close

Enter

Log in using OpenID

56733164/020 Konu : İstanbul Uzman Hekim Eğitimi GENE

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 56733164/020
Konu : İstanbul Uzman Hekim Eğitimi
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
Sağlık Bakanlığımız ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen “Organ Bağışında
Uyum İçin Teknik Yardım” isimli projenin eğitim aktiviteleri kapsamında, beyin ölümü
bildirim formuna imza atması kanunla belirlenmiş olan uzman hekimlere yönelik eğitimler
düzenlenmektedir. İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezine bağlı illerden katılacak olan uzman
hekimlere yönelik olarak, 19-21 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul ili, Elite World Otel’de eğitim
düzenlenecektir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, ekte isimleri bulunan eğitimci ve
katılımcıların düzenlenecek olan eğitime katılımlarının sağlanması, 19-21 Şubat 2015 tarihleri
arasında görevlendirilmeleri; konaklama ve ulaşım giderlerinin söz konusu projenin
organizasyon bütçesinden, yevmiyelerinin ise kurumlarınca karşılanması hususlarını,
Tensiplerinize arz ederim.
Dr. Murat ÖZTÜRK
Daire Başkanı V.
OLUR
… /… / 2015
Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9bc472f3-421b-40dc-bca4-a9dc58b025d1 kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
138 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content