close

Enter

Log in using OpenID

Burs Uygulama İlkeleri

embedDownload
Lisansüstü Programlarda Burs Uygulaması
Yüksek Lisans ve Doktora programlarında %100 ve %50 burs imkanı
bulunmaktadır.
Kimler Başvurabilir?
Her akademik yıl için tüm programlarda ilgili dönemde ilk kez kayıt yaptıran T.C.
uyruklu öğrenciler bu bursa başvurabilir.
Özel öğrenci veya misafir öğrenci statüsünde kayıt yaptıranlar bu burstan
yararlanamazlar.
Değerlendirme Kriterleri:
Yüksek Lisans Programlarında
Burs Miktarı
Burs sayısı
%100
1
%50
2
Doktora Programlarında
Burs Miktarı
Burs sayısı
%100
1
%100 burs uygulanmadığı hallerde
%50
2
Aranan Kriter
Lisans mezuniyet ortalaması
en az 3.00 ve eşdeğeri
Lisans mezuniyet ortalaması
en az 2.75 ve eşdeğeri
Aranan Kriter
Lisans mezuniyet ortalaması
en az 3.00 ve eşdeğeri
Lisans mezuniyet ortalaması
en az 3.00 ve eşdeğeri
1
Burs koşulları:
100% burs almaya hak kazanan öğrenciler Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve
Lisansüstü Burs Yönetmeliği Madde 4(5) uyarınca E-kategorisi araştırma görevlisi
olarak görevlendirilirler. Bu öğrencilerin akademik birimlerde veya ihtiyaç halinde
idari birimlerde haftada 5 saat görev yapması beklenir.
Bu öğrenciler, istemeleri halinde diğer uygun kategorilerden de
görevlendirilebilirler. Bu şekilde diğer kategorilerden görevlendirilen bir araştırma
görevlisinin herhangi bir nedenle araştırma görevliliğinin sona ermesi ve 100%
burs koşullarının devam ediyor olması halinde statüsü otomatik olarak E
kategorisine döner.
%50 burs almaya hak kazanan öğrencilerde E-kategorisinden görevlendirilme
koşulu geçerli değildir. Ancak, bu öğrenciler araştırma görevlisi olarak da
görevlendirilmeye hak kazanmışlarsa, %50 burs veya araştırma görevliliğinden bir
tanesini seçmek zorundadır.
Başvuru ve Değerlendirme:
Başvuru formunu doldurup ve gerekli diğer belgeleri ekleyerek Lisansüstü Eğitim,
Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne başvurulur.
Başvurular yukardaki kriterlere göre değerlendirilerek adaylar hak etme önceliğine
göre sıralanırlar. Her programda asıl adaylar ve yedek adaylar belirlenir.
Liste Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün internet sayfasında
http://grad.emu.edu.tr ve Enstitünün ilan panosunda duyurulur.
Asıl adayların aşağıda verilen ilk kayıt tarihinde mesai bitimine kadar kayıt
yaptırmaları gerekir. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarından vazgeçmiş
sayılırlar. Yedek adaylardan bir sonraki öğrenciye kayıt hakkı doğar. İşlem bu
şekilde devam eder.
2
2014-2015 Güz Dönemi Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Son başvuru tarihi
Enstitü Değerlendirmesi
Rektörlük onayı
Listelerin ilan edilmesi
Asıl adaylar için son kayıt tarihi
Birinci yedek aday için son kayıt tarihi
İkinci yedek aday için son kayıt tarihi
10 Ekim 2014
13-14- Ekim 2014
15 Ekim 2014
16 Ekim 2014
22 Ekim 2014
24 Ekim 2014
27 Ekim 2014
Bursun Devam Koşulları:
Burs uygulaması programın normal süresi içinde; yüksek lisans programlarında
dört dönem, doktora programlarında on dönem boyunca geçerlidir. Öğrencinin
yarı zamanlı veya tam zamanlı kayıt olması burs süresini etkilemez. Uzatma ve
kayıt dondurma dönemleri burs kapsamı dışında olup kayıt dondurma ücreti
öğrenci tarafından ödenir.
Yüksek lisans/doktora programına başlamadan önce bilimsel hazırlık programı
ve/veya İngilizce destek programı izlenmesi durumunda bu programlarda geçirilen
dönemler bir yılı aşmamak koşuluyla normal burs süresine ilave edilir.
Program değişikliği yapan öğrencilerin bursları seminer, proje, tez çalışmaları ve
doktora yeterlik sınavı sonucu dahil olmak üzere başarısız dersleri olmaması ve
GNO 3.00/4.00 üzerinde olması koşuluyla devam eder. Program değişikliğinden
dolayı öğrenim süresinin uzaması burs süresini uzatmaz.
Normal burs süresi içinde NI statüsünde alınan dersler burs kapsamı içindedir.
Burslu statüden vazgeçen bir öğrenci Üniversiteye yeniden kaydolup yeniden burs
başvurusunda bulunmadığı sürece burslu statüye geri dönemez.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
194 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content