close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
TUBITAK/RFBR (Rusya Fed.) 2014 Ortak Çağrısı - kabul edilen projeler
Proje no
Proje Başlığı
Türk Ekibin Yürütücüsü ve
kuruluşu
Rus Yürütücü ve kuruluşu
1
214Z238
Drosophila melanogaster’in genom, transkriptome ve yaşam
öyküsü karakter varyasyonlarının enlemsel, mevsimsel ve yıllık
değişikliklerinin belirlenmesi
Dr. Banu Sebnem ONDER
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Elena G. Pasyukova
Institute of Molecular Genetics, RAS
2
214O671
Aflatoksinler, okratoksin a, deoksinivalenol ve fumonisin b1’in
tespitine yönelik yeni immunoassay test metotlarının
geliştirilmesi
Doç. Dr. Bulent KABAK
Hitit Üniversitesi
Prof. Sergei EREMİN
M.V.Lomonosov Moscow State
University
3
114E921
Sayısal Sistemlerin Fonksiyonel Gereksinimlerinin Sınanması
için Sonlu Durum Makinesi Belirtimi Yöntemlerinin İncelenmesi
ve Yeni Sezgisel Yakla ımların Geli tirilmesi
Doç. Dr. Hüsnü YENİGÜN
Sabancı Üniversitesi
Prof. Nina Yevtushenko
Tomsk State University
4
114F502
Femtosaniye Lazerlerde Uzay-Zaman Bağlantılarının Saydam
Ortamlarda Işık-Madde Etkileşimlerine Etkileri
Doç. Dr. Selçuk AKTÜRK
İTÜ
Dr.Phys.-Math.Sci. Vladimir P.
Zhukov
Institute of Computational
Technologies, SB RAS
5
114F500
Proton ve Hafif İyon Işınlarının İnsan Dokusu Eşdeğerindeki Bir
Ortamla Etkileşmelerinin Matematiksel Modellenmesi
Prof. Riza OGUL
Selcuk Üniversitesi
Prof. Nikolai SOBOLEVSKY
Institute of Nuclear Research (RAS)
6
114Y825
Asya’da küresel ısınma ve kuraklık dinamikleri: son bin yıllık göl
sedimanlarının jeokimyası ile yıllık - on yıllık iklimsel
değişkenliğin nicel olarak yeniden kurgulanması
Yrd. Doç. Dr. Aysegul Feray
MEYDAN
Yuzuncu Yil Üniversitesi
Dr. Ivan KALUGIN
Institute of Geology and Mineralogy,
RAS
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content