close

Enter

Log in using OpenID

AFYA 131

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yabancılar için Türkçe: Yazılı ve Sözlü Anlatım 1
AFYA 131
Ön Koşul Dersleri
----
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
1
2+2
3
3
Dersin Koordinatörü Okt. Selda Demiryürek Uygun
Dersi Verenler
Okt. Yusuf Çotuksöken
Dersin Yardımcıları
Öğrencilerin anlama (okuma-anlama, dinleme-anlama), yazılı ve sözlü
Dersin Amacı
anlatım becerilerini geliştirmek.
Yazılı ve sözlü metinler konusunda temel bilgiler verilmesi; yazılı ve
sözlü metinleri okuma ve çözümleme teknikleri, çeşitli metin türleri
Dersin İçeriği
konusunda yazma ve konuşma becerilerini geliştirecek uygulamalar;
Türkçenin yapısını, ses, biçim, dizim, anlam özelliklerinin ve işleyiş
kurallarının örnekleriyle açıklanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Çeşitli konular üzerinde kompozisyonlar yazabilir.
2) Öğrenciler dinledikleri metinleri anlayabilir.
3) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirir.
4) Farklı konu ve türlerdeki metinleri çözümler.
5) Çeşitli konularla ilgili tartışmalara katılabilir, fikirlerini
ifade edebilir.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
2,4,5,6,9,10
1,2,3
A,C
6, 8
1,2,3
A,C
1, 3, 5,6
1,2,3
A,C
1, 2,5, 7
1,2,3
A,C
4,7
1,2,3
A,C
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Ön Hazırlık
Tanışma
Dersin Tanıtımı
2
Hazırlıksız konuşma uygulaması. Bilgilendirici metinleri okuyup
anlama (makale). Özet çıkarma.
3
Bir öyküyü birlikte okuyalım.(inceleme). Öykü özeti yapma. Anı
yazma.
4
Anıları okuma/anlatma. İyi bir konuşmanın ve konuşmacının
özellikleri. Türkçenin sesbilgisi özellikleri: vurgu, vurgulama.
yanlışlarını düzeltme.
5
Tartışma ve uygulaması. Film tanıtımı. Türkçenin sesbilgisi
özellikleri: ton, tonlama. Yazım işaretleri ve uygulaması.
6
Dil
Mektup yazma ve okuma/anlatma. Film tanıtımı. Yazım işaretleri ve
uygulaması (2).
7
Okuma çalışması.
Dinleme çalışması
8
Ara Sınav
9
Bir düşünce yazısının planlanması. Planlı yazma uygulaması. Makale,
deneme yazma. Yazım kuralları ve uygulaması.
10
Hazırlıklı konuşma. Sunum hazırlama. Konferans hazırlama ve
sunma. Türkçenin sözdizimi özellikleri (yalın ve bileşik tümceler) Dil
yanlışlarını düzeltme.
11
Karşıt görüş geliştirme. Münazara hazırlama ve uygulama. Tiyatro
oyunu tanıtma. Türkçenin sözdizimi özellikleri (bağlı ve sıralı
tümceler).
12
Yaşamöyküsü ve Röportaj hazırlama ve okuma/sunma. Tiyatro
oyunu tanıtma.
13
Bilimsel incelemelerin yapısını inceleme (hazırlama süreci). Tiyatro
oyunu tanıtma. (Bir kitabın tanıtımı: roman, tarih vd)
14
Bilimsel incelemeleri inceleme (teknik özellikler: kaynakça, dipnot vd).
Dil yanlışlarını düzeltme.
15
Genel tekrar
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Dersleri 3, Ankara, 2013.
Dr. Fatma Bölükbaş, vd, Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı (Temel-Orta-İleri),
İstanbul, 2009.
Yusuf Çotuksöken, Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Papatya Yayıncılık, 2.
Baskı, İstanbul, 2013.
Türkçe Sözlük, Dil Derneği.(son baskı)
Yazım Kılavuzu, Dil Derneği.(son baskı)
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Okuma metinleri, alıştırmalar
Ödevler
Kısa metinler yazma, kısa sunumlar hazırlama.
Sınavlar
1 ara sınav, 1 kısa sınav, 1 final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
20
Kısa Sınav
1
20
Ödev (Sözlü)
1
20
Toplam
3
60
Finalin Başarıya Oranı
1
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
3
60
Toplam
4
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Öğrenilen dilde farklı metin türlerini okur ve yazar.
X
2
Öğrenilen dilde deneyimleri ve gelecek planları hakkında kompozisyonlar
yazar.
X
3
Öğrenilen dilde iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde kullanır.
X
4
Öğrenilen dilde verilen metin içerisindeki dilbilgisi yapılarını tanır.
X
5
Öğrenilen dilde yazılı anlatımda doğru dilbilgisi yapılarını kullanır.
X
6
Öğrenilen dilde sözlü anlatımda doğru dilbilgisi yapılarını kullanır.
X
7
Öğrenilen dilde sorulara yanıt verir.
X
8
Öğrenilen dilde konu hakkında sorular sorar.
X
9
Öğrenilen dilde sözlü yönergeleri takip eder.
X
10 Öğrenilen dilde yazılı yönergeleri takip eder.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
5
1
5
Ara Sınav
1
2
2
Kısa Sınav
1
1
1
Ödev
1
1
1
Final
1
2
2
Toplam İş Yükü
75
Toplam İş Yükü / 25 (s)
3
Dersin AKTS Kredisi
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
322 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content