close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Bahar Yarıyılı Başvuru İlanı

embedDownload
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 BAHAR YARIYILI BAŞVURU KOŞULLARI
BAŞVURU TARİHLERİ
 2014-2015 Bahar Yarıyılı Başvuruları 29 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015
tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
 Başvurular dört adımda yapılacak ve değerlendirilecektir.
1) İnternet üzerinden Online Başvuru Formu doldurulacaktır. Başvuru
Formuna http://otomasyon.cu.edu.tr/sosyal/ogrenci/basvuru
bağlantısından ulaşılabilir.
2) “Başvuru İçin Gerekli Belgeler” kısmında belirtilen belgeler Sosyal
Bilimler Enstitüsü'ne şahsen ulaştırılacaktır
Adres: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balcalı
Yerleşkesi, 01330 Sarıçam/ADANA
3) Başvuran adaylar aşağıda “Sınav Tarihleri” kısmında belirtilen
tarihlerde mülakat sınavına alınacaktır.
4) Kazanan adaylar Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından
duyurulacak ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.
 Başvurularla ilgili bilgiler için:
1) Enstitü Web Sayfası: http://sosyalbilimler.cu.edu.tr
2) Telefon (Enstitü): (322) 338 65 74
Telefon (Santral): (322) 338 60 84-88’den 2386-2387-2388
 Uzaktan Eğitim programları ile ilgili detaylara http://emba.cu.edu.tr/ web
sayfası üzerinden ulaşmak mümkündür.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim
Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna ilişkin belge)
 Lisans Transkripti (Transkriptte adayın yazılı genel not ortalaması 4’lük
sistemde ise YÖK 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki
Karşılıkları Tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınacaktır.)
 1 adet fotoğraf
 YDS / ÜDS / KPDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen yabancı dil sınavlarından veya Ç.Ü. Rektörlüğü tarafından
yapılan yüksek lisans yabancı dil sınavından en az 50 puan almış
olduğunu gösteren belge
 ALES Belgesi (Eşit Ağırlık en az 55 puan, Türk Dili ve Edebiyatı, Temel
İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim
Dalları için en az Sözel 55 puan, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Resim
İş Eğitimi Anabilim Dalı için Sözel veya Eşit Ağırlık puan türünden en
az 55 puan)
 Konservatuvar ve Güzel Sanatlar için ALES şartı aranmamaktadır.
2) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim
Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna ilişkin belge)
 Lisans Transkripti (Transkriptte adayın yazılı genel not ortalaması 4’lük
sistemde ise YÖK 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki
Karşılıkları Tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınacaktır.)
 1 adet fotoğraf
 Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim programlarında yabancı dil
şartı aranmamaktadır.
 Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim programlarında ALES şartı
aranmamaktadır.
3) DOKTORA ve SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI
 Lisans ve Yüksek Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diplomaların
Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna ilişkin belge)
 Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Transkriptte adayın yazılı genel not
ortalaması 4’lük sistemde ise YÖK 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı
alınacaktır.)
 1 adet fotoğraf
 YDS / ÜDS / KPDS’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olduğunu gösteren belge
 ALES Belgesi (Eşit Ağırlık en az 55 puan, Türk Dili ve Edebiyatı, Temel
İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim
Dalları için en az Sözel 55 puan, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı için
Sözel veya Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan)
 Konservatuvar ve Güzel Sanatlar için ALES şartı aranmamaktadır.
 Lisansa dayalı doktora için; lisans mezuniyet not ortalaması (4.00
üzerinden en az 3.00 ortalama), ALES belgesi (en az 80 puan olduğunu
gösteren belge) ve yabancı dil belgesi (en az 80 puan olduğunu gösteren
belge) gerekmektedir.
SINAV TARİHLERİ
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Mülakat Sınav Tarihleri
Tezli Yüksek Lisans
Ekonomi Tezli Yüksek Lisans (II. Öğretim)
Doktora
28 Ocak 2015 Saat: 10.00
28 Ocak 2015 Saat: 11.00
28 Ocak 2015 Saat: 13.30
Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Sınav Tarihleri
Dış Ticaret ve Kambiyo
Ekonomi
Eğitim Programları ve Öğretim
Sınıf Öğretmenliği
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
İşletme ve Teknoloji Yönetimi
29 Ocak 2015 Saat: 10.00
29 Ocak 2015 Saat: 13.30
29 Ocak 2015 Saat: 10.00
29 Ocak 2015 Saat: 10.00
29 Ocak 2015 Saat: 10.00
29 Ocak 2015 Saat: 10.00
29 Ocak 2015 Saat: 13.30
Uzaktan Eğitim Mülakat Sınav Tarihleri
UE İşletme
UE Yönetim ve Organizasyon
UE Pazarlama
UE Muhasebe
UE Bankacılık ve Finans
UE İşletme ve Teknoloji Yönetimi
30 Ocak 2015 Saat: 10.00
30 Ocak 2015 Saat: 10.00
30 Ocak 2015 Saat: 13.30
30 Ocak 2015 Saat: 13.30
30 Ocak 2015 Saat: 14.00
30 Ocak 2015 Saat: 14.00
Uzaktan Eğitim Mülakat Sınavları belirtilen tarihlerde Adana, Ankara, İstanbul ve
Erzurum’da yapılacaktır. Ankara, İstanbul ve Erzurum mülakat saatleri tüm programlar
için Saat 10.00’dır. Sınav yeri bilgileri http://emba.cu.edu.tr adresinde yer almaktadır.
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
 Yatay geçiş başvuruları 19 – 23 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
 Başvuru için gerekli belgeler: Başvuru dilekçesi, Lisans ve/veya Yüksek
Lisans diploması ve transkripti, Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
ALES belgesi, Yabancı dil belgesi.
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
 Özel öğrenci başvuruları 23 – 30 Ocak 2015 tarihleri arasında
yapılacaktır.
 Başvuru için gerekli belgeler: Başvuru dilekçesi, Lisans ve/veya Yüksek
Lisans diploması ve transkripti, Özgeçmiş.
ÖNEMLİ NOT
 Adaylara ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirme (sınav sonuçları, kayıt
tarihleri, ek kontenjanlar, başvurular vb.) Enstitümüz web sayfasından
(http://sosyalbilimler.cu.edu.tr) yapılacaktır.
 Adaylar web sayfamızdaki duyuruları takip etmekle yükümlüdürler. Her ne
sebeple olursa olsun web sayfasını takip etmemekten kaynaklanabilecek
geçmişe yönelik itirazlar dikkate alınmayacaktır.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI
Yüksek
Lisans
(YL)
Doktora
(DR)
Yatay
Geçiş
YL - DR
Yabancı
Uyruklu
YL - DR *
İşletme (Sayısal Yöntemler)
-
2
-
-
İşletme (Üretim Yönetimi)
-
3
-
-
Finans
-
4
-
1 DR
Pazarlama
-
2
-
-
Yönetim ve Organizasyon
-
1
-
-
İşletme Tezsiz YL
30
-
-
-
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz YL
30
-
-
-
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz YL
25
-
-
-
Uzaktan Eğitim Bankacılık ve Finans Tezsiz YL
20
-
-
5 YL
Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz YL
50
-
-
-
Uzaktan Eğitim Yönetim ve Organizasyon Tezsiz YL
30
-
-
-
Uzaktan Eğitim Pazarlama Tezsiz YL
20
-
-
-
> Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları kredi/saat ücreti 200.00
TL'dir.
Uzaktan Eğitim İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz YL
25
-
-
-
> Programlar toplam 30 krediden oluşmaktadır.
Uzaktan Eğitim Muhasebe Tezsiz
20
-
-
-
İktisat (Tezli YL ve DR)
25
5
Ekonomi Tezli YL (II. Öğretim)
10
-
Ekonomi Tezsiz YL
30
-
Dış Ticaret ve Kambiyo Tezsiz YL
20
-
ANA BİLİM DALI
Ekonometri (Tezli YL ve DR)
10
2
AÇIKLAMALAR
> Tezsiz Yüksek Lisans programları için; 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul
mezunu olmak.
> Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için, 4 yıllık Fakülte veya
Yüksekokul mezunu olmak.
Kredi/Saat Ücretleri:
> İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı kredi/saat ücreti 250.00 TL'dir.
> Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı kredi/saat ücreti
275.00 TL'dir.
> İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kredi/saat ücreti
200.00 TL'dir.
> Tezli yüksek lisans ve yatay geçiş için; İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler
3 YL, 3 DR 3 YL, 3 DR vb. Fakültelerin ilgili Anabilim dallarından mezun olmak veya 4 yıllık Fakülte veya
Yüksekokul mezunu olmak (ilgili anabilim dalı dışından mezun olanlar bilimsel
hazırlık programı dersleri alacaklardır.)
> Ekonomi tezli yüksek lisans ikinci öğretim için; İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari
Bilimler vb. Fakültelerin ilgili Anabilim dallarından mezun olmak veya 4 yıllık
3 YL
3 YL
Fakülte veya Yüksekokul mezunu olmak (ilgili anabilim dalı dışından mezun olanlar
bilimsel hazırlık programı dersleri alacaklardır.) Bu programın kredi/saat ücreti
180.00 TL'dir.
> Tezsiz yüksek lisans programları için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu
3 YL
3 YL
olmak. Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olan öğrenciler en az üç ders
seçeceklerdir.
> Ekonomi ve Dış Ticaret ve Kambiyo programları toplam 30 krediden
oluşmaktadır. Bu programların kredi/saat ücreti 180.00 TL'dir.
> Doktora ve yatay geçiş için; İktisat lisans mezunu olup, İktisat anabilim dalında
3 YL
3 YL
yüksek lisans yapmış olmak.
-
-
> Tezli yüksek lisans için; Ekonometri, İktisat Bölümü veya Fen-Edebiyat
Fakültesi Matematik, İstatistik Bölümlerinden birinden mezun olmak.
> Doktora programı için; Ekonometri, İktisat, İstatistik veya Yöneylem Araştırması
Anabilim Dallarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI
ANA BİLİM DALI
Maliye Tezli YL
Uluslararası İlişkiler Tezli YL
Yüksek
Lisans
(YL)
Doktora
(DR)
Yatay
Geçiş
YL - DR
Yabancı
Uyruklu
YL - DR *
20
-
-
-
> Tezli Yüksek Lisans programı için; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal
Bilgiler
Fakültesi veya
İktisat
Fakültelerinden
birinden
mezun
> TezsizFakültesi,
Yüksek İşletme
Lisans programları
için;
4 yıllık
Fakülte veya
Yüksekokul
olmak.
mezunu olmak.
-
>
Yüksek
lisans
için;Yüksek
İktisadiLisans
ve İdari
Bilimler Fakültesi,
Siyasal
Bilgiler
> Tezli
Uzaktan
Eğitim
Tezsiz
programları
için, 4 yıllık
Fakülte
veya
Fakültesi,
Hukuk
Fakültesi.
İletişim
Fakültesi
veya
Eğitim
Fakültesi
mezunu
olmak
Yüksekokul mezunu olmak.
veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Tarih, Türk Dili ve
Edebiyatı,
Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birinden mezun olmak.
Kredi/Saatİngiliz
Ücretleri:
10
-
-
EĞİTİM BİLİMLERİ
Eğitim Programları ve Öğretim - EPÖ Tezli YL
5
-
-
-
Psikolojik Danışma ve Rehberlik - PDR Tezli YL
10
5
-
-
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz YL
50
-
-
-
AÇIKLAMALAR
> İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı kredi/saat ücreti 250.00 TL'dir.
> EPÖ Yüksek Lisans için; Eğitim Programları ve Öğretimi, Sınıf Öğretmenliği,
> Yönetim ve
ve Öğretim
Organizasyon
TezsizEğitimi,
YüksekFen
Lisans
Programı
kredi/saat
ücreti
Bilgisayar
Teknolojileri
Bilgisi
Öğretmenliği,
Okulöncesi
275.00 TL'dir.Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya İlköğretim
Öğretmenliği,
Matematik Öğretmenliği Anabilim Dallarından birinden mezun olmak.
> EPÖ
Tezsiz
Yüksek Lisans
4 yıllık
fakülte
veya Programı
yüksekokul
mezunu ücreti
olup,
İşletme
ve Teknoloji
Yönetimiiçin;
Tezsiz
Yüksek
Lisans
kredi/saat
MEB’e
resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen, yönetici veya müfettiş
200.00 bağlı
TL'dir.
olarak çalışanlar başvurabilirler. (Programa başvuranlar MEB’e bağlı olarak
çalıştıklarını
belgeyeceklerdir)
> Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans Programları kredi/saat ücreti 200.00
>
Kredi/saat ücreti 150.00 TL'dir.
TL'dir.
> PDR Yüksek Lisans için; PDR veya Psikoloji bölümü mezunu olmak.
> PDR
Doktora
için; PDR
anabilimoluşmaktadır.
dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Programlar
toplam
30 krediden
> Eğitim Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olmak. (Eğitim Fakültesi
İlköğretim Anabilim Dalı dışından mezunlar Bilimsel Hazırlık Programı dersleri
alacaklardır.)
> Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans programı için; Eğitim Fakültesi mezunu
olmak.(Sınıf Öğretmenliği dışında diğer bölüm mezunlarına Bilimsel Hazırlık
programı uygulanacaktır.)
> Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı için; Sınıf Öğretmenliği ya da
İlkokullarda yöneticilik yapıyor olmak.(Programa başvuranlar durumlarını
belgeyeceklerdir)
> Kredi/saat ücreti 130.00 TL'dir.
> Yüksek lisans yatay geçiş için; Okulöncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi Eğitimi,
Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitim
Programları Öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı veya
Konservatuvar (Formasyon Eğitimini Tamamlamış) Müzik Öğretmenliği
bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. (Okulöncesi Öğretmenliği veya
Çocuk Gelişimi Eğitimi alanı dışından mezun olanlara Bilimsel Hazırlık Programı
uygulanacaktır.)
> Doktora için; Okulöncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi Eğitimi Anabilim
Dallarının birinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak.
İlköğretim Tezli YL
30
-
5 YL
-
Sınıf Öğretmenliği Tezli YL
20
-
3 YL
-
Sınıf Öğretmenliği Tezsiz YL
50
-
-
-
-
5
1 YL, 1 DR
-
3
> Yüksek Lisans ve Doktora için, ALES sınavının Sözel veya Eşit Ağırlık
bölümlerinin birinden en az 55 puan almış olmak..
1 YL, 1 DR 1 YL, 1 DR
> Bu program kapsamında 3 adet Lisansa Dayalı Doktora Kontenjanı
bulunmaktadır.
Okul Öncesi Eğitimi (Tezli YL ve DR)
Alman Dili Eğitimi (Tezli YL ve DR)
10
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI
ANA BİLİM DALI
Resim-İş Eğitimi (Tezli YL ve DR)
Yüksek
Lisans
(YL)
Doktora
(DR)
Yatay
Geçiş
YL - DR
Yabancı
Uyruklu
YL - DR *
AÇIKLAMALAR
> Tezli Yüksek Lisans için; Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş
Öğretmenliği
Anabilim
veya Güzel
Sanatlar
Tasarımveya
Fakültesi
mezunu
> Tezsiz
Yüksek
Lisans Dalı
programları
için;
4 yıllıkveFakülte
Yüksekokul
olmak.
mezunu olmak.
> Doktora için; Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Öğretmenliği
Anabilim
Dalında
Güzel
Sanatlar alanlarının
> Uzaktan Eğitim
Tezsiz
Yüksekveya
Lisans
programları
için, 4 yıllıkbirinde
Fakülte(Resim,
veya
Heykel,
Grafik
veya Seramik)
Yüksekokul
mezunu
olmak. yüksek lisans yapmış olmak.
6
5
1 YL, 1 DR
1 DR
Eski Türk Edebiyatı Tezli YL
3
-
-
-
Yeni Türk Edebiyatı Tezli YL
1
-
-
-
Eski Türk Dili Tezli YL
2
-
-
-
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Kredi/Saat Ücretleri:
> Yüksek
İşletme Tezsiz
Yüksek
Lisans
kredi/saat
ücreti 250.00
TL'dir.
>
lisans için,
Türk
Dili veProgramı
Edebiyatı,
Türk Lehçeleri
veya Türk
Dili Edebiyatı
Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak.
> Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı kredi/saat ücreti
275.00 TL'dir.
> İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kredi/saat ücreti
200.00 TL'dir.
Dinler Tarihi (Tezli YL ve DR)
2
2
-
1 YL, 1 DR
Din Psikolojisi (Tezli YL ve DR)
2
5
-
3 YL, 2 DR
Felsefe Tarihi (Tezli YL ve DR)
2
1
-
-
İslam Felsefesi (Tezli YL ve DR)
2
2
-
Din Sosyolojisi (Tezli YL ve DR)
2
2
-
-
Mantık (Tezli YL ve DR)
2
-
-
-
Din Felsefesi (Tezli YL ve DR)
2
-
-
-
Din Eğitimi (Tezli YL ve DR)
2
1
-
1 YL, 1 DR
Hadis (Tezli YL ve DR)
6
4
1 YL, 1 DR 2 YL, 1 DR
Kelâm (Tezli YL ve DR)
4
4
1 YL, 1 DR 2 YL, 2 DR
İslam Hukuku (Tezli YL ve DR)
3
2
Tefsir (Tezli YL ve DR)
2
2
Tasavvuf Tarihi (Tezli YL ve DR)
3
3
> Yüksek Lisans için; İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği veya İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
1 YL, 1 DR 1 YL, 1 DR
mezunu olmak. (Belirlenen bölümler dışındaki fakülte mezunlarına Bilimsel Hazırlık
programı uygulanacaktır.)
1 YL, 1 DR 1 YL, 1 DR
> YÖK Yürütme Kurulu kararı gereğince, bu Anabilim dalı için Arap Dili ve Belağatı
Anabilim Dalı hariç Arapça yabancı dil belgesi geçerlidir.
1 YL, 1 DR 1 YL, 1 DR
Arap Dili ve Belâğatı (Tezli YL ve DR)
1
1
1 YL, 1 DR 1 YL, 1 DR
İslam Mezhepleri Tarihi (Tezli YL ve DR)
2
2
1 YL, 1 DR
> Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları kredi/saat ücreti 200.00
TL'dir.
> Yüksek Lisans için, İlahiyat Fakültesi veya 4 yıllık fakülte/yüksekokul mezunu
>
Programlar
30 krediden
oluşmaktadır.Bilimsel Hazırlık programı
olmak
(İlahiyattoplam
Fakültesi
mezunu dışındakilere
1 YL, 1 DR
uygulanacaktır.)
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
1 YL
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI
Yüksek
Lisans
(YL)
Doktora
(DR)
Yatay
Geçiş
YL - DR
Yabancı
Uyruklu
YL - DR *
Opera-Şan Tezli YL
2
-
-
-
Tiyatro-Oyunculuk Tezli YL
2
-
-
-
Yaylı Çalgılar Tezli YL
14
-
-
-
Piyano Tezli YL
4
-
-
-
ANA BİLİM DALI
SAHNE SANATLARI
MÜZİK
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
İslam Tarihi Tezli YL
4
-
-
-
Türk İslam Edebiyatı Tezli YL
6
-
-
-
Özel Hukuk Tezli YL
5
-
2 YL
-
Özel Hukuk Tezsiz YL
-
-
2 YL
-
Sanat ve Tasarım Ana Sanat (Tezli YL ve Sanatta Yeterlik)
10
10
(Sanatta
Yeterlik)
AÇIKLAMALAR
> Tezsiz Yüksek Lisans programları için; 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul
> Tezli Yüksek Lisans programı için; Konservatuvarların veya Fakültelerin Operamezunu olmak.
Şan Anasanat Dalı veya Oyunculuk Anasanat Dalı lisans mezunu olmak.
> Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için, 4 yıllık Fakülte veya
Yüksekokul mezunu olmak.
>
Yüksek Lisans
için, Konservatuvarların veya Fakültelerin Yaylı Çalgılar veya
Kredi/Saat
Ücretleri:
Piyano
Anasanat
dalı lisans
mezunu
olmak.
> İşletme Tezsiz Yüksek
Lisans
Programı
kredi/saat ücreti 250.00 TL'dir.
> Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı kredi/saat ücreti
>
İlahiyat
Fakülteleri ile Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği /
275.00
TL'dir.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü veya Fen-Edebiyat ve
Edebiyat
Tarih,
Türk Tezsiz
Dili ve Edebiyatı
veya Sanat
Tarihi
Bölümleri
ile
> İşletme Fakülteleri
ve Teknoloji
Yönetimi
Yüksek Lisans
Programı
kredi/saat
ücreti
Eğitim
Fakülteleri
Tarih
veya
Türkçe
Eğitimi
bölümleri
dışındaki
lisans
200.00 TL'dir.
programlarından mezun olan ve İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında yüksek
lisans
eğitimi
almak
isteyen
öğrenciler
yaptıkları
programa
> Uzaktan
Eğitim
Tezsiz
Yüksek
Lisansbaşvuru
Programları
kredi/saat
ücretiuyum
200.00
sağlamak
amacıyla Bilimsel Hazırlık Programına tabi olurlar.
TL'dir.
> Programlar toplam 30 krediden oluşmaktadır.
> Tezli yüksek lisans programı için; Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
> Yüksek lisans için; Resim-İş Öğretmenliği, Resim, Heykel, Grafik, Seramik,
Seramik ve Cam, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Mimarlık veya İç
1 YL
Mimarlık lisans programlarından birinden mezun olmak.
1 (Sanatta
> Sanatta Yeterlik için; Resim-İş Öğretmenliği, Resim, Heykel, Grafik, Seramik,
Yeterlik)
Cam, Seramik, Tekstil, Tekstil ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları,
Mimarlık veya İç Mimarlık Yüksek Lisans programlarından birinden mezun olmak.
* Yabancı uyruklu öğrenciler http://iso.cu.edu.tr/program_yukseklisans.html adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 009 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content