close

Enter

Log in using OpenID

Cumhuriyet Savcıları Ekim Ayı Nöbet Listesi

embedDownload
01.10.2014 İLE 31.10.2014 TARİHLERİ ARASINDA KOORDİNATÖR VE SÜREKLİ NÖBET GÖREVLİLERİ
NÖBET LİSTESİ
S.No.
Başlangıç
BitiĢ
ADI - SOYADI
1
01.10.2014
31.10.2014
Sürekli Koordinasyon BESTAMİ TEZCAN
Telefon
NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILARI NÖBET LİSTESİ
S.No.
TARİH
1
01.10.2014
Çarşamba
2
02.10.2014
Perşembe
GÜN
3
03.10.2014 Cuma
4
04.10.2014 Cumartesi
5
05.10.2014 Pazar
6
06.10.2014 Pazartesi
7
07.10.2014 Salı
8
08.10.2014
Çarşamba
9
09.10.2014
Perşembe
10
10.10.2014
Cuma
11
11.10.2014 Cumartesi
12
12.10.2014 Pazar
13
13.10.2014
Pazartesi
14
14.10.2014
Salı
15
15.10.2014
Çarşamba
16
16.10.2014
Perşembe
17
17.10.2014
Cuma
18
18.10.2014 Cumartesi
19
19.10.2014 Pazar
20
20.10.2014
Pazartesi
21
21.10.2014
Salı
22
22.10.2014
Çarşamba
23
23.10.2014
Perşembe
GÖREV YERİ
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli ĠĢlem - Arefe
Otopsi - ÇĠM - Arefe
Adli ĠĢlem - D. Bayram
Otopsi - ÇĠM - D. Bayram
Adli ĠĢlem - D. Bayram
Otopsi - ÇĠM - D. Bayram
Adli ĠĢlem - D. Bayram
Otopsi - ÇĠM - D. Bayram
Adli ĠĢlem - D. Bayram
Otopsi - ÇĠM - D. Bayram
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli ĠĢlem
Otopsi - ÇĠM
Adli ĠĢlem
Otopsi - ÇĠM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli ĠĢlem
Otopsi - ÇĠM
Adli ĠĢlem
Otopsi - ÇĠM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
ADI - SOYADI
Faruk GEYİK
Hüseyin TOPÇUOĞLU
Ali GÖKPINAR
Ali Vural ŞAHAN
Osman ġANAL
Mesut ARKUNTAġ
Orhan ÇETĠNGÜL
Ġsa ALTIN
Nevzat SARGIN
Mahmut AYDOĞDU
Ümit DEMĠRCĠ
Ramazan SABAN
Ahmet KARAKAYA
Ali Cenk DÜZGÜN
Duran SÜNBÜL
Ramazan OKUR
Yusuf YILDIRIM
Yakup ŞAHİN
Hasan İŞLEYİCİ
Tuncer ÇETİN
Serdar AYTEN
Ömer Tuncay ĠFEK
Muzaffer BEYAZIT
Ayhan AKYOL
Erkan KALKAN
Mustafa ÖZDEN
Salih SIRAKAYA
Fatih GÖKÇEN
Ali ÜLGER
Bekir SOYFİDAN
Mustafa KAZANKAYA
Bekir KÜÇÜK
Özkan KILIÇ
Tuncay ÇOBAN
Bünyamin KURT
Ali GÖKPINAR
Tuncer ÇETĠN
Ġrfan TEPE
Mustafa YILMAZ
Muzaffer BEYAZIT
Ramazan APAÇIK
Hasan İŞLEYİCİ
Ceyhun YILMAZ
Ahmet Hamdi YILMAZOK
Orhan ÇETİNGÜL
Muhammet Sami SAÇKAN
Nöbet Saatleri
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
24
24.10.2014
25
25.10.2014
26
26.10.2014
27
27.10.2014
28
28.10.2014
29
29.10.2014
30
30.10.2014
31
31.10.2014
Cuma
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Cumartesi Adli ĠĢlem
Otopsi - ÇĠM
Pazar
Adli ĠĢlem
Otopsi - ÇĠM
Pazartesi
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Salı
Adli ĠĢlem
Otopsi - ÇĠM
Çarşamba Adli ĠĢlem - M. Bayram
Otopsi - ÇĠM - M. Bayram
Perşembe Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Cuma
Adli İşlem
Otopsi - ÇİM
Mahmut AYDOĞDU
Ali ÜLGER
Tuncay ÇOBAN
Erkan KALKAN
Bekir KÜÇÜK
Faruk GEYĠK
İsa ALTIN
Mustafa KAZANKAYA
Hüseyin TOPÇUOĞLU
Uğur YĠĞĠTBĠLEK
Özkan KILIÇ
Ramazan APAÇIK
Muhammet Sami SAÇKAN
Sami KILIÇ
Mesut ARKUNTAŞ
Bünyamin KURT
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
13.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
09.00 - 09.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
08.00 - 08.00
Cumhuriyet savcıları 01/10/2014 ile 31/10/2014 tarihleri arası nöbet çizelgesi yukarıya çıkarılmış olup;
1-
Otopsi - ÇİM nöbetçi Cumhuriyet savcısı çizelgede belirtildiği şekilde otopsi nöbetini birer gün süreyle tutacağından, Kolluk mesai
günlerinde ve resmi tatil günlerinde meydana gelen ölüm olaylarını, ölü muayene ve otopsi nöbetini ayrıca Çocuk İzleme Merkezindeki
ifadelerin alınması ile ilgili nöbet görevini yürüten Cumhuriyet savcısının kullandığı 0505 2611190 nolu telefona bildirerek gerekli
emirlerini alacaktır.
Otopsi ve ÇİM nöbetçi Cumhuriyet savcısı Adli İşlemler nöbetçi Cumhuriyet savcısının işlerinin yoğun olması halinde Adli İşlem
Nöbetçi Cumhuriyet savcısına yardımcı olacaktır.
2-
Kolluk mesai günlerinde saat 17.00'den sonra ve resmi tatil günlerinde adli Adli işlemler nöbetini yürüten Cumhuriyet savcısının 0505
2611192 nolu cep telefonuna bildirerek gerekli emirlerini alacaktır.
3-
Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde İlamat ve İnfaz işleri Adli İşlem Nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecek, adli
emanet memurluğu ile Savcılığımıza bağlı diğer birimlerdeki nöbetçi memurların mesaiye riayet edip etmediklerinin kontrol etmek ve
adliyenin güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alacaktır.
4-
Nöbetçi Cumhuriyet savcılarının izinli veya raporlu olmaları halinde yerine görevli belirleninceye kadar bir önceki nöbetçi görevi
bırakmayacaktır.
Mesai günlerinde
nöbetçi
Cumhuriyet
duruşma
ve mazereti
halinde otopsi
işlemi
refiki Cumhuriyet
savcısı tarafından yerine
Nöbetçi
Cumhuriyet
savcıları
önem arzsavcısının
eden olaylarda;
Cumhuriyet
Başsavcısı
Bestami
TEZCAN'ı
bilgilendireceklerdir.
56-
Ceza İnfaz Kurumları denetimleri;
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adem ÖNAY tarafından sağlanacaktır.
7-
Cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısı Bekir Sıtkı YILDIRIM’ın iş bölümlerinde belirtildiği şekilde bu görevini yapmaya devam
edecektir.
8-
Cumhuriyet savcısı Hasan ÖZ iş bölümünde belirtildiği gibi terör ile ilgili suçlara bakacaktır.
9- Cumhuriyet savcısı Hasan İŞLEYİCİ ve Mustafa KAZANKAYA işbölümünde belirtildiği şekilde çocuk suçlarına bakacaktır.
10- Cumhuriyet savcısı Muhammet Sami SAÇKAN ve Salih SIRAKAYA iş bölümünde belirtildiği şekilde Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesin Dair Kanun kapsamındaki suçlara bakacaktır.
11- Nöbet hizmetinin yürütülmesi esnasında yeni nöbet esasları ve çoklu nöbet listesi ile ilgili esaslarda belirtilen hususlara uyulması, bilgi
ve gereği ile nöbet hizmetlerinin Başsavcılığımızca yayınlanan nöbet talimatı ve yukarıda belirtilen çizelgeye göre ifası rica olunur.
12- Cumhuriyet savcısı İsa ALTIN iş bölümünde belirtildiği gibi siber-bilişim suçlarına bakacaktır. 29/09/2014
Bestami TEZCAN - 34452
Cumhuriyet Başsavcısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
432 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content