close

Enter

Log in using OpenID

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

embedDownload
14
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 4
1.
4.
Mustafa Kemal, Kurtuluş Mücadelesi'nde tam
bağımsızlığı amaçladığı gibi ekonomik alanda da
bağımsızlığı amaçlanmıştır.
1. KISIM
Buna göre;
1. Kapitülasyonların kaldırılması
2. İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması
3. Aşar vergisinin kaldırılması
gelişmelerinden hangileri bu amaç doğrultusundadır?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
2.
A
Devletçi ekonomiye geçilmesi
2.
Tutumlu olmanın,
yerli malı kullanımının önemini yurt
geneline yaymak
ile ilgilidir.
B
Misakıiktisadi
Andı'nın kabul
edilmesi
3.
Özel girişimin üstesinden gelemeyeceği alanlarda
devletin tedbir
alması ile ilgilidir.
C
Millî İktisad ve Tasarruf Cemiyetinin
kurulması
1. kısımda verilenler ile 2. kısımda verilenleri eşleştirildiğinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğru olur?
A)
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türk tarihinde birçok zafer vardır.
B) Türk tarihi, övünç dolu bir tarihtir.
C) Askeri başarılar, ekonomik başarılarla taçlan-
Küçük imalattan
fabrikaya
geçirilmesi
C)
A
dırılmalıdır.
D) Türk milletinin ekonomik başarısı, askeri
başarılarından fazladır.
3.
1.
B) Yalnız 3.
D) 2. ve 3.
"Türk milleti, bütün tarihinde savaş meydanlarında birçok zafer taçları giymiştir. Bununla övünür,
daima övünecektir. Ancak, bu övünç tacını daha
çok süsleyerek milletin başında tutabilmek için,
diğer bir alanda da kesinlikle başarılı olması
gerekir; o da ekonomidir."
2. KISIM
Yurdun bağımsızlığını korumak
ve başka ülkelere
el açmamak ile
ilgilidir.
B)
1. - B
1. - A
2. - C
2. - B
3. - A
3. - A
D)
1. - A
1. - C
2. - B
2. - A
3. - C
3. - B
5.
?
?
Sümerbankın
açılması
Şekilde verilen kararlara bakarak, bu kararların alındığı gelişme ile ilgili "?" olan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) İzmir İktisat Kongresi
C) Kabotaj Kanunu"nun çıkarılması
D) Merkez Bankasının kurulması
Î
MTA’nın
kurulması
"?" olan yere, verilenlere bakarak aşağıdaki
başlıklardan hangisi yazılmalıdır?
A) Eğitim alanındaki yenilikler
B) Sosyal alandaki yenilikler
C) Ekonomi alanındaki yenilikler
D) Siyasi alandaki yenilikler
TEST
14
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 4
6.
9.
1. İş adamlarının sanayileşme için bekleneni
verememesi
2. Özel girişimlerin, üstesinden gelemeyeceği
yatırımların artması
3. Ülkenin yatırıma ihtiyacı olması
Kabotaj Kanunu'nu milli egemenlik hakları
ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği
gelişmeler bakımından değerlendirdiğimizde
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkiye kendi sularında bağımsız aktör
olumsuzlukları, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
olmuştur.
B) Milli vapur ve gemi ticaret sisteminin kurulması sağlanmıştır.
A) Devletçi ekonomiye geçilmesine
B) Kapitülasyonların kaldırılmasına
C) Sanayi alanında yatırımların artmasına
D) Yabancı sermayeye destek verilmesine
C) Kendi limanlarımızda gemi işletme hakkına
sahip olunmuştur.
D) Türk denizlerinin, yabancı devletler için ekonomik değeri artmıştır.
10.
7.
1. 1926 Uşak şeker fabrikasının ve Kayseri uçak
fabrikasının kurulması
2. 1927 Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun kabul edilmesi
3. 1934 I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulanmaya konulması
_
Verilenlerden hangileri millî bir ekonominin
oluşturulmasına katkı sağlamıştır?
A)
C)
A) Türk tarihinde ilk defa fabrikalar Cumhuriyet
döneminde kurulmuştur.
B) Cumhuriyet Dönemi'nde sanayi alanında
8.
Misâkıiktisadi Kararları
Kabotaj Kanunu
gelişmelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
11.
A
yatırımlara önem verilmiştir.
C) Ekonomik alanda en fazla yatırım 1924 1934 yılları arasında olmuştur.
D) Hammaddesi sadece Türkiye'de olan alanlarda yatırım yapılmıştır.
T
T T - _ Yukarıda verilen bilgilerin cevap olduğu düşünüldüğünde bu cevaba uygun olan soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kabotaj Kanunu'nun kazanımları nelerdir?
B) Lozan Barış Antlaşması'nın denizciliğe katkısı
nedir?
C) Misakıiktisadi kararlarının faydaları nelerdir?
D) Gölcük'te Türk donanmasının temellerinin
atılmasının sağladığı faydalar nelerdir?
TT-
-
_
1. Aşar vergisinin kaldırılması
2. Sanayiyi Teşvik Kanunu
3. Kabotaj Kanunu
4. Etibankın kurulması
gelişmelerine bakarak aşağıdakilerden
hangisiyle ilgili bir yenilik yapılmadığı söylenebilir?
A) Tarım
C) Denizcilik
1. Milli vapur ve gemi ticaret sisteminin kurulmasını sağlamıştır.
2. Türkiye kendi sularında bağımsız bir ekonomik
aktör durumuna gelmiştir.
B)
D)
12.
B) Eğitim
D) Sanayi
İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda;
• Karabük Demir Çelik Fabrikası kuruldu.
• Etibank kuruldu.
• Paşabahçe Cam Fabrikası kuruldu.
Bu kararlara bakarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yeni tesisler açılmıştır.
B) Sanayinin geliştirilmesi için uğraşılmıştır.
C) Madenlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır.
D) Tarımdan elde edilen gelirin arttırılması
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
amaçlanmıştır.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
560 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content