close

Enter

Log in using OpenID

590 KB

embedDownload

Günce
Ekim
2014
Günce
9 Ekim 2014 Perşembe
TMMOB Kadın Çalışma Grubu toplantısına Oda Teknik Görevlisi A.Sıla Aytemiz katıldı.
TMMOB LPG Çalışma Grubu toplantısına OYK Sayman Üyesi
Tahsin Akbaba katıldı.
10 Ekim 2014 Cuma
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya OYK üyesi Bedri Tekin katıldı.
11 Ekim 2014 Cumartesi
Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Düzenleme
Kurulu toplantısına OYK Başkan Vekili Yunus Yener, OYK Sekreter
Üyesi Ercüment Ş. Çervatoğlu, OYK üyeleri Çağdaş Akar ve Osman Tezgiden katıldı.
13 Ekim 2014 Pazartesi
Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya OYK üyesi Selçuk Soylu katıldı.
Mesleki Etik Sorunları İzleme Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.
Toplantıya Odamız adına Mustafa Yazıcı katıldı.
Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen panele Oda
Enerji çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz konuşmacı olarak
katıldı.
VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısına OYK Üyesi Selçuk Soylu katıldı.
VII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu
Toplantısına OYK Başkan Vekili Yunus Yener katıldı.
14 Ekim 2014 Salı
TMMOB Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu toplantısına OYK Sayman üyesi Tahsin Akbaba katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
15 Ekim 2014 Çarşamba
TMMOB Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısına Oda Teknik
Görevlisi Evren Sağ katıldı.
TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Özlük Hakları Komisyon toplantısına OYK üyesi Çağdaş Akar
katıldı.
Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen İleri Teknolojiler
Çalıştayı'na OYK üyesi Şayende Yılmaz ve Enerji Çalışma Grubu
Başkanı Oğuz Türkyılmaz katıldı.
17 Ekim 2014 Cuma
TMMOB Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu toplantısına
OYK üyesi Banu Akın katıldı.
18 Ekim 2014 Cumartesi
TMMOB Kadın Çalışma Grubu toplantısına Oda Teknik Görevlisi Aylin Sıla Aytemiz katıldı.
Metalurji Genç Çalıştayı'na OYK Sekreter üyesi Ercüment Ş.
Çervatoğlu konuşmacı olarak katıldı.
Öğrenci Üye Kurultayı Yürütme ve Düzenleme Kurulu toplantıları yapıldı. Toplantıya OYK üyeleri Osman Tezgiden ile Çağdaş
Akar ve Oda Teknik Görevlisi Mahir Ulaş Akcan katıldı.
Kaynak Teknolojisi IX. Ulusal Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu toplantısına OYK üyesi Elif Öztürk katıldı.
20 Ekim 2014 Pazartesi
TMMOB Bütünşehir Çalışma Grubu toplantısına OYK üyesi Harun Erpolat katıldı.
21 Ekim 2014 Salı
TMMOB Enerji Çalışma Grubu toplantısına OYK üyesi Şayende
Yılmaz katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
22 Ekim 2014 Çarşamba
VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi İstanbul Şube yürütücülüğünde 22-25 Ekim 2014 tarihleri gerçekleştirildi. Kongre açılışına OYK Başkanı Ali Ekber Çakar ve OYK Başkan Vekili Yunus
Yener katıldı.
23 Ekim 2014 Perşembe
TMMOB Mesleki Denetim Çalışma Grubu toplantısına Oda Teknik Görevlisi Evren Sağ katıldı.
Ankara Şube tarafından ODTÜ'de düzenlenen Öğrenci Üye
etkinliğine OYK Sekreter Üyesi Ercüment Ş. Çervatoğlu ve OYK
üyesi Osman Tezgiden konuşmacı olarak katıldı.
26 Ekim 2014 Pazar
TİSKON 2015 Düzenleme Kurulu toplantısı ve Samsun Şube
çalışanları ile toplantı yapıldı. Toplantılara Oda Merkezinden
OYK Sekreter Üyesi Ercüment Ş. Çervatoğlu ve Oda Müdürü Arife Kurtoğlu katıldı.
28 Ekim 2014 Salı
Ermenek'te 28 Ekim 2014 tarihinde yaşanan maden faciasını
yerinde incelemek üzere TMMOB adına giden ekipte OYK üyesi ve TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı
Bedri Tekin bulundu.
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
30 Ekim 2014 Perşembe
TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya OYK üyesi Bedri Tekin ve Mustafa Yazıcı katıldı.
bülten 197
kasım 2014
27
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
591 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content