 8
36.
a, b, c pozitif tam sayılardır.
+
D
HI
=
olduğuna göre;
a + b + c toplamı kaçtır?
a)8
b)9
c)10
d)11
e)12
37.
J K D
÷
K L N
K J D
÷ L K N
a)
+
İşleminin sonucu kaçtır?
b)
c)
d)
e)
38.
O()].()
K
J .()J
a)1
b)
c)0
=?
İşleminin sonucu kaçtır?
d)
e)
3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs – 2014
6.Sınıf
Sayfa 9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content