close

Enter

Log in using OpenID

6552 Sayılı Kanun

embedDownload
Sirküler No: 2014-31
22.09.2014
6552 SAYILI KANUN İLE ARAÇ MUAYENELERİNİ YAPTIRMAYANLARA
GETİRİLEN AF DÜZENLEMESİ
11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun;
79. Maddesinde Araç Muayeneleri ile ilgili düzenleme yer almaktadır.
6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil), 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini
süresinde yaptırmamış olanların, anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca,
-Araç muayenelerini 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yaptırmaları,
-Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını ve ilave olarak
kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve
kesri için %1 lik oranı esas alarak hesaplayacakları tutarı ödemeleri,
Şartıyla;
Muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla tutarı
ödemeyeceklerdir.
Saygılarımızla,
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
483 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content