close

Enter

Log in using OpenID

2014 1. Çeyrek - Vakıf Emeklilik

embedDownload
2014
1. Çeyrek
yarını bugün belirler
Ekonomik Görünüm
Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan
ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılının
ilk çeyreğinde de devam ettiği görülmüştür. 2014 yılı başlarında iç ve dış piyasalardaki
belirsizlikler önemli ölçüde artmıştır. Diğer gelişmekte olan ülkelere göre TL belirgin bir değer
kaybı yaşandığı gözlenmiştir. Bunun sonucunda yılbaşında tahmin edilen enflasyon oranının
üzerinde seyretmesine neden olacaktır.
Tahvil Piyasası
2014 yılının ilk çeyreğinde piyasa faizlerine bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası’nın para politikası duruşuna FED’den gelen nicel genişlemeye ilişkin gelen haberlere
ve belirsizliklere bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. Merkez Bankası 18 Mart 2014
tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında, 1 hafta vadeli repo faizi oranını
%10, gecelik borçlanma faizini %8, borç verme faizini ise %12 seviyesinde bırakarak faiz
oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Ayrıca zorunlu karşılıklar ve rezerv opsiyon
katsayılarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Gösterge tahvilin bileşik faizi 24 Mart’ta
son iki yılın en yüksek seviyesine çıkarak kapanışta %11,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. 31
Mart’taki seçimlerden sonra seçimlere ilişkin sonuçların olumlu algılanması paralelinde
%10,69’a gerilemiştir.
Hisse Senedi Piyasası
Mart ayında borsanın çok hacimli olduğu görülmüştür. FED’in tahvil alımlarında azaltıma
devam edeceği beklentisi zaman zaman borsada satışlara neden olmuştur. Mart ayında
genel olarak yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. Endeksteki yükseliş özellikle Mart ayının son
haftasında belirginleşmiş ve endeks ayı %11,50 yükselişle 69.736,34 puanda kapanmıştır.
444 9 237
www.vakifemeklilik.com.tr
Enflasyon
Mart ayında enflasyon aylık bazda %1,13 oranında artarak beklentilerin üzerinde kalmıştır.
Enflasyon yıllık bazda 2014 Şubat’taki %7,89 seviyesinden %8,39 seviyesine yükselmiştir.
Enflasyonun beklentilerin üzerinde yükselmesinin nedeni olarak giyim grubundaki artışın
mevsimsel ortalamanın üzerinde seyretmesi etkili olmuştur. Döviz kurlarındaki gelişmelere
karşı duyarlılığın daha yüksek olduğu Yİ-ÜFE’deki yıllık artış da Mart ayında %12,31 ile çift
haneli seviyelerde seyretmiştir.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre; Külçe altın aç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE
ile indirgendiğinde %10,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,01 oranıyla yatırımcısına en
yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Yıllık olarak değerlendirmede ise Euro, YİÜFE ile indirgendiğinde %16,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,57 oranında yatırımcısına
en fazla reel getiriyi sağlamıştır.
444 9 237
www.vakifemeklilik.com.tr
Düşük Riskli Fonlar
VEM Alternatif Katkı
Fon
31 Mart 2014
VEM Likit Fon
VEM Grup Likit Fon
VEM Kamu Fon
VEM Katkı Fon
Fon Adı
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Para Piyasası Likit
Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Grup Likit Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir
Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları Standart
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı
Emeklilik Yatırım Fonu
Para Piyasası Likit Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Grup Likit Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma Araçları Standart
Emeklilik Yatırım Fonu
Fon Türü
VEM Grup Kamu
VEM Grup Kamu Mavi
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Alternatif Katkı Emeklilik
Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir
Amaçlı Grup Devlet İç
Borçlanma Senetleri
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Gelir Amaçlı Grup Kamu
Borçlanma Araçları Mavi
Emeklilik Yatırım Fonu
Katkı Emeklilik
Yatırım Fonu
Alternatif Katkı Emeklilik
Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Grup Devlet
İç Borçlanma Senetleri
Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Grup Kamu
Borçlanma Araçları Mavi
Emeklilik Yatırım Fonu
Portföy Yöneticisi
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırımcı Sayısı
120.106
7.927
218.578
211.383
48.901
15.283
1.038
Tedavüldeki Oran
%38,57
%32,44
%75,37
%0,92
%0,17
%32,04
%0,71
Fon Büyüklüğü (TL)
227.958.926,57
138.755.905,95
501.331.472,72
89.469.961,11
17.652.175,99
141.961.769,77
1.598.932,02
Fon Birim Fiyatı (TL)
0,02955
0,021389
0,033259
0,009727
0,010267
0,022156
0,011246
Yüzbinde 3
Yüzbinde 3
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 1
Yüzbinde 1
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 2,5
Yüzbinde 2,75
Yüzbinde 5,1
Milyonda 9,9
Milyonda 9,9
Yüzbinde 2,75
Yüzbinde 4,11
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Fon Toplam Gider
Kesintisi (Günlük)
Fon İşletim Gider
Kesintisi (Günlük)
Risk Sıralaması
Getiri Standart Sapma
Getiri Standart Sapma
Getiri
Getiri Standart Sapma
Getiri Standart Sapma
2014 ilk 3 aylık
Fon
2,03
0,02
2,04
0,02
1,84
0,24
2,3
0,33
1,86
0,17
2,08
0,23
2,26
0,08
2013
Fon
5,23
0,01
5,23
0,01
-0,02
0,24
-4,92
0,35
0,8
0,31
0,71
0,25
3,86
0,13
2012
Fon
6,47
0,02
7,25
0,02
10,18
0,07
-
-
-
-
11,91
0,07
4,29
13,04
2011
Fon
6,04
0,02
6,7
0,02
2,91
0,09
-
-
-
-
5,02
0,09
1,51
0,03
2010
Fon
5,57
0,01
6,24
0,02
6,69
0,05
-
-
-
-
8,27
0,05
-
-
2009
Fon
8,51
0,04
9,4
0,02
13,08
0,08
-
-
-
-
15,35
0,08
-
-
Performans Bilgileri %
Karşılaştırma Ölçütü
Yatırım Stratejileri ve
Riskleri
Standart Sapma
Getiri
Standart Sapma
Getiri
Standart Sapma
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma
ölçütü kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma
ölçütü kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
%30 oranında KYD 365
günlük DIBS Endeksi, %60
oranında KYD Tüm Endeksi,
%5 oranında KYD O/N Repo
(Brüt) Endeksi, %5 oranında
KYD Bir Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi
%80 KYD TL Bono
Endeksleri Tüm, %10 BIST
Tüm Endeksi, %9 KYD 1
Aylık mevduat Endeksi
ve %1 KYD Özel Sektör
Endeksi
%83 KYD TL Bono Endeksi
365 gün, %10 BIST Katılım
Endeksi, %5 KYD 1 Aylık
Mevduat endeksi ve %2
KYD Özel Sektör Endeksi
%30 oranında KYD 365
günlük DIBS Endeksi, %60
oranında KYD Tüm Endeksi,
%5 oranında KYD O/N Repo
(Brüt) Endeksi, %5 oranında
KYD Bir Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi
%90 oranında KYD 365
günlük DIBS Endeksi, %5
oranında KYD O/N Repo
(Brüt) Endeksi,%5 oranında
KYD Bir Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi
Fon faiz ve vade riskini minimum
düzeyde tutarak, istikrarlı bir
getiri performansı sağlamak
amacıyla hareket eder. Hedef
tasarrufları enflasyonun
aşındırıcı etkisinden korunması,
katılımcıların birikimlerine para
piyasasındaki faiz oranlarına
paralel bir getiri kazandırılması,
faiz hareketlerinin katacağı
fırsatlardan yararlanılarak
yatırımcıya faiz geliri elde
edilmesidir. Yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçlarının
seçiminde nakde dönüşümü
kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Fon devamlı olarak portföyünde
vadesine en fazla 184 gün
kalmış likiditesi yüksek para ve
sermaye piyasası araçları yer
alan ve portföyünün ağırlıklı
ortalama vadesi en fazla 45 gün
olan fondur.Fon portföyünün en
az %80’ini borçlanma araçlarına,
kira sertifikalarına ve ters repoya
yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını
Takasbank para piyasası
işlemleri dahil para piyasası fonu
tanımında yer alan vade yapısına
sahip para ve sermaye piyasası
araçlarında değerlendiren fondur.
Fon faiz ve vade riskini minimum
düzeyde tutarak, istikrarlı bir
getiri performansı sağlamak
amacıyla hareket eder. Hedef
tasarrufları enflasyonun
aşındırıcı etkisinden korunması,
katılımcıların birikimlerine para
piyasasındaki faiz oranlarına
paralel bir getiri kazandırılması,
faiz hareketlerinin katacağı
fırsatlardan yararlanılarak
yatırımcıya faiz geliri elde
edilmesidir. Yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçlarının
seçiminde nakde dönüşümü
kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Fon devamlı olarak portföyünde
vadesine en fazla 184 gün
kalmış likiditesi yüksek para ve
sermaye piyasası araçları yer
alan ve portföyünün ağırlıklı
ortalama vadesi en fazla 45 gün
olan fondur.Fon portföyünün en
az %80’ini borçlanma araçlarına,
kira sertifikalarına ve ters repoya
yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını
Takasbank para piyasası
işlemleri dahil para piyasası fonu
tanımında yer alan vade yapısına
sahip para ve sermaye piyasası
araçlarında değerlendiren fondur.
Fon, Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik
Fonu olup, Fon portföyünün
en az %80’ini ters repo dahil
Türkiye Cumhuriyeti devleti
iç borçlanma senetlerine
yatıran ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Yatırım yapılacak sermaye
piyasası araçlarının seçiminde
nakde dönüşümü kolay,
riski az olanlar tercih edilir.
Fonun gerçek gelir kaynağı
faiz gelirine dayanmaktadır.
Orta ve uzun vadeli hazine
bonosu ve devlet tahvili
getirilerinden maksimum ölçüde
yararlanılarak, yatırımcıların
tasarruflarının enflasyon riskine
karşı korunması ve düzenli
yüksek reel getiri sağlanması
hedeflenmektedir.
Fon portföyünün asgari
yüzde yetmişbeşi, Hazine
müsteşarlığınca ihraç edilen
Türk Lirası cinsinden borçlanma
araçlarında, gelir ortaklığı
senetleri ve/veya kira
sertifikaların oluşturulurken,
azami yüzde yirmibeşi değişen
piyasa koşullarına göre Bireysel
Emeklilik Sisteminde Devlet
katkısı yönetmeliği madde
10’da belirtilen sınırlamalar
dahilinde BIST 100 endeksine
dahil hisse senetleri, Türk Lirası
cinsinden mevduat, katılma
hesabı, borsada işlem görmesi
kaydıyla bankalar tarafından
çıkarılan borçlanma araçlarında
veya kaynak kuruluşu
bankalar olan varlık kiralama
şirketlerince ihraç edilen kira
sertifikaları ve ters repo’dan
oluşturulmaktadır.
Fon portföyünün asgari
yüzde yetmiş beşi, Hazine
müsteşarlığınca ihraç edilen
gelir ortaklığı senetleri ve/
veya kira sertifikaların
oluşturulurken, azami yüzde
yirmi beşi değişen piyasa
koşullarına göre Bireysel
Emeklilik Sisteminde Devlet
katkısı yönetmeliği madde
10’da belirtilen sınırlamalar
dâhilinde BIST Katılım
endeksine dahil hisse
senetleri, Türk Lirası cinsinden
katılma hesabı ve kaynak
kuruluşu bankalar olan varlık
kiralama şirketlerince ihraç
edilen kira sertifikalarından
oluşturulmaktadır.
Fon, Gelir Amaçlı Grup Devlet
İç Borçlanma Senetleri
Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon
portföyünün en az %80’ini ters
repo dahil Türkiye Cumhuriyeti
devleti iç borçlanma
senetlerine yatıran ve faiz
geliri elde etmeyi hedefleyen
fondur. Fon yönetiminde
yatırım yapılacak sermaye
piyasası araçlarının seçiminde
nakde dönüşümü kolay, riski az
olanlar tercih edilir.
Fon, Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik
Fonu olup, Fon portföyünün
en az %80’ini ters repo dahil
devlet iç borçlanma senetlerine
yatıran ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Yatırım yapılacak sermaye
piyasası araçlarının seçiminde
nakde dönüşümü kolay, riski
az olanlar tercih edilir. Fonun
gerçek gelir kaynağı faiz
gelirine dayanmaktadır. Orta
ve uzun vadeli hazine bonosu
ve devlet tahvili getirilerinden
maksimum ölçüde
yararlanılarak, yatırımcıların
tasarruflarının enflasyon riskine
karşı korunması ve düzenli
yüksek reel getiri sağlanması
hedeflenmektedir.
11.17.2003
11.17.2003
11.17.2003
05.02.2013
05.02.2013
03.12.2007
02.22.2012
12,39
7,54
27,31
4,85
0,96
7,66
0,09
Halka Arz Tarihi
Portföyün toplam
portföy içindeki oranı
Özel
Sektör
Tahvili
%6.20
Vadeli Mevduat
%11.74
Portföy Dağılımı
Özel
Sektör
Tahvili
%7.62
Vadeli Mevduat
%9.39
Devlet
Tahvili
%35.98
Devlet
Tahvili
%38.01
Ters Repo
%44.05
Ters Repo
%47.01
Özel Sektör Vadeli Mevduat
%13.75
Tahvili
Hisse %7.62
Senedi
%1.15
Ters Repo
%0.49
Devlet
Tahvili
%80.98
Özel Sektör
Tahvili
%1.65
Vadeli Mevduat
%9.45
Ters Repo
%0.66
Mali
Sektör
%54.61
444 9 237
www.vakifemeklilik.com.tr
Katılım Hesabı
%1.20
Özel Sektör
Tahvili
%10.14
Kira
Sertifikası
%87.76
Devlet
Tahvili
%78.52
Sanayi
Sektörü
%19.72
Kamu Sektörü;
100%
Özel Sektör Kira
Ser. %0.79
Hisse
Senedi
%10.25
Hisse
Senedi
%9.72
Hizmet
Sektörü
%25.67
Mali
Sektör
%9.33
Hizmet
Sektörü
%25.15
Sanayi
Sektörü
%65.52
Ters Repo
%2.95
Vadeli
Mevduat
%9.48
Devlet
Tahvili
%77.43
Özel Sektör
Tahvili
%11.30
BPP
%3.38
Devlet
Tahvili
%85.32
Orta Riskli Fonlar
VEM Alternatif
Standart
VEM Büyüme Amaçlı
Katılım Esnek
VEM Büyüme Amaçlı
Grup Katılım
VEM Gelir Amaçlı
Grup Esnek
VEM Gelir Amaçlı Grup
Esnek
VEM Uluslararası
Karma
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir
Amaçlı Alternatif Kamu
Borçlanma Araçları
Standart Emeklilik Yatırım
Fonu
Gelir Amaçlı Alternatif
Kamu Borçlanma Araçları
Standart Emeklilik Yatırım
Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Katılım
Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Grup
Katılım Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik
A.Ş.Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Gelir Amaçlı Grup
Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Gelir Amaçlı Grup Esnek
Alternatif Emeklilik
Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Gelir Amaçlı Uluslararası
Karma Emeklilik Yatırım
Fonu
Büyüme Amaçlı Katılım
Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Büyüme Amaçlı Grup
Katılım Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Grup Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Grup Esnek
Alternatif Emeklilik
Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Uluslararası
Karma Emeklilik Yatırım
Fonu
Portföy Yöneticisi
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırımcı Sayısı
32.430
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
30.789
6.131
153.219
13.700
Tedavüldeki Oran
487
7.359
%29,51
%21,52
%11,61
%79,50
%18,08
%0,47
%11,00
Fon Büyüklüğü (TL)
80.477.057,43
52.700.431,58
30.560.389,03
264.912.173,80
79.550.196,45
1.103.562,26
14860648.05
Fon Birim Fiyatı (TL)
0,013633
0,012243
0,013165
0,033323
0,022004
0,011795
0,013509
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 5,10
Yüzbinde 5,02
Yüzbinde 2,75
Yüzbinde 5,9
Yüzbinde 2,75
Yüzbinde 5,02
Yüzbinde 5,50
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Orta Risk
Orta Risk
Orta Risk
Orta Risk
31 Mart 2014
Fon Adı
Fon Türü
Fon Toplam Gider
Kesintisi (Günlük)
Fon İşletim Gider
Kesintisi (Günlük)
Risk Sıralaması
VEM Esnek Fon
Performans Bilgileri %
Getiri Standart Sapma
Getiri Standart Sapma
Getiri
Getiri Standart Sapma
Getiri Standart Sapma
2014 ilk üç aylık Fon
2.29
0,2
2.01
0,5
2.4
0.49
2.32
0.58
2.47
0.52
2.44
0.13
2,04
0,74
2013
Fon
5,39
0,22
-0,88
0,61
0,04
0,61
-1,87
0,47
-0,41
0,45
6,36
0,2
22,19
0,43
2012
Fon
9,67
0,14
27,64
0,65
29,9
0,66
19,29
0,3
20,88
0,28
7,96
0,12
-1,75
0,38
2011
Fon
6,79
0,14
-13,75
1,13
-13,37
1,13
-8,41
0,54
-4,09
0,43
0,27
0,07
18,95
0,52
2010
Fon
6,28
0,08
9,99
0,81
14,21
0,72
9,2
0,14
10,86
0,11
-
-
0,86
0,5
2009
Fon
1,59
0,05
-
-
-
-
19,91
0,24
39,54
0,53
-
-
5,51
0,64
Karşılaştırma Ölçütü
Yatırım Stratejileri ve
Riskleri
Standart Sapma
Getiri
Standart Sapma
Getiri
Standart Sapma
%90 oranında KYD 365
günlük DİBS endeksi, %10
oranında İMKB Ulusal Tüm
Endeksi
Fon karşılaştırma ölçütü
olarak; Fon portföy
yapısı/yönetim stratejisi
karşılaştırma ölçütü
kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Fon karşılaştırma ölçütü
olarak; Fon portföy
yapısı/yönetim stratejisi
karşılaştırma ölçütü
kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma
ölçütü kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma
ölçütü kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma
ölçütü kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Fon Portföyüne; Uluslararası
sermaye piyasalarında
finansmanı arttırmak için
geliştirilen faizsiz Bankacılık
ilkelerine uygun Yurtdışında
ve Türkiye’de ihraç edilmiş
her türlü Sukuk ve benzeri
faizsiz borçlanma araçlarına
yatırım yapılacaktır.
İMKB’de işlem görmesi
şartıyla Türkiye’de Hazine
Müsteşarlığı’nca ihraç edilen
Gelire Endeksli Senetlere
(İMKB’ye kote olan) (TL
ve Döviz) ve benzeri faize
dayalı olmayan para ve
sermaye piyasası araçlarına
yatırım yapabilir. Bunların
dışında, hisse senetlerine ve
katılım bankalarına yatırılan
fonların bu kurumlarca
kullandırılmasından doğacak
kâr veya zarara katılma
sonucunu veren, karşılığında
hesap sahibine önceden
belirlenmiş herhangi bir getiri
ödenmeyen ve anaparanın
aynen geri ödenmesi
garanti edilmeyen fonların
oluşturduğu Katılma hesabına
da yatırım yapılabilecektir.
Fon, Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu olup, Fon portföyünün
tamamını değişen piyasa
koşullarına göre Yönetmeliğin
5. maddesinde belirtilen
varlık türlerinin tamamına
veya bir kısmına yatıran ve
hem sermaye kazancı hem
de temettü ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Fon yönetiminde yatırım
yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde
dönüşümü kolay, riski az
olanlar tercih edilir.
Fon, Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu olup, Fon portföyünün
tamamını değişen piyasa
koşullarına göre Yönetmeliğin
5. maddesinde belirtilen
varlık türlerinin tamamına
veya bir kısmına yatıran ve
hem sermaye kazancı hem
de temettü ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Fon yönetiminde yatırım
yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde
dönüşümü kolay, riski az
olanlar tercih edilir.
Fon, Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu olup, Fon
portföyünün tamamını
değişen piyasa koşullarına
göre Yönetmeliğin 5.
maddesinde belirtilen varlık
türlerinin tamamına veya
bir kısmına yatıran ve hem
sermaye kazancı hem de
temettü ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Fon yönetiminde yatırım
yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde
dönüşümü kolay, riski az
olanlar tercih edilir.
Fon, Gelir Amaçlı Grup Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu olup,
Fon portföyünün tamamını
değişen piyasa koşullarına
gore Emeklilik Yatırım
Fonları Yönetmeliği’nin 5.
maddesinde belirtilen varlık
türlerinin tamamına veya bir
kısmına yatırılan ve faiz geliri
elde etmeyi hedefleyen
fondur. Yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçlarının
seçiminde nakde dönüşümü
kolay, riski az olanlar tercih
edilir.
Fon Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu olup, yönetmeliğin
5.maddesi çerçevesinde
Uluslararası sermaye
piyasalarında finansmanı
arttırmak için geliştirilen
faizsiz Bankacılık ilkelerine
uygun, Türkiyede ve yurt
dışında ihraç edilmiş her
türlü Sukuk ve benzeri
faizsiz borçlanma araçlarına
yatırım yapılacaktır.
İMKB’de işlem görmesi
şartıyla Türkiye’de Hazine
Müsteşarlığı’nca ihraç edilen
Gelire Endeksli Senetlere
(İMKB’ye kote olan) (TL
ve Döviz) ve benzeri faize
dayalı olmayan para ve
sermaye piyasası araçlarına
yatırım yapabilir. Bunların
dışında, Türkiyede ve yurt
dışında ihraç edilmiş hisse
senetlerine, altın ve kıymetli
madenlere dayalı sermaye
piyasası araçlarına ve
katılım bankalarına yatırılan
fonların bu kurumlarca
kullandırılmasından doğacak
kâr veya zarara katılma
sonucunu veren, karşılığında
hesap sahibine önceden
belirlenmiş herhangi bir
getiri ödenmeyen ve
anaparanın aynen geri
ödenmesi garanti edilmeyen
fonların oluşturduğu Katılma
- Cari Hesaplara (TL/Döviz)
yatırım yapılabilecektir.
03.01.2010
02.23.2012
10.27.2010
11.17.2003
03.12.2007
02.15.2012
11.17.2003
4,36
2,85
1,63
14,35
4,32
0,06
0,8
Halka Arz Tarihi
Portföyün toplam
portföy içindeki oranı
Özel Sektör
Kira Ser.
%4.95
Hisse Senedi
%10.13
Katılım Hesabı
%0.52
Portföy Dağılımı
Hizmet
Sektörü
%32,36
Hisse
Senedi
%44.35
Katılım Hesabı
%0.80
Kira
Sertifikası
%51.06
Mali
Sektör;
%18,73
Mali
Sektör
%18.95
Hizmet
Sektörü
%28.55
Özel Sektör
Kira Ser.
%3.79
Sanayi
Sektörü
%52.50
Hizmet
Sektörü;
%28,96
Özel Sektör
Kira Ser.
%4.97
Hisse
Senedi
%43.87
Mali
Sektör;
%18,95
Sanayi
Sektörü;
%52,31
Hizmet
Sektör;
%28,55
Katılım Hesabı
%1.40
Hisse Senedi Katılım Hesabı %8.96
%5.38
Vadeli
Mevduat
%16.95
Kira
Sertifikası
%49.76
Özel Sektör
Tahvili
%25.47
Devlet
Tahvili
%23.81
Ters Repo
%2.49
Hisse
Senedi
%31.28
Sanayi
Sektörü
%11.89
Sanayi
Sektör;
%52,50
Mali
Sektör
%66.43
444 9 237
www.vakifemeklilik.com.tr
Hizmet
Sektörü
%21.68
Vadeli
Mevduat
%17.80
Özel Sektör
Tahvili
%29.53
Mali
Sektör
%18.95
Hizmet
Sektörü
%28,55
Devlet
Tahvili
%20.78
Ters Repo
%2.04
Fon, Gelir Amaçlı Uluslararası
Karma Emeklilik Yatırım Fonu
olup, Fon portföyünün en
az %80’i her birinin değeri
fon portföyünün %20’sinden
az olmamak üzere faiz ve
temettü geliri elde etmek
amacıyla, yabancı borçlanma
araçları ve hisse senetlerinden
oluşmaktadır. Yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçlarının
seçiminde nakde dönüşümü
kolay, riski az olanlar tercih
edilir.
Türk Eurobond
%1.53
Yabancı
Hisse
%21.97
Kira
Sertifikası
%85.66
Hisse
Senedi
%29.85
Sanayi
Sektörü
%52.50
% 30 oranında DOW-JONES
endeks kapanışlarının
günlük TCMB USD satış kuru
değeriyle çarpılması sonucu
oluşacak getiri endeksi, %
25 oranında Bloomberg
ABD doları cinsinden 5-7
yıllık devlet tahvilleri
endeks kapanışlarının
günlük TCMB USD satış kuru
değeriyle çarpılması sonucu
oluşacak getiri endeksi, %
25 oranında Bloomberg
Euro cinsinden cinsinden
5-7 yıllık devlet tahvilleri
endeks kapanışlarının
günlük TCMB Euro satış kuru
değeriyle çarpılması sonucu
oluşacak getiri endeksi, %
9 oranında KYD O/N Repo
(Brüt) endeksi, % 8 oranında
KYD TL 182 gün bono
endeksi, % 1 oranında KYD
USD TL Eurobond endeksi,
% 1 oranında KYD EUR TL
Eurobond endeksi, % 1
oranında İMKB Tüm endeksi
Hizmet
Sektörü
%67.12
Sanayi
Sektörü
%32.88
Devlet Tahvili
%6.17
Ters Repo
%8.35
Yabancı
Tahvil
%61.98
Orta Riskli Fonlar
VEM Uluslararası
Borçlanma
31 Mart 2014
VEM Eurobond Fon
Fon Adı
Vakıf Emeklilik A.Ş Gelir
Amaçlı Türk Eurobond
Emeklilik Yatırım Fonu
Fon Türü
VEM Büyüme
Amaçlı Hisse
VEM Grup Esnek
VEM Altın Fon
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Gelir Amaçlı Uluslararası
Borçlanma Araçları
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Grup Esnek Beyaz
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Altın Emeklilik Yatırım
Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse
Senedi Emeklilik
Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Türk
Eurobond Emeklilik
Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Uluslararası
Borçlanma Araçları
Emeklilik Yatırım Fonu
Grup Esnek Beyaz
Emeklilik Yatırım Fonu
Altın Emeklilik Yatırım
Fonu
Büyüme Amaçlı Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım
Fonu
Portföy Yöneticisi
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırımcı Sayısı
61.855
7.459
903
4.611
105.329
Tedavüldeki Oran
%11,35
%9,01
%0,39
%3,58
%26,22
Fon Büyüklüğü (TL)
59.998.832,05
11.129.848,49
875.962,6
7.754.404,64
122.112.860,65
Fon Birim Fiyatı (TL)
0,026431
0,01235
0,011118
0,010820
0,046578
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 5,2
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 5,10
Yüzbinde 4,80
Yüzbinde 5,48
Yüzbinde 5
Yüzbinde 5,70
Orta Risk
Orta Risk
Orta Risk
Orta Risk
Yüksek Risk
Fon Toplam Gider
Kesintisi (Günlük)
Fon İşletim Gider
Kesintisi (Günlük)
Risk Sıralaması
Getiri
Standart Sapma
Getiri
Standart Sapma
Performans Bilgileri %
Getiri
Standart Sapma
2014 ilk üç aylık
Fon
5.12
0.59
2.32
0.75
1.72
0.05
7.55
1.16
2.12
1.58
2013
Fon
7,66
0,46
15,81
0,42
3,79
0,21
0,6
0,46
-14,15
1,62
2012
Fon
10,36
0,31
-5,44
0,33
3,82
0,12
-
-
47,93
0,87
2011
Fon
17,43
0,49
21,48
0,58
1,42
0,03
-
-
-27,79
1,45
2010
Fon
6,77
0,41
0,74
0,63
-
-
-
-
22,87
1,1
2009
Fon
13,67
0,88
-0,71
0,71
-
-
-
-
99,11
1,37
Getiri
Standart Sapma
Getiri
Standart Sapma
Karşılaştırma Ölçütü
%65 oranında KYD USD TL
Eurobond endeksi, %20 oranında
KYD EUR TL Eurobond endeksi,
%5 oranında KYD 91 günlük
DİBS endeksi, %1 oranında İMKB
Ulusal tüm endeksi, %6 oranında
O/N repo (brüt) endeksi, %3
oranında KYD bir aylık Gösterge
Mevduat endeksi.
% 43 oranında Bloomberg ABD
doları cinsinden 5-7 yıllık devlet
tahvilleri endeks kapanışlarının
günlük TCMB USD satış kuru
değeriyle çarpılması sonucu
oluşacak getiri endeksi,
% 40 oranında Bloomberg
Euro cinsinden 5-7 yıllık devlet
tahvilleri endeks kapanışlarının
günlük TCMB EURO satış kuru
değeriyle çarpılması sonucu
oluşacak getiri endeksi, % 1
oranında Dow-Jones endeks
kapanışlarının günlük TCMB USD
satış kuru değeriyle çarpılması
sonucu oluşacak getiri endeksi,%
1 oranında KYD USD TL Eurobond
endeksi,% 1 oranında KYD
EURO TL Eurobond endeksi,% 1
oranında İMKB Tüm endeksi,%
7 oranında KYD O/N Repo (Brüt)
endeksi, % 6 oranında KYD TL
182 gün bono endeksi
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma ölçütü
kullanmaya elverişli olmaması
nedeniyle karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
%80 KYD Altın Fiyat Endeksi
Ağırlıklı Ortalama, %10 KYD 1
Aylık Karpayı Endeksi TL, %10
KYD Kira Sertifikaları Endeksi
Kamu kullanılacaktır.
Yatırım Stratejileri ve
Fon, Gelir Amaçlı Türk Eurobond
Emeklilik Yatırım Fonu olup,
Fon portföyünün en az %80’i
faiz geliri elde etmek amacıyla,
Türkiye Cumhuriyeti devleti
dış borçlanma senetlerinden
oluşmaktadır. Yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçlarının
seçiminde nakde dönüşümü
kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Fon, Gelir Amaçlı Uluslararası
Borçlanma Araçları Emeklilik
Fonu olup, Fon portföyünün en
az %80’i faiz geliri elde etmek
amacıyla, yabancı borçlanma
senetlerinden oluşmaktadır.
Yatırım yapılacak sermaye
piyasası araçlarının seçiminde
nakde dönüşümü kolay, riski az
olanlar tercih edilir.
Fon, Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu olup, Fon portföyünün
tamamını değişen piyasa
koşullarına göre Yönetmeliğin
5. maddesinde belirtilen varlık
türlerinin tamamına veya bir
kısmına yatıran ve hem sermaye
kazancı hem de temettü ve faiz
geliri elde etmeyi hedefleyen
fondur. Fon yönetiminde yatırım
yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde
dönüşümü kolay, riski az olanlar
tercih edilir.
Fon portföyünün en az %
80’ini devamlı olarak altın ve
altına dayalı sermaye piyasası
araçlarına yatırım yapar.
Bunun yanı sıra, Diğer kıymetli
madenlere, Türk Lirası cinsinden
katılma hesabı, borsa yatırım
fonu ve kira sertifikalarıyla
da piyasalardaki fırsatlardan
yararlanarak, orta ve uzun
vadede istikrarlı bir getiri
sağlanması hedeflemektedir.
Ayrıca fon TL, USD ve EUR
cinsinden altına yatırım yapabilir.
Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde
etmeyi amaçlamamaktadır.
Riskleri
Halka Arz Tarihi
Portföyün toplam
portföy içindeki oranı
Vadeli
Mevduat
%10.04
%85 oranında İMKB Ulusal
Tüm Endeksi, %5 oranında
KYD O/N Repo (Brüt)
Endeksi, %5 oranında KYD
182 günlük DİBS Endeksi,
%5 oranında KYD Bir aylık
Gösterge Mevduat endeksi
kullanılacaktır.
Fon, Büyüme Amaçlı Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
olup, Fon yönetiminde yatırım
yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde, riskin
dağıtılması esasına dayanarak,
likiditesi ve verimi yüksek
menkul kıymetler tercih edilir.
Portföyün en az %80’i devamlı
olarak İMKB Ulusal Pazarda
işlem gören şirketlerin hisse
senetlerine yatırılacaktır.
11.17.2003
03.12.2007
02.15.2012
09.24.2013
11.17.2003
3,22
0,6
0,05
0,42
6,56
Devlet Tahvili
%3.56
Ters Repo
%1.46
Türk Eurobond
%1.74
Devlet Tahvili
%7.43
Ters Repo
%9.67
Özel Sektör
Tahvili
%28.66
Portföy Dağılımı
Türk Eurobond
%84.94
Yabancı Tahvil
%81.16
Kira Sertifikası
%0.80
BPP
%8.79
Devlet
Tahvili
%61.23
Hisse
Senedi
%1.32
Değerli
Madenler
%93.87
Borsa Yatırım
Fonu
%5.33
Vadeli
Mevduat
%5.99
Ters Repo
%4.35
Hisse
Senedi
%89.66
* Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları E.Y.F. SPK’nın 24.04.2013 tarih ve 428 sayılı izin çerçevesinde ünvanı
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart E.Y.F.olarak olarak değiştirilmiştir.
* Gelir Amaçlı Gelire Endeskli Senetler E.Y.F. SPK’nın 24.04.2013 tarih ve 429 sayılı izin çerçevesinde ünvanı Gelir
Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart E.Y.F.olarak olarak değiştirilmiştir.
* Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.
* Bu rapor Vakıf Emeklilik A.Ş. Fon yönetimi tarafından katılımcıları, acenteleri ve şirket personelinin
bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde tavsiye ve finansal danışmanlık hizmeti sağlanması
olarak yorumlanmamalıdır.
Sanayi
Sektörü
%15.46
Hizmet
Sektörü;
100%
Mali Sektör
%62.29
Hizmet
Sektörü
%22.25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
498 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content