close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 burs duyurusu - İstanbul Trafik Vakfı

embedDownload
DUYURU
06.11.2014 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı kararı gereği;
İstanbul da görevli Trafik Polisi mensupları ve İstanbul Trafik Vakfı personelin
çocukları ile bunların emekli dul, yetimlerine ve çocuklarına Vakfımız 2014-2015 eğitimöğretim yılında Lise ve Üniversite öğrencilerine burs verecektir.
Aşağıdaki şartlar doğrultusunda burs için müracaat etmek isteyen İstanbul da görevli Trafik
Polisi mensubu veya İstanbul Trafik Vakfı personeli, Burs Yönetmeliği gereği aşağıda belirtilen
evrakları Vakfımıza 30 Kasım 2014 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla,
Bursun tahsisi için gerekli başarı koşulları;
1-Yüksek Öğrenim (Lisans) Bursları :
Birinci sınıf öğrencileri için ; Fakülte veya Meslek Yüksek Okuluna giriş puanı sırasına göre
önde olan adaya verilir.
Ara sınıf öğrencileri için ; Önceki veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden
başarısız dersi olmayan veya yıllık genel not ortalaması 4 tam üzerinden en az 2,5 veya 100 tam
üzerinden en az 60 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya verilir. Başarı sırası
yüksek olan adaya öncelik verilir.
2-Lise ve Dengi Okul Bursları:
Birinci sınıf öğrencileri için ; Orta Öğretim kurumuna giriş puanı sırasına göre önde olan
adaya verilir.
Ara sınıf öğrencileri için ;Önceki veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden
başarısız dersi olmayan veya yıllık genel not ortalaması 4 tam üzerinden en az 2,5 veya 100 tam
üzerinden en az 60 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan puanı daha yüksek olan ve bir
üst yıl veya yarı yıla geçiş hakkını kazanan adaya verilir. Not ortalaması yüksek olan adaya öncelik
tanınır.
İSTENECEK BELGELER
1. Lisans öğreniminin birinci sınıfına yeni başlayan öğrenci için, OSS Sonuç Belgesi fotokopisi ile
öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi.
2. Lisans öğrenimi ara sınıfı öğrencisi için, bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları,
bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sıralamasını ve kaydolduğu üst
sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi.
3. Orta öğretim 1. Sınıf için giriş puanını ve sırasını, ara sınıf için yıl sonu genel not ortalaması ve
sınıftaki başarı sırasını gösterir öğrenim kurumu belgesi.
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
5. 2 Adet Fotoğraf.
6. İkametgah Senedi.
7. Okuyan kardeşlerinin öğrenci belgeleri.
8. Anne veya babadan birisi çalışmıyor ise Çalışmazlık belgesi emekli ise emeklilik belgesi,
9. Anne veya babadan vefat eden varsa vefat belgesi.
10. ÖSS Sonuç Belgesi Fotokopisi
11. Öğrenci Kimlik Belgesi Fotokopisi
12. Trafik Polisi mensubu veya Trafik Vakfı Personeli çocuğu olduğunu tevsik eden belgesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
482 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content