close

Enter

Log in using OpenID

Başvurusu Uygun Görülmeyenler Listesi

embedDownload
MAKİNE V E EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENVIESI PROGRAMI
2014/10 NOLU TEBLİĞ KAPSAMINDA
İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU KESİN RED LİSTESİ
Kimlik No
43
4
Başvuru No
10.34.002 1 7
10.34.00006
18530290266
58837342190
Yatırımcı Adı
İSMAİL KORKUT
İSMET GENÇ
SİLİVRİ
PENDİK
MÎRKEZ
BA-LICA
45
10.34.00121
42304497520
İ3VIET YALCINKAYA
SİLİVRİ
FEtJERKÖY
RED GEREKÇESİ
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Başvuruda istenen ÇKS belgesi yok
Yüklenicilerin zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler
Pülverizalör kendi yürür veya t olduğunu gösterir belge dosya kapsamında rastlanılmamıştır.
46
10.34.C0140
19913243978
KÎNAN DORUK
SİLİVRİ
MERKEZ
Diskli tırmk
47
48
10.34.C0141
10.34.C0034
30709883840
19769215976
KİRİM AĞALDAY
MAHMUT ŞEN
SİLİVRİ
ARNAVUTKÖY
MERKEZ
BAKLALI
49
50
10.34.C0147
10.34.00248
30283898360
29818890498
MAHMUT ŞEVKET YÜKSEL
MAKSUT ÇUBUK
SİLİVRİ
SİLİVRİ
MERKEZ
SEYMEN
Traktör ruhsatında ortaklık olduğu halde diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat namesi yok
Yükleıicilerin zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler
Pülverizatör kendi yürür veya tr olduğunu gösterir belge dosya kapsamında rastlanılmamıştır.
Dümen tertibatı döner dingilli değldir
Tarım Römorkları
Traktör ruhsat fotokopisinin eksik olması nedeniyle traktörün başvuru sahibine ait olup-olmadığı tespit
Pülverizatör kendi yürür veya tr edilememiştir.
Tarım Römorkları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
51
52
10.34.00186
10.34.00107
11222533672
28186929960
MEHMET BARIŞ
MEHMET DOĞAN GÜRMAN
SİLİVRİ
BÜYÜKÇEKMECE
MERKEZ
MERKEZ
El Traktörü ve Ekipmanları
Balyalama makinesi
53
54
10.34.00182
10.34.00051
MEHMET TEZYAPAR
MEHMET TUNCEL
SİLİVRİ
ARNAVUTKÖY
MERKEZ
MERKEZ
Bahçe Traktörü
Yem hazırlama araçları
55
56
57
10.34.00243
10.34.00165
10.34.00265
33979774818
18146270256
55408060828
34294764638
44521423702
MEHMET TÜREL
METİN OZTURK
MURAT PAÇALİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
El Traktörü ve Ekipmanları
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
58
10.34.00209
29950909508
MÜMİN CEYLAN
SİLİVRİ
MERKEZ
59
10.34.00005
45688454868
NAİL ÇELİK
PENDİK
MERKEZ
60
61
10.34.00071
10.34.00102
42139470774
38050607054
NECATİ ERCAN
NECDET ÜNER
ÇATALCA
ÇATALCA
KIZILCAALİ
MERKEZ
62
63
64
65
10.34.00221
10.34.00235
10.34.00064
10.34.00098
10162423234
26851979210
53812081378
28171930438
NURAN ÖZMEN EROL
NURHAN YÜCEL
ORHAN ETEKE
ORUÇGÜRMAN
SİLİVRİ
SİLİVRİ
ÇATALCA
BÜYÜKÇEKMECE
AKÖREN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Yüklenicilerin zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler
Pülverizatör sabit veya el arabas olduğunu gösterir belge dosya kapsamında rastlanılmamıştır.
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu'traktörün iz genişliği 1430 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Bahçe Traktörü
Başvuru için En az 20 dekar kendi bağ-bahçe veya 5 dekar serası veya 5 da sebze arazisi veya 5 dekar süs bitkileri
ekili arazisi yok
Bahçe Traktörü
Tarım Römorkları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1430 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Bahçe Traktörü
Tarım Römorkları
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Tarım Römorkları
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Yem hazırlama araçları
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok, Hayvan varlığı belgesi yok
66
10.34.00198
45607387550
RAHİM EKEN
SİLİVRİ
MERKEZ
El Traktörü ve Ekipmanları
67
10.34.00210
21992174814
RAMAZAN ÇELİK
SİLİVRİ
MERKEZ
68
69
70
71
72
73
74
10.34.00231
10.34.00104
RAMAZAN TARHAN
RECAYİ KILIÇ
RECEP URAL
SADIK ERMİŞ
SAFFET CANER
SAİT FİLİZ
SALİH TAYLAN AHLATÇIOĞLU
SEBAHATTİN KAPTAN
SEFER TOPAÇ
SİLİVRİ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ARNAVUTKÖY
ÇATALCA
SİLİVRİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
SİLİVRİ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
AKÖREN
MERKEZ
FENERKÖY
MERKEZ
El Traktörü ve Ekipmanları
Tarım Römorkları
Yem hazırlama araçları
75
76
10.34.00045
10.34.00019
10.34.00018
10.34.00201
10.34.00263
10.34.00166
10.34.00234
19442259792
40819513674
31489825730
28609921748
20165202750
52267165374
19940243002
40657552408
23513124124
77
78
79
10.34.00024
10.34.00252
10.34.00040
13982420100
40741549802
21920144452
SEILAHATTİN MİRZA
SERT AÇ SAYIN
SABAN YÜKSEL
ARNAVUTKÖY
SİLİVRİ
ARNAVUTKÖY
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Bahçe Traktörü
Tarım Römorkları
Balyalama makinesi
80
10.34.00003
51925010452
SAIHİN ÖZER
SİLİVRİ
MERKEZ
Bahçe Traktörü
81
82
10.34.00255
10.34.00208
25466059164
30673885550
SÜ KRÜ AKBAŞ
]TU RGUT DEMİROĞLU
SİLİVRİ
SİLİVRİ
BEKlRLİ
MERKEZ
Bahçe Traktörü
Tarım Röm orkları
S.NO
"
Al
ilçe
Köy
Makne Ekipman Türü
Tarım Römorkları
Yem hazıılama araçları
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Yüklenicilerin zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler
Pülverizatör sabit veya el arabas olduğunu gösterir belge dosya kapsamında rastlanılmamıştır.
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
Yem hazırlama araçları
Tarım Römorkları
Mibzer
Tarım Römorkları
2/3
/
^
h
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Başvuru için en az 50 dekar kendi arazisi ÇKS'ye kayıtlı değil, Ha/van varlığı belgesi yok
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yöretmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1300 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Başvuru için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
6 Ton iki dingilli römork talep edilmiş ancak tip onay belgesi tek dingilli ve 5000 kg.lıktır.
Hibe programından iki (2) defa faydalandığından başvurusu uygun bulunmamıştır.
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1300 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi yok
Traktörü leasingli olup, leasing belgesi yok
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1340 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Traktör iz genişliği 2003/AT/37 Yönetmeliğine göre dar izli değildir. Bu traktörün iz genişliği 1430 mm.olup, 1150
mm.den büyüktür.
Başvuruda istenen Tip Onay Belgesi vok
11.07.2014 09:21
MAKİNE V E EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
2014/10 NOLU 1 EBLİĞ KAPSAMINDA
İSTANBIL İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU KESİN RED LİSTESİ
Bajvurı No
83
84
10.34.0ı)038
10.34.05053
Kimlik No
28144937266
53383096108
Yatırımcı Adı
TLRHAN PEKER
UIIAL ÖZKAN
ilçe
ARNAVUTKOY
ÇATALCA
MEÎKEZ
MERKEZ
Makne Ekipman Türü
Tarım Römorkları
Tarım Römorkları
85
86
87
88
89
10.34.00211
10.34.00025
10.34.00007
10.34.00226
10.34.00080
37126669910
48871266866
32081241348
18089305138
55501025564
VEDAT LAÇİN
VEDAT SEN
V H KARADENİZ
YAŞAR GENCOĞLU
YLSUF AKSU
SİLİVRİ
ARNAVUTKOY
PENDİK
SİLİVRİ
ÇATALCA
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
KURFALLI
DAĞYENİCE
El Traktörü ve Ekipmanları
Mibzer
Güneş Kolektörü
Yem hazırlama araçları
Tarım Ronorkları
B a ş v ı r u için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da s e r a alanı yok
Başvu u için en az 50 dekar kendi arazisi yok
Hibe Sözleşmesinden önce mal alın faturası düzenlendiğinden başvurusu uygun görülmemiştir.
Başvuıu için en az 10 dekar kendi yem bitkisi arazisi yok
90
91
10.34.00203
10.34.00247
53905114402
51124203402
YLSUF DURNA
YÜCEL KORUCUOĞLU
KAĞITHANE
SİLİVRİ
MERKEZ
AKCREN
El Traktörı. ve Ekipmanları
Tarım Römorkları
Başvuru için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitkileri arazisi veya 1 da sera alanı yok
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
92
10.34.00062
42238467422
ZEKİ METİN
SİLİVRİ
MERKEZ
El Traktörü ve Ekipmanları
Başvu'u için En az 5 dekar kendi bağ-bahçe, sebze , süs bitk leri arazisi veya 1 da sera alanı yok
S.NO
HAZIRLAYAN
Köy
.
RED GEREKÇESİ
Dümen tertibatı döner dingilli değildir
Başvu'uda istenen Tip Onay Belgesi yok
Başvuıuda istenen Tip Onay Belgesi yok
ONAYLAYAN
3 /3
11.07.2014 09:21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
911 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content