close

Enter

Log in using OpenID

459 - Afyon Kocatepe Üniversitesi

embedDownload
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantı Tarihi: 17.02.2014
Toplantı Sayısı : 459
Karar 2014/42 :
Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı doktora programı 093323001 nolu öğrencisi Nihal TAŞKIRAN’ın
hazırlamış olduğu tezini değerlendirmek üzere Enstitümüz Yönetim Kurulu’nun 08.01.2014 gün ve
2014/09 sayılı kararı ile oluşturulan jürinin 10.02.2014 tarihli raporu görüşüldü. Nihal
TAŞKIRAN’ın Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
52. Maddesi gereğince doktora tezinin oybirliği ile kabul edildiği jüri raporunun onaylanmasına,
öğrenimini tamamlayan Nihal TAŞKIRAN’a “Fizyoloji Doktora Diploması” verilmesinin,
Karar 2014/43 :
Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı doktora programı 093323001 nolu öğrencisi Nihal TAŞKIRAN’ ın
10.02.2014 tarihinde yapılan doktora tez savunma sınavında jüri üyesi olarak katılan Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Hakan ÖZTÜRK’ün yolluk ve yevmiyesinin
Enstitü bütçesinden ödenmesinin,
Karar 2014/44 :
Veteriner Patoloji Anabilim Dalı doktora programı 073335005 nolu öğrencisi Aykut ULUCAN’ın
hazırlamış olduğu tezini değerlendirmek üzere Enstitümüz Yönetim Kurulu’nun 08.01.2014 gün ve
2014/07 sayılı kararı ile oluşturulan jürinin 07.02.2014 tarihli raporu görüşüldü. Aykut ULUCAN’ın
Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 52. Maddesi
gereğince doktora tezinin oybirliği ile kabul edildiği jüri raporunun onaylanmasına, öğrenimini
tamamlayan Aykut ULUCAN’a “Patoloji Doktora Diploması” verilmesinin
Karar 2014/45 :
Veteriner Patoloji Anabilim Dalı doktora programı 073335005 nolu öğrencisi Aykut ULUCAN’ın
07.02.2014 tarihinde yapılan doktora tez savunma sınavında jüri üyesi olarak katılan Veteriner
Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Hayati YÜKSEL’in yolluk ve yevmiyesinin Enstitü bütçesinden
ödenmesinin,
Karar 2014/46 :
Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı yüksek lisans programı 123312003 nolu öğrencisi Nazım
GÜRAL’ın tez konusunun “Kedilerde Diş ve Diş Eti Hastalıklarının Prevalansı” olarak kabulüne,
Karar 2014/47 :
Tıp Anatomi Anabilim Dalı yüksek lisans programı 123322011 nolu öğrencisi Erdal HORATA’nın
tez konusunun “Akut Apandisit Tanısı Doğrulanan Hastaların, Preoperatif Periappendiküler BT
Morfometrilerinin İncelenmesi ve Periapendiküler BT Değerleri İle Apandisit Perforasyonu
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” olarak Etik Kurul Kararı eklenerek kabulüne,
Karar 2014/48 :
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı yüksek lisans programı
103308012 nolu öğrencisi Murat İLHAN’ın hazırlamış olduğu tezini değerlendirmek üzere Enstitü
Yönetim Kurulu’nun 22.01.2014 gün ve 2014/26 sayılı kararı ile oluşturulan jürinin 13.02.2014
tarihli raporu görüşüldü. Murat İLHAN’ın yüksek lisans tezinde düzeltmelere gerek görülmesi
nedeniyle üç ay düzeltme süresi verilmesine ve aynı jüri önünde tezini 13.05.2014 tarihinde, saat;
10:00’de tekrar savunmasına,
Karar 2014/49 :
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı doktora programı 103337001
nolu öğrencisi Eyüp Eren GÜLTEPE’ nin Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği Madde 51-(4)’üncü bendine göre 06.02.2014 tarihinde yapılan Tez İzleme
Komite Tutanağını görüşülmüş başarılı olmuştur,
Karar 2014/50 :
Tıp Anatomi Anabilim Dalı doktora programı 133341001 nolu öğrencisi Hilal GÜZEL’in Anabilim
Dalı’nın 12.02.2014 tarih ve 5180 sayılı yazısına istinaden 2013-2014 Eğitim/Öğretim yılı Bahar
yarıyılında kayıt dondurma talebi değerlendirilmiş ve Hilal GÜZEL’in sağlık sorunlarının
olmasından dolayı 1 (bir) yarıyıl kaydının dondurulmasına,
Karar 2014/51 :
Tıp Anatomi Anabilim Dalı doktora programı 123341012 nolu öğrencisi Ergün
KARAVELİOĞLU’nun Anabilim Dalı’nın 14.02.2014 tarih ve 5503 sayılı yazısına istinaden 20132014 Eğitim/Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt dondurma talebi değerlendirilmiş ve Ergün
KARAVELİOĞLU’nun 3 ay süreli yurt dışı eğitim için görevlendirilmesinden dolayı 1 (bir) yarıyıl
kaydının dondurulmasına,
Karar 2014/52 :
Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı Afyon Kocatepe Üniversitesi-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ortak doktora programı 123323001 nolu öğrencisi Mustafa EVCİMEN’in Afyon Kocatepe
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. Maddesi gereğince Yeterlik
Sınavı Jüri Üyelerinin, sınav tarihinin ve yerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne,
sınav tarihi 27.02.2014, saat, 14:00’da, Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu’nda yapılmasına,
ASİL JÜRİ : Prof. Dr. Abdullah ERYAVUZ
Prof. Dr. Recep ASLAN
Doç.Dr.Aziz BÜLBÜL
YEDEK JÜRİ: Doç.Dr.A.Fatih FİDAN
Yrd.Doç.Dr.Özlem YILDIZ GÜLAY
Doç.Dr.Mehmet Şükrü GÜLAY
Yrd.Doç.Dr.Sebiha GÖLÜNÜK BAŞPINAR
Karar 2014/53 :
Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç.Dr.Esma KOZAN’ın 10.02.2014 tarihi
itibariyle doğum iznine ayrılması nedeniyle yürüttüğü öğrenci danışmanlıklarının değişikliği
hakkında Anabilim Dalı Başkanlığının 13.02.2014 tarih ve 5366 sayılı yazısına istinaden 123315001
nolu öğrencisi Savaş BATMACA’nın danışmanı Prof.Dr.Hatice ÇİÇEK ve 133315002 nolu
öğrencisi Ahmet KORUL’un danışmanının Doç.Dr.Mustafa KÖSE olarak değişikliğinin kabulüne,
Karar 2014/54 :
Veteriner Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı yüksek lisans programına 2013-2014
Eğitim/Öğretim yılı Güz yarıyılında Makbule AYHAN’ın özel öğrenci olarak aldığı “Temel Genetik
(2T), Hücre Biyolojisi (2T), Gen Yapı ve Fonksiyonları (2T)” dersinden muaf tutulmasının,
Karar 2014/55 :
Veteriner Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı yüksek lisans programına 2013-2014
Eğitim/Öğretim yılı Bahar yarıyılında Gönül DURAN’ın özel öğrenci olarak kabulüne, “Hücre
Biyolojisi (2T)”, “Gen Yapı ve Fonksiyonları (2T)”, “Temel Genetik (2T-2U)” derslerini almasının,
Karar 2014/56 :
Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı yüksek lisans programına 2013-2014 Eğitim/Öğretim yılı Bahar
yarıyılında Hatice Arzu ÖZYÜREK’in özel öğrenci olarak kabulüne, “Vitaminler (3T)”, “Canlı
Organizmaların Kuruluş Prensibi (3T)” derslerini almasının,
Karar 2014/57 :
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim
Dalı yüksek lisans programından Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin/Gıda
Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı yüksek lisans programına yatay geçiş yapmak isteyen Hakan
KAYA’nın Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde
11-(1)’e göre yatay geçiş başvurusunun kabulüne ve Selçuk Üniversitesi’nden evraklarının
istenmesine,
Karar 2014/58 :
Afyon Kocatepe Üniversitesi-Dumlupınar Üniversitesi Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalı ortak doktora
programı 123356001 nolu öğrencisi Necip Fazıl ÇOBAN ve 123356002 nolu öğrencisi Hasan
ŞİMŞEK’in Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde
49-2 bendine göre tez izleme komite üyelerinin aşağıdaki şekilde,
Necip Fazıl ÇOBAN
Hasan ŞİMŞEK
Danışman : Prof.Dr.Kağan ÜÇOK:
Danışman : Prof.Dr.Osman GENÇ
Prof.Dr.Osman GENÇ
Prof.Dr.Kağan ÜÇOK
Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GENÇ
Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GENÇ
Karar 2014/59 :
Tıp Anatomi Anabilim Dalı yüksek lisans programı 113322004 nolu öğrencisi Senem KAZANDI’nın
Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. Maddesi
gereğince Tez Savunma Sınav jüri üyelerinin, sınav tarihinin ve yerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne,
sınav tarihi 21.03.2014, saat, 11:00’da, Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda yapılmasına,
ASİL JÜRİ : Yrd.Doç.Dr.Yücel GÖNÜL
YEDEK JÜRİ: Prof.Dr.Ahmet SONGUR
Yrd.Doç.Dr.Ozan TURAMANLAR
Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GENÇ
Yrd.Doç.Dr.Sezer AKÇER
Karar 2014/60 :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D. ile Şifa Üniversitesi Tıp Anatomi
Anabilim Dalı ortak doktora programı nolu öğrencisi Kürşat AYTEKİN’in Afyon Kocatepe
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. Maddesi gereğince Yeterlik
Sınavı Jüri Üyelerinin, sınav tarihinin ve yerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne,
sınav tarihi 28.02.2014, saat, 14:00’da, Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda yapılmasına,
ASİL JÜRİ : Prof. Dr. Ahmet SONGUR
YEDEK JÜRİ: Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GENÇ
Prof.Dr.Kağan ÜÇOK
Yrd.Doç.Dr.Murat UYSAL
Yrd.Doç.Dr.Yücel GÖNÜL
Yrd.Doç.Dr.Ozan TURAMANLAR
Yrd.Doç.Dr.Ufuk TAŞ
Karar 2014/61 :
Veteriner Patoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programı 133319001 nolu öğrencisi Eray
MADENCİ’nin 2013-2014 Eğitim/Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt dondurma talebi
değerlendirilmiş ve Eray MADENCİ’nin askere gitmesinden dolayı 1 (bir) yarıyıl kaydının
dondurulmasının,
Karar 2014/62 :
Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Abdullah ERYAVUZ’un 20-21.02.2014
tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılacak olan Yeterlik Sınavına
görevlendirildiğinden dolayı yapamayacağı derslerin telafi programının aşağıdaki şekliyle
yapılamasının,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayacak Tarih
21.02.2014
Telafi Tarihi
24.02.2014
Ders Saati
13:30-15:15
Karar 2014/63 :
Enstitümüze yapılacak olan 2014 yılı BAPK proje başvuruları için;
1. Dönem 01-30 Nisan 2014
2. Dönem 01-30 Eylül 2014 olarak belirlenmesinin,
Karar 2014/64 :
2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Enstitüye yeni kayıt olan ve öğrencilerin
danışmanlıklarının aşağıdaki şekliyle kabulüne,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ- DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
TIP FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
SERKAN ASLANALP
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
TUĞBA SEMERCİ
DANIŞMANI
PROF.DR.OSMAN GENÇ
ORTAK TEZ DANIŞMANI
PROF.DR.KAĞAN ÜÇOK
TIP-FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
DANIŞMANI
PROF.DR.KAĞAN ÜÇOK
VETERİNER-ANATOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
VEHBİ SÜLEYMAN DEMİRKAN
ÇAĞLAR GÜRLE
DANIŞMANI
DOÇ.DR.VURAL ÖZDEMİR
PROF.DR.İSMAİL TÜRKMENOĞLU
VETERİNER-DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DANIŞMANI
SEYDİ YILMAZ
PROF.DR.MEHMET UÇAR
YUSUF SADE
DOÇ.DR.HACI AHMET ÇELİK
VETERİNER-FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK
LİSANS
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DANIŞMANI
MEHMET DOĞAN DURNABAŞ
PROF.DR.HİDAYET YAVUZ
ERCAN ÖZÇELİK
DOÇ.DR.YAVUZ OSMAN BİRDANE
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DANIŞMANI
ORTAK TEZ DANIŞMANI
HAYRULLAH KARABULUT
PROF.DR.ŞULE DEMİRCİ PROF.DR.ABDULLAH ERYAVUZ
VETERİNER-HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DANIŞMANI
HASAN ÇAKAL
YRD.DOÇ.DR.CANGİR UYARLAR
CELAL ÖZDAMAR
DOÇ.DR.İ.SADİ ÇETİNGÜL
DİREN KESKİN
PROF.DR.İSMAİL BAYRAM
GOLTAY MOSBER
PROF.DR.İSMAİL BAYRAM
VETERİNER-HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DOKTORA
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DANIŞMANI
YASİN YAVUZ
DOÇ.DR.İ.SADİ ÇETİNGÜL
VETERİNER-İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DANIŞMANI
SERDAR GÜVLÜ
DOÇ.DR.BÜLENT ELİTOK
MİKAİL GÖKDEMİR
DOÇ.DR.TURAN CİVELEK
VETERİNER MEDİKAL BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DANIŞMANI
MAKBULE AYHAN
PROF.DR.CEVDET UĞUZ
İSMAİL IŞIK
DOÇ.DR.METİN ERDOĞAN
FATMA TAŞ
PROF.DR.CEVDET UĞUZ
NAZLI YILMAZ
DOÇ.DR.MİNE DOSAY AKBULUT
VETERİNER-MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DANIŞMANI
AYSUN DERE
PROF.DR.YAHYA KUYUCUOĞLU
VETERİNER-PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DANIŞMANI
HAKAN TEMİZSOY
PROF.DR.HATİCE ÇİÇEK
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
HATİCE ARSLAN
ADİLE KANKAYA
ARZU ÖZALP
VETERİNER-PATOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
DANIŞMANI
PROF.DR.ERKAN KARADAŞ
DOÇ.DR.HİKMET KELEŞ
YRD.DOÇ.DR.M.FATİH BOZKURT
VETERİNER-ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DANIŞMANI
HÜSEYİN ÖZKAYA
PROF.DR.MUSTAFA TEKERLİ
MÜÇTEBA DURSUN
PROF.DR.EROL ŞENGÖR
GİZEM SILA SARIAL KUBİLAY
PROF.DR.ZEHRA BOZKURT
UĞUR SEZGİN
PROF.DR.MUSTAFA TEKERLİ
ÖZGE BAĞKESEN
DOÇ.DR.E.HESNA KANDIR
NURİ YAMAN
YDR.DOÇ.DR.SERDAR KOÇAK
Karar 2014/65 :
2013-2014 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılında verilecek olan dersler ve dersleri verecek olan Öğretim
Üyelerinin aşağıdaki şekliyle
Oy birliği ile kabulüne,
Birol EROL
Enstitü Sekreteri v.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
320 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content