close

Enter

Log in using OpenID

1.Duyuru - Jeotermal

embedDownload
Kongrenin Amacı
Tarihi ve Yeri
İlki 2007, ikincisi 2009 yıllarında yapılan TMMOB
Jeotermal Kongresinin üçüncüsü 14-15 Ekim 2015
tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir.
14-15 Ekim 2015 ANKARA
Enerji kaynaklı çevre sorunlarının ağırlaştığı ve
dışa bağımlılığın arttığı son yıllarda, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem kazanmıştır.
Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir
yere sahip olan jeotermal kaynakların kullanımı giderek artmakla birlikte henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminin
desteklenmesi, jeotermal kaynaklı elektrik üretim
kapasitesinde ciddi bir artışa neden olmuş, ancak
ülkemizde daha yaygın bulunan düşük ve orta entalpili jeotermal kaynakların kullanımında yeterli
gelişme henüz sağlanamamıştır.
2007 tarihinde yürürlüğe giren 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu,
jeotermal faaliyetlerin artmasını sağlamakla birlikte, uygulamada karşılaşılan birçok sorun halen ivedi
çözüm beklemektedir.
Jeotermal kaynakların aranmasından nihai kullanıma kadar olan tüm süreçleri kapsayacak olan
Kongremizde; jeotermal teknolojilerindeki bilimsel
ve teknik son gelişmelerin sektörün temsilcilerine
aktarılması, jeotermal kaynakların geliştirilmesinde
ve kullanılmasında karşılaşılan sorunların tartışılması, jeotermal gelişim için çözüm önerilerinin üretilmesi ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Kongre kapsamında jeotermal teknolojilerindeki son gelişmelerin ve ürünlerin tanıtılacağı bir sergi
de düzenlenecektir.
Önemli Tarihler
10 Nisan 2015 : Özetlerin son gönderim tarihi
24 Nisan 2015 : Yazarlara özet kabul/ret bildirim tarihi
4 Eylül 2015 : Tam metin son gönderim tarihi
Kongre Dili
18 Eylül 2015 : Hakem görüşlerinin yazarlara bildirimi
2 Ekim 2015 : Düzeltilmiş bildirilerin son gönderim tarihi
Kongre dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. Kongre
süresince, İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce
olarak eşzamanlı çeviri yapılacaktır.
Sergi
Bildiri Çağrısı
Kongrede bildiri sunmak isteyenlerin, 400
kelimeyi geçmeyecek bildiri özetlerini en geç
10 Nisan 2015 tarihine kadar kongre bildiri
e-posta adresine ([email protected])
göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin kabul
edilip edilmediği en geç 24 Nisan 2015 tarihine
kadar bildiri sahiplerine bildirilecektir.
Kabul edilen bildiri özetlerine ait tam metinler kongre web sitesinde verilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve en son 4 Eylül
2015 tarihine kadar kongre bildiri e-posta adresine ulaştırılmalıdır. Kongremizde sunulmak üzere
gönderilen bildiri özetleri hakem görüşleri doğrultusunda sözlü veya poster sunum olarak değerlendirilecektir.
Ürün ve hizmetlerini sunmak isteyen kurum ve kuruluşlar için sergi alanı, kongre süresince ziyaretçilere açık olacaktır. Başvuru
formunu doldurarak katılma talebinde bulunan kurum ve kuruluşlara ayrıntılı bilgi gönderilecektir. Sergi ile ilgili detaylı bilgilere
www. jeotermalkongresi.org adresinden ulaşılabilir.
Katılım Koşulları
Delege ücreti 300TL’dir. Delege ücreti; öğle
yemeği, çay-kahve ikramları, kongre kitabı ve
diğer ikramları kapsar. Bildiri sunacak yazarlardan katılım ücreti alınmayacaktır.
Kongre Konuları
• Genel Konular
• Mevzuat
• Çevresel Etkiler
• Bölgesel ve Sosyal Etkiler
• Ekonomi, Finansman
• Sürdürülebilirlik
• Eğitim ve Ar-Ge
• Yerli Ekipman Kullanılabilirliği
• Arama Teknikleri
• Jeoloji
• Jeofizik
• Jeokimya
• Hidrojeoloji
• Sondaj
• Mühendislik
• Kuyu Tamamlama Teknikleri
• Kuyu Testleri ve Rezervuar Mühendisliği
• Reenjeksiyon
• Saha Gözleme
• Kabuklaşma ve Korozyon
• Geliştirilebilir Jeotermal Sistemler (EGS)
• Yazılım ve Modelleme
• Isı pompaları
• Kullanım Alanları
• Elektrik Üretimi
• Doğrudan Kullanım
• Konut Isıtmacılığı
• Sağlık, Turizm ve Balneoloji
• Seracılık
• Entegre Kullanım
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
SAFFET DURAK
Maden Mühendisleri Odası
DÜZENLEME KURULU
MEHMET TORUN
MEHMET ÇELİK
MURAT FIRAT
S. YEŞER ASLANOĞLU
ERDAL APAÇIK
ABDULLAH BÜYÜKIŞIKLAR
TANSEL ÖNAL
ALİ RIZA KILIÇ
UĞUR ZAMAN
ALİ NAR
OSMAN TEZGİDEN
ÇAĞDAŞ AKAR
ADİL AYTEKİN
NİYAZİ KARADENİZ
DR. BÜLENT TOKA
İLKER ERTEM
YAVER SEVER
MUHARREM TORALIOĞLU
OĞUZHAN ÇALIŞKAN
MEHMET ZAMAN
VEDAT KAPLAN
YÜKSEL KURT
YRD.DOÇ.DR. M. ALİ DAYIOĞLU
TMMOB
TMMOB
TMMOB
Çevre Mühendisleri
Elektrik Mühendisleri
Elektrik Mühendisleri
İnşaat Mühendisleri
Jeofizik Mühendisleri
Jeofizik Mühendisleri
Kimya Mühendisleri
Makina Mühendisleri
Makina Mühendisleri
Maden Mühendisleri
Maden Mühendisleri
Maden Mühendisleri
Maden Mühendisleri
Maden Mühendisleri
Maden Mühendisleri
Maden Mühendisleri
Maden Mühendisleri
Petrol Mühendisleri
Petrol Mühendisleri
Ziraat Mühendisleri
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
YÜRÜTME KURULU
S. YEŞER ASLANOĞLU
ALİ RIZA KILIÇ
EREN GÜNÜÇ
UĞUR ZAMAN
ALİ NAR
NİYAZİ KARADENİZ
Çevre Mühendisleri
Jeofizik Mühendisleri
Jeofizik Mühendisleri
Jeofizik Mühendisleri
Kimya Mühendisleri
Maden Mühendisleri
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
Odası
ADİL AYTEKİN
Maden Mühendisleri Odası
YAVER SEVER
Maden Mühendisleri Odası
DR. BÜLENT TOKA
Maden Mühendisleri Odası
İLKER ERTEM
Maden Mühendisleri Odası
MUHARREM TORALIOĞLU
Maden Mühendisleri Odası
OĞUZHAN ÇALIŞKAN
Maden Mühendisleri Odası
VEDAT KAPLAN
Petrol Mühendisleri Odası
Kongre Sekreteri
YRD.DOÇ.DR. M. ALİ DAYIOĞLU
Ziraat Mühendisleri Odası
Muharrem TORALIOĞLU
İletişim
TMMOB
TMMOB 3. JEOTERMAL KONGRESİ
Tel: (90) 543 765 74 92
DANIŞMA KURULU
Maden Mühendisleri Odası
DOÇ.DR. SELİM L. SANİN
Çevre Mühendisleri Odası
PROF. DR. KAHRAMAN ÜNLÜ Çevre Mühendisleri Odası
PROF. DR. BELGİN TÜRKAY
Elektrik Mühendisleri Odası
06650 Kızılay-Çankaya/ANKARA
BÜLENT DAMAR
Elektrik Mühendisleri Odası
Tel : +90 312 425 10 80
PROF. DR. A.TUĞRUL BAŞOKUR
Jeofizik Mühendisleri Odası
PROF. DR. EMİN CANDANSAYAR
Jeofizik Mühendisleri Odası
Fax : +90 312 417 52 90
DR. CEMAL KAYA
Jeofizik Mühendisleri Odası
DR. AHMET ÜÇER
Jeofizik Mühendisleri Odası
E-Posta
UĞUR AKIN
Jeofizik Mühendisleri Odası
DR. ÖZGÜ MUZAFFER ARISOY
Jeofizik Mühendisleri Odası
[email protected]
MEHMET TUĞRAN
Maden Mühendisleri Odası
EMRE BABÜR
Maden Mühendisleri Odası
Web
AKİF POLAT
Maden Mühendisleri Odası
SEFA BAKRAÇ
Maden Mühendisleri Odası
www.jeotermalkongresi.org
SİNAN ASLAN
Maden Mühendisleri Odası
CEMİL SEÇKİN
Maden Mühendisleri Odası
MACİT TOKSOY
Makina Mühendisleri Odası
FASİH KUTLUAY
Makina Mühendisleri Odası
NAZIM YILDIRIM
Kimya Mühendisleri Odası
ABDULLAH GÜLGÖR
Petrol Mühendisleri Odası
MAHMUT KARADAĞ
Petrol Mühendisleri Odası
PROF. DR. ABDURRAHMAN SATMAN Petrol Mühendisleri Odası
PROF. DR. MAHMUT PARLAKTUNA
Petrol Mühendisleri Odası
YRD.DOÇ.DR. M. ALİ DAYIOĞLU
Ziraat Mühendisleri Odası
Selanik Caddesi No: 19/4
14-15 EKİM 2015
ANKARA
www.jeotermalkongresi.org
I. Duyuru
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
465 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content