close

Enter

Log in using OpenID

DERS ADI : HUK323 KRİMİNOLOJİ BÖLÜMÜ : HUKUK FAKÜLTESİ

embedDownload
DERS ADI : HUK323
KRİMİNOLOJİ
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
I
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
Dersin Amacı
14 x 2
Hedeflenen
Kazanımlar
BÖLÜMÜ : HUKUK FAKÜLTESİ
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
0
0
0
0
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
0
28
2
AKTS Kredisi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Kızılarslan
Türkçe
Seçmeli
Önkoşul Yok
Kriminoloji dersi, hukuk öğrencilerinde suç ve suçlu olgularını bilimsel yollardan inceleyerek, suçun önlenmesi
çabasında, suçla mücadele makamlarına yardımcı olmaya çalışan bir bilim dalıdır.
Öğrencilerde suç ve suçlu olgularına kriminolojik yaklaşımlarla bilimsel bir bakış açısı oluşturmak.
1- Kriminoloji bilimini ve yöntemlerini tanımak.
2- Suç ve suçu yaratan koşulları tanımak.
3- Suçu tanımlamada ve suçu ölçmede kullanılan metotlar.
4- Suçluyu tanımlamaya çalışan teorileri tanımak.
5- Suçla mücadelede kullanılan yöntemleri tanımak.
Dersin Gidişatı Hafta
KONULAR
01 Kriminoloji ve diğer bilimlerle ilişkisi
02 Sapıcı Davranışlar, Kriminolojinin önemi
03 Suç ve Suçluya profesyonel ilgi
04 Kriminolojik araştırmada metotlar
05 Kriminolojik açıdan suç ve suçun tanımı, suçu tanımlayan teoriler
06 Suçluluğun nedenleri teoriler (Psikolojik teori,)
07 Sosyolojik teoriler.
08 Sosyo-psikolojik teoriler.
09 Fizyolojik etmenler ve suç
10 Suçun ortaya çıkısı (Suç Fenolojisi)
11 Sosyalleşme –Toplumsal gelişim ve suç
12 İkamet çevresi ve suçluluk(Suç topografisi)
13 Victimoloji, Kimlik kullanan suçluluk fenomeni
14 Genel hatlarıyla ülkemizin örgütlü suç haritası
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
%40
Kısa Sınavlar
Ödevler
X
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
SOKULLU Füsun; “Kriminoloji”, Beta Matbaası, 2011
DÖNMEZER Sulhi; “Kriminoloji”, 1996
DEMİRTAŞ Timur; “Kriminoloji”, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara 2010
SOYASLAN Doğan; “Suç ve Ceza”, Yetkin Yayınevi, 2010
SOKULLU Füsun; “Viktimoloji”, Beta Matbaası, 2011
X
%60
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content