close

Enter

Log in using OpenID

(6552 Sayılı Kanun) İLE 5746 SAYILI AR

embedDownload
Sirküler No: 2014-36
23.09.2014
6552 SAYILI KANUN İLE AR-GE KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun;
144. Maddesinde sigorta primi işveren hissesi desteği ilgili düzenleme yer almaktadır.
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yapılan
Değişiklik ile Sigorta Primi İşveren Hissesinin destek süresindeki 5 yıllık süre
sınırlandırılması kaldırılmıştır.
Dolayısıyla Sigorta primi İşveren hissesi desteği süresiz hale gelmektedir.
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3.
maddesinde 3. Fıkrasında Sigorta primi Desteği açıklamasına yer verilmiştir.
Buna göre;
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 3624
sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) ile
Türkiye’deki Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) merkezleri,
Ar-Ge projeleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri,
Teknogirişim sermayesine ait Ar-Ge faaliyetlerinde,
Çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanununun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin;
bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi
işveren hissesinin yarısının, her bir çalışan için Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak
ödenekten karşılanma esasında belirtilen 5 yıllık süre sınırlaması kaldırılmıştır.
Saygılarımızla,
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
608 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content