close

Enter

Log in using OpenID

istanbul medipol üniversitesi kriminoloji ders çıktı tablosu

embedDownload
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
KRİMİNOLOJİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
HUK221432 Kriminoloji
Ders Saati
2
Bölüm/Program
Hukuk
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçimlik
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Pazartesi 12.45-14.15
Dersin Amacı
Öğrencilerin kriminoloji bilimi ve onun suç, suçluluk, suçlu, suçlu topluluğu, mağdur ve
sosyal kontrol organları ile ilgili tespitleri hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması
hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
1.edindikleri teorik alt yapıya dayalı olarak suç ve suçlulukla ile ilgili sorun ve tartışmaları
sistematik biçimde analiz ederek çözümleyebilecektir.
1.Suç ve suçluluğun araştırılması yöntemlerini bilir.
2.Suç ve suçluluğun tarihçesini bilir.
3.Suç ve suçluluğun oluşumuna etki eden faktörleri tanır.
Genel Yeterlilikler
Ceza hukuku genel hükümler, özellikle suç teorisi hakkında yeterli bilgiye sahip olma
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Kriminoloji Kavramı, Tanımı, Konusu, Görevi, Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Tarihi Gelişimi
2. Kriminolojide Araştırma Yöntemleri ve Bilinmeyen Suçluluk
3. Kriminolojinin Ana Yönleri (Suçun Nedenleri – Suç Etolojisi)
4. Suçun Ortaya Çıkışı (Suç Fenolojisi)
5. Sosyalleşme Usulünde Sosyal Temsil Vasıtalarının Etkileri, Toplumsal Gelişim ve Suçluluk
6. İkamet Çevresi ve Suçluluk
7. Suçlar ve Failleri I: Suça Hazır Olmalarına Göre Suçluların Sınıflandırılması, Şiddet Suçları,
Cinsel Suçlar, Mal Aleyhine İşlenen Suçlar, Trafik Suçları
8. Suçlar ve Failleri II: Ekonomik Suçlar, Çevre Suçluluğu, Bilişim Suçları, Suçla Bağlantılı Bir
Problem Olarak İntihar
9. Bağımlılık Maddeleri Suçluluğu
10. Bireysel Silahlanma ve Suç
11. Faillik Grupları
12. Suça Birlikte Sebep Olma Usulünde Mağdur (Viktimoloji)
13. Suçun Tahmini ve Önlenmesi
14. Dönem Boyunca İşlenen Konular Işığında Suç ve Suçlulukla Mücadele ile ilgili Güncel
Tartışmalara Bakış
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım ve tartışma
Dersin Koşulları
Öğrenciler derslere katılmak, verilen seminerleri zamanında hazırlayarak sunmak ve ders içi
tartışmalarda aktif olarak yer almakla yükümlüdürler.
Ders Notu
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Timur Demirbaş, Kriminoloji, 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
78 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content