close

Enter

Log in using OpenID

AFYA 101

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü 1
AFYA 101
Ön Koşul Dersleri
----
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Okt. Selda Demiryürek Uygun
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
2+2
3
6
Selda Demiryürek Uygun
Serkan Uygun
Hatıra Dilek Serter
Ş. Şeyda Ergül
Gülcan Bulut
Türkçe’nin temel fonetik ve dilbilgisi yapılarını, temel iletişim gereksinimlerini
karşılayacak belirli dil becerilerini ve Türk Kültürünü tanıma fırsatı sağlamak
Dersin Amacı
Türkçe’nin
temel
fonetik
ve
dilbilgisi
yapılarını
öğrenerek,
temel
iletişim
gereksinimlerini karşılayacak belirli dil becerilerini geliştirme, Türkçe’nin günlük
kullanımını gösteren ve Türk Kültürünü yansıtan iletişime dayalı, özgün aktiviteler
Dersin İçeriği
ve materyaller ile iletişim becerileri için gerekli olan uygulamaya dayalı bilgilerin
sağlanması, müfredat dışı aktivitelerle öğrencilerin ders içinde öğrendikleri
becerileri gerçek hayatta kullanmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Türkçe’nin temel dil bilgisi yapılarını öğrenir.
2) Türkçe’nin temel fonetik yapılarını öğrenir.
3) Temel iletişim becerilerini geliştirir.
4) Temel yazma becerileri geliştirir.
5) Temel okuma becerileri geliştirir.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Program
Öğrenme
Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
2,4,5,6,9,10
1,2,3
A,C
6, 8
1,2,3
A,C
1, 3, 5,6
1,2,3
A,C
1, 2,5, 7
1,2,3
A,C
4,7
1,2,3
A,C
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta
1
Konular
Ön Hazırlık
Tanışma
Selamlaşma ve Dilekler
Şahıs zamirleri
Alfabe
2
Sayılar
Çoğul eki
Soru eki
3
Kişi zamirleri
İsim cümleleri
İsmin bulunma hali (-de/ -da/ -te/ -ta)
4
Soru sorma ve cevaplama
Günler, aylar, mevsimler
Sıfatlar
5
Fiiller
Şimdiki zaman (olumlu ve olumsuz cümleler)
İsim durum ekleri (Yönelme,çıkma)
6
Şimdiki zaman soru cümleleri
7
Ara Sınav
İyelik sıfatları
İsim tamlamaları
8
Emir cümleleri
Okuma çalışması
Dinleme çalışması
9
Görülen (-di’li) geçmiş zaman (Olumlu ve Olumsuz cümleler)
Görülen (-di’li) geçmiş zaman (Soru cümleleri)
10
12
13
Sunumlar
Yeterlilik eylemi (geniş zaman)
Gelecek zaman (Olumlu ve Olumsuz cümleler)
14
Gelecek zaman (Soru cümleleri)
15
Genel tekrar
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Yabancı Dilim Türkçe 1, Hakan Yılmaz, Dilmer Yayınları
Diğer Kaynaklar Yeni Hitit Temel 1, TÖMER Yayınları.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Okuma metinleri, alıştırmalar
Ödevler
Kısa metinler yazma, kısa sunumlar hazırlama.
Sınavlar
1 ara sınav, 2 kısa sınav, 1 final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
20
Kısa Sınav
2
20
Ödev (Sözlü)
1
20
Toplam
4
60
Finalin Başarıya Oranı
1
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
4
60
Toplam
5
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Öğrenilen dilde posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar.
X
2
Öğrenilen dilde deneyimleri ve gelecek planları hakkında paragraflar yazar.
X
3
Öğrenilen dilde iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde kullanır.
X
4
Öğrenilen dilde verilen metin içerisindeki dilbilgisi yapılarını tanır.
X
5
Öğrenilen dilde yazılı anlatımda temel yapıları kullanır.
X
6
Öğrenilen dilde sözlü anlatımda temel yapıları kullanır.
X
7
Öğrenilen dilde kısa betimleyici paragraflar okur ve yazar.
X
8
Öğrenilen dilde uygun telaffuz kullanır.
X
9
Öğrenilen dilde basit sorulara yanıt verir.
X
10 Öğrenilen dilde konu hakkında basit sorular sorar.
11 Öğrenilen dilde sözlü yönergeleri takip eder.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
X
X
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Ara Sınav
1
3
3
Kısa Sınav
2
2
4
Ödev
3
9
27
Final
1
4
4
Toplam İş Yükü
150
Toplam İş Yükü / 25 (s)
6
Dersin AKTS Kredisi
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content