close

Enter

Log in using OpenID

24. Akbank Caz Festivali Tişört Tasarım Yarışması “I

embedDownload
24. Akbank Caz Festivali Tişört Tasarım Yarışması “I See Jazz” Instagram Bilet Kampanyası Katılım Koşulları 1. #ISeeJazz isimli yarışma, Akbank T.A.Ş. adına düzenlenmektedir. Instagram üzerinden gerçekleştirilecek yarışma, Instagram sponsorluğunda değildir ve Instagram ile hiçbir bağlantısı yoktur. 2. 24. Akbank Caz Festivali tişört tasarım yarışması Türkiye Saati ile 08.09.2014 tarihinde saat 14.01’de başlayacak ve 22.09.2014 tarihinde saat 12.00'de sona erecektir. 3. Akbank T.A.Ş.’nin yarışmayı iptal etme, dilediği zamanda yarışmanın tarihini ve koşullarını ve ödülünü değiştirme hakkı saklıdır. Yarışmacılar bu hususa herhangi bir itirazlarının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. 4. Katılımcılar Instagram’dan #ISeeJazz etiketi (hashtag) ile fotoğraflarını paylaşacak, Instagram üzerinden en çok beğenilen 20 fotoğraf, finalist olarak Akbank Sanat web sitesinde (www.akbanksanat.com) yayınlanacak ve jüri değerlendirilmesi sonucunda 24. Akbank Caz Festivali resmi tişörtü tasarımı, 20 finalist arasından seçilen fotoğraftan esinlenerek tasarlanacaktır. 5. Katılımcılar tarafından paylaşılan içeriklerin genel ahlak kurallarına ve hukuka uygunluğundan kendileri sorumludur. 6. Yarışmaya katılım tamamen ücretsizdir. 7. 18 yaşından küçükler, Akbank T.A.Ş. ve dijital ajans çalışanları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül verilmez. 8. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. 9. Yarışmayı kazanan katılımcı 23.09.2014 tarihinde Akbank Sanat (www.akbanksanat.com) internet sitesinden açıklanacaktır. 10. Kazanan kişinin ad soyad, adres, telefon ve doğum tarihi bilgileri [email protected] adresine atılacak mail ile alınacaktır. 11. Yarışmayı kazanan kişiye ödül olarak Akbank Caz Festivali ödüllü tişörtü, 24. Akbank Caz Festivali programında yer alan konserlerden 1 tanesine çift kişilik davetiye, Akbank Caz CD’si ve kitabı verilecektir. 12. Kazanan kişiye ödülü mail yoluyla kimliğini ibraz edebilmesi kaydıyla teslim edilecektir. 13. Kazanan kişinin kimlik bilgileri mail üzerinden verdiği bilgiler ile aynı olmak zorundadır. 14. Yanlış iletişim bilgisi verilmesinden dolayı yaşanabilecek aksaklıklardan Akbank T.A.Ş. sorumlu değildir. 15. Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez. 16. Ödüle konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihli tarafından ödenir. 17. Akbank T.A.Ş takdir yetkisini kullanarak, yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığı, sahte profiller oluşturduğu ve/veya çeşitli yöntemler ile haksız yollardan yarışmayı kazandığı tespit edilen yarışmacının kazandığı ödülü hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar. Bu tip durumların tespiti halinde ödüller, sıralamada yer alan bir sonraki kullanıcıya geçer. 18. Yarışmacılar finalist olmakla, isim ve fotoğraflarının Akbank T.A.Ş. tarafından kullanılmasına izin vermiş sayılırlar. Yarışmacıların ismi, fotoğrafı ve yaşadıkları şehir vs. bilgiler her türlü basın ve yayın organlarında yayınlanabilir. 19. Finale kalmaya hak kazanan yarışmacılar ve ödüle hak kazanan yarışmacı, ödüle layık bulunan fotoğrafını , Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan işleme, çoğaltma, yayma, işaret/ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim mali haklarının kullanımı hususunda, ayrıca Caz Festivali’nin ücretli veya ücretsiz dağıtılacak resmi tişörtü üzerine baskı yapılmasına; Akbank T.A.Ş.’ne herhangi bir yer, süre ve muhteva sınırı olmaksızın münhasıran tam ruhsat verdiğini peşinen kabul etmiştir. Akbank T.A.Ş, bu eserleri basılı ve görsel yayınlarda, web sitesinde ve sosyal ağ hesaplarında duyuru ve tanıtım amaçlı olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın her şekilde kullanabilecektir. Eser sahibi, yukarıda belirtilen kullanım hakları için Akbank T.A.Ş.’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. 20. Finale kalan ve ödüle layık bulunan fotoğrafı için, yarışmacı, verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve fotoğrafının yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi ve/veya manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 21. 24. Akbank Caz Festivali Tişört yarışmasında, katılımcılar tarafından yaratılacak tüm içeriklerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na; Türk Ceza yasalarına ve yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelere uyması gerekmektedir. İçeriklerin genel toplum ahlak kurallarına aykırı; din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen; üçüncü kişi ve/veya kurumların itibarını zedeleyeceği biçimde oluşturulması, gönderilmesi, link verilmesi yasaktır. Bu tür ihlaller nedeniyle Akbank T.A.Ş., uğradığı/uğrayacağı her türlü zararın tazmini için her türlü yasal girişimde bulunma hakkına sahiptir. 22. Akbank T.A.Ş. ve bağlı şirketleri katılımcılardan toplanan iletişim bilgilerini pazarlama iletişimi için kullanma hakkını saklı tutar. 23. Yarışmacılar, yarışma dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Akbank T.A.Ş.’nin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. 24. Akbank T.A.Ş. sitenin ve verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Akbank T.A.Ş., özellikle önüne geçemeyeceği durumlar, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Akbank T.A.Ş.’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri sebepler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. 25. İşbu katılım koşullarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ( Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır. 26. Yarışmaya katılmakla, katılımcılar bu koşulların tümünü okuduklarını, tüm koşullara sahip olduklarını ve bu koşullara herhangi bir itirazlarının bulunmadığını veya bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedirler. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content