close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YER ALAN ŞİRKETLERE AİT MALİ
MEVZUAT VE İDARİ UYGULAMLAR EĞİTİMİ (1 GÜN 8 SAAT)
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
-
4691 sayılı Kanun
AR-GE MEVZUATI
5746 SAYILI KANUNDA TEŞVİKLER
- AR-GE İNDİRİMİ
- GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİĞİ
- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
- KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
- SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ
- DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
- TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
- DİĞER DESTEKLER
Firmalara sağlanan:
• Gelir veya Kurumlar Vergisi kazanç istisnası (4691)
• Ar-Ge İndirimi (5746, 5520)
• Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (5746)
• Sigorta Primi Desteği (5746)
• Gümrük Vergisi muafiyeti (4458)
Çalışanlara sağlanan:
• Gelir Vergisi Stopaj teşviki (4691)
• Sigorta Primi desteği (4691)
• Damga Vergisi istisnası (4691)
2014 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
-
Kuluçka firması, kuluçka merkezi ve kuluçka programı
Teknoloji transfer ofisi
-
Teknoloji işbirliği programları
Bölgede personel istihdamı
Muafiyetler ve İstisnalar, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi
SANAYİ BİLİM TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLDİRİMLERİ
TÜİK BİLDİRİMLERİ
TEKNOPARKLARDA MUHASEBE İŞLEMLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
HİBELERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content