close

Enter

Log in using OpenID

2 ERKEK SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ Son Başvuru

embedDownload
2 ERKEK SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Son Başvuru : 20.02.2015
İl
İSTANBUL
KARTAL
2
İlçe
Alınacak Sayı
Çalışma
BELİRSİZ SÜRELİ
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Ünvan
Şekli
Açıklama - SERTİFİKALI VEYA OKULDA DERS GÖRMÜŞ OLANLAR.
- SOSYAL HİZMETLER, SOSYOLOJİ VEYA PSİKOLOJİ
- EN AZ B SINIFI, İYİ DERECEDE OTO KULLANAN
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.(Transkriptte bilgisayar dersi aldığının görünmesi de
geçerlidir.) - Örgün Eğitim veren Üniversitelerin (4) yıllık lisans SOSYAL HİZMETLER, SOSYOLOJİ VEYA
PSİKOLOJİ bölümlerinden birinden mezun olmak. - En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç
kullanabiliyor olmak - Adayların Kartal,Pendik,Maltepe,Tuzla,Sancaktepe,Sultanbeyli de ikamet ediyor olması, 1)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3) 18 yaşını bitirmiş
olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak. 5) Kamu haklarından
mahrum bulunmamak, 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7)Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu
Personel Seçme Sınavından (2014) KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. 8 )İkamet ettiği ilçede en
az Son 6 aydır ikamet ediyor olmak . 9) ERKEK olmak. 10 )Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akli ya da
bedensel engeli bulunmamak. 11) Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. *İşe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan
başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.
Başvuru için tıklayınız
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
288 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content