close

Enter

Log in using OpenID

DERS ADI : HUK429 BİLİŞİM HUKUKU BÖLÜMÜ : HUKUK

embedDownload
DERS ADI : HUK429 BİLİŞİM HUKUKU
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
VIII
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
14 x 2
Dersin Amacı
Hedeflenen
Kazanımlar
BÖLÜMÜ : HUKUK FAKÜLTESİ
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
0
0
0
0
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
0
28
2
AKTS Kredisi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Kızılarslan
Türkçe
Seçmeli
Önkoşul Yok
Bilişim hukuk, bilişim ve hukuk ana bilim dalları arasındaki multidisipliner alanda, bilişim teknolojisiyle ilgili
çok sayıdaki hukuki sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir bilim dalıdır.
Öğrencilerde bilişim teknolojileri ve bilişim hukuku konularında bilgilendirmeler yaparak, bilimsel bir bakış
açısı oluşturmak.
1- Bilişim teknolojilerini tanımak.
2- Bilişim bilimi ve hukuk biliminin ana yapılarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini tanımak.
3- Bilişim sisteminin işleyiş şeklini tanımak.
4- Bilişim suçları ve ulusal ve uluslararası hukuku tanımak.
5- Hukukun diğer dallarında bilişimle ilgili düzenlemeleri tanımak
Dersin Gidişatı Hafta
KONULAR
01 Bilişim hukukunun metodolojik incelemesi, diğer bilim dallarıyla ilişkileri.
02 Bilişim teknolojilerinin tanıtımı. Bilgisayar ve parçaları.
03 Bilişim ağları. Bilginin transferi süreci. İnternet teknolojileri.
04 İnternet protokolleri.
05 İnternet protokollerinin bilişim hukuku açısından önemi, yasal düzenlemeler
06 Bilişim suçlarının genel yapısı. Uluslararası metinlerde bilişim suçlarının düzenlenmesi
07 Bilişim alanında işlenen klasik suçlar
08 TCK. M. 243 kapsamında;“bilişim alanlarına izinsiz erişim ve verileri değiştirme“ suçu.
09 TCK m. 244 ve 245 hükümlerinde belirtilen bilişim suçları düzenlemeleri.
10 Bilişim suçlarında soruşturma usulleri. Bilişim alanlarından delil elde etme yolları.
Ceza Muhakemesi Hukuku kapsamında koruma tedbirleri açısından bilişim. Bilişim alanlarında delil
11
arama. (CMK. m.134)
12 Fikri ve Sınai Haklar açısından bilişim hukuku.
13 Özel hukukta ve ticaret hukukunda bilişimle ilgili düzenlemeler.
14 Genel tekrar ve bilişimle ilgili hukuktaki sair düzenlemeler
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
%40
Kısa Sınavlar
Ödevler
X
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
X
%60
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
KIZILARSLAN, Hakan; “Bilişim Hukuku ders Notları”, 2012 (Yayınlanmamıştır)
ÖZEN, Muharrem; BAŞTÜRK,İlhan; “Bilişim- İnternet ve Ceza Hukuku”, Adalet Yayınevi, Ankara-2011
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content