close

Enter

Log in using OpenID

18.10.2014 TARİHLİ OTO MÜZAYEDESİNE AİT

embedDownload
18.10.2014 TARİHLİ OTO MÜZAYEDESİNE AİT ŞARTNAME (2349)
1- Müzayede Sanayi Caddesi Vadi Sokak No: 2 Yenibosna / İstanbul adresindeki Eskidji A.Ş. salonunda ve www.eskidji.com internet
sitesinde 18.10.2014 Tarihinde, Saat 12.00’da yapılacaktır.
2- Alıcılar, müzayede ye araç başı 1.000-TL. (Bin TL.) teminat yatırarak iştirak edebilirler.
3- Araçlar 13.10.2014 tarihinden itibaren teşhiri takiben satışa sunulduklarından araçların hali hazır durumuyla ihaleye sunulduğu,
teklif sahibinin aracı yerinde bizzat görerek ihaleye katıldığı, aracı mevcut durumu ile (motor, kaporta, boya, elektrik aksam, diğer
mekanik ve elektronik aksamlar vb.) gördüğü, beğendiği ve kabul ettiği, bu konuda herhangi bir itirazı olmayacağı ve gelecekte Satıcı
ve ESKİDJİ’ den ayıp, hasar, eksiklik v.s. gibi nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağı ve Alıcının bu konulardaki tüm
haklarından peşinen feragat etmiş olacağı hususlarını kabul etmiş sayılacaktır. Alıcı borçlar kanununun 223 inci maddesinde belirtilen
haklarından feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
4 – Satılan araç, satış bedeli, komisyonu tahsil edilmeden ve noter satışı yapılmadan teslim edilmez.
5- Tüm araçların Noter satışları İstanbul Yenibosna, Teslimleri bulunduğu illerden yapılacaktır. Araçlar ile ilgili ekspertiz raporu
olmadığından Alıcı söz konusu aracı görüldüğü gibi satın almayı taahhüt eder. Araçlar ile ilgili servis ve sicil araştırması alıcıya aittir.
6 – Müzayede listesinde yer alan araçların Noter satış tarihine kadar ki trafik cezaları, vergi borçları ve tüm muayene masrafları
Satıcıya, Ruhsat devir masraflarının, Vergi Usul Kanunu’nun muafiyet veya istisna gördüğü durumlar hariç ilgili taraflarca
karşılanacağı, alım vekaleti, Noter satış bedelleri ile resim, harç ve benzeri tüm giderler, Alıcı ya aittir. Satılan araçlarda KDV yoktur.
7 – Aşağıdaki Bayrak No' su ile satın alma hakkının kazanılması veya Teklif Ver' in kabulü halinde, satış bedelleri müzayedeyi takip
eden 5 iş günü içerisinde Eskidji' nin İNG Bank ŞİŞLİ ŞB. 202-4470862 – MT -001- IBAN TR41 0009 9004 4708 6200 1000 17 ) no
lu Banka hesabına yatırılacaktır. Alıcı bu satışlara ait tüm ödemelerini gününde yapmadığı takdirde ihbar veya ihtara, hüküm almaya
gerek kalmaksızın satış iptal edilerek, yatırılan teminat satıcıya irat kaydedilir ve belirlenen komisyon tutarının 2 katını (+KDV)
Eskidji’ ye cezai şart olarak ödeyecek olup, satış iptali, teminat irat kaydedilmesi ve aracın tekrar teklife açılması gibi konularda
hiçbir itiraz hakkı olmayacağını kabul etmiştir. Alıcı bu maddeye itirazda bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
AKSİ TAKDİRDE, ALICI ESKİDJİ KARA LİSTESİ’NE ALINARAK, ÜYELİĞİ SONA ERDİRİLİR VE TEKRAR
DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK ÜYE OLAMAZ, HİÇ BİR MÜZAYEDEYE KATILAMAZ !!!
8 - Satış işlemi satıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı gerçekleştirilemez ise alıcı bu durumdan dolayı herhangi bir hak talep
edemez, ödemiş olduğu araç bedeli ve komisyonu iade edilir. Noter satışları sadece şartname sahibi olan alıcılara yapılacaktır.
9 – Alıcı tüm araçlar için %4 Komisyon + Komisyon KDV si (%4,72), ödeyecektir.
10 –Noter satışları tüm ödemelerin tamamlanmasının ardından 5 iş günü içinde, araç teslimleri ise ruhsat devrini takiben 5 iş günü
içinde yapılacaktır. Alıcı Eskidji personeline alım vekâleti çıkaracaktır.
11- Eskidji, satıcının onay vermediği kişi veya firmaların müzayedeye katılması ve alım yapmasına izin vermeyecektir.
12-Teklif vermeyen veya en son üç tekliften biri olmayan katılımcıların yatırdığı teminatlar en geç 7 iş günü içinde iade edilecektir.
Alıcının aracı almaktan vazgeçmesi durumunda söz konusu araca teklif yapan son ikinci ve üçüncü katılımcımıza araç teklif
edilecektir. Bu nedenle son teklif veren ikinci ve üçüncü müşterimizin yatırdığı teminatlar 15 gün içinde iade edilecektir. Alım yapan
katılımcılarımızın yatırdıkları teminatlar satış bedelinden düşülecektir.
13- İhtilaf halinde Eskidji A.Ş.’nin kayıtları delil teşkil edecek ve müzayedede çekilen video veya ses kayıtları da HMK193. maddesi
çerçevesinde delil sayılacaktır.
Satış şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.
ADI SOYADI / ÜNVANI :
BAYRAK NO:
T.C. / VERGİ DAİRE / NO:
EV/İŞ TELEFON :
TEBLİGAT ADRESİ:
CEP TELEFON:
İŞİ/MESLEK:
TARİH / İMZA
MAİL ADRESİ:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content