close

Enter

Log in using OpenID

ağartmanın yeni starı/coreoxıde

embedDownload
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2 – 5 Nisan 2014
AĞARTMANIN YENİ STARI/COREOXIDE
Korgün Sengün
MKS DEVO KIMYA AS, İstanbul, Türkiye
[email protected]
Tekstil terbiyeciliğinin en zor ve riskli adımlarından biri olan ön terbiye işlemi ile kumaşa
kazandırılmak istenilen özellikleri şu şekilde özetleyebiliriz:
•
•
•
•
•
•
•
Düzgün ve eşit bir yüzey oluşturma,
Talebe yanıt verecek ölçüde beyazlık kazandırma
İyi bir hidrofilite kazandırma
Tüm safsızlıklarından (bit, çöpel,pektin,vaks vb.) arındırma
Düşük zarar faktörü ve düşük fire
Ağır metal ve toprak alkalilerden arındırma
Elyafın doğal tuşesini bozmama
Bu özellikleri kazandırabilmek için işletmeler, elyaf tipi, makine parkuru, kumaş tipi ve
konstrüksiyonuna uygun ön terbiye prosesleri ve optimum reçeteler belirlemektedir. Ancak
Hidrojen peroksit kasarı tüm bu çalışmalar yapılsa dahi yine de birçok riski barındırır;
delinmeye kadar gidebilen kimyasal zararlar, kasar fireleri, eşit ve düzgün bir zemin
oluşturamama, tuşe sertleşmeleri vb. Bunlardan bazıları ikinci bir işlem ile düzeltilirken
bazıları ise telafi edilmez.
Hidrojen peroksit kasarı ilk olarak 1940-50 lerde yapılmaya başlanmış ve son 40-50 yıldır da
aynı reçete ve proseslerle yapılıyor. Aynı hammaddelerin farklı konsantrasyonlarda
karıştırılması ile ön terbiye ürünleri üretiliyor ve kullanılıyor. Bizim yola çıkış noktamız aynı
kimyaların içine sıkışıp kalmış ve birçok riski bünyesinde barındıran Hidrojen peroksit
kasarını daha güvenli, daha sade ve kolay hale getirmekti. 2 yıllık bir çalışma sonrası
buluşumuz Coreoxide, tekstil terbiyeciliğine yeni bir sayfa açtı. Hem proses güvenliği, hem
çalışan sağlığı ve işletme güvenliği, reçete sadeliği, işlem kolaylığı ve maliyet avantajı ile
inovatif bir sistem sunuyor. Ön terbiyede kalıplaşmış konvansiyonel reçete ve proseslere tek
başına meydan okuyor. Stabilize ağartıcı, ıslatıcı ve iyon tutucudan oluşuyor ama aslında daha
fazlasını sunuyor.
 Hidrojen Peroksit kasar reçetesini 5-6 bileşenden Coreoxide ve Kostik olmak üzere 2
bileşene indirgeyerek, sadeleştirmektedir.
 Konvansiyonel Hidrojen peroksit stabilizasyonunda kullanılan inorganik bileşenleri
içermediği için alkali ortamda stabilizasyonun bozulması, fiziki çökme vb. sıkıntılar
yaşanmamaktadır.
 Özel stabilizasyon tekniği sayesinde delik ve mukavemet kayıplarını azaltıyor.
Konvansiyonel sistemlere göre daha yüksek DP ler, ve daha düşük zarar faktörleri
ölçülmektedir.
 Özellikle kontinu kasar sistemlerinde Hidrojen peroksit titrasyonu ile tüm içerik titre
edilebiliyor ve işlem güvenliği kontrol altına alınabiliyor.
235
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2 – 5 Nisan 2014
 Otomatik dozaj ünitelerinde dozajlanacak ürün sayısının azalması, zaman, enerji ve
isçilik tasarrufu sağlanmaktadir.
 Optimum kasar ortamı için gerekli stabilizasyonu sağladığından elyaf zararlarının
azalması ile kasar firelerinin (%0,5-1,5) azaldığı saptanmıştır.
 Özellikle O/E iplik ve kumaşların ön terbiyesinde daha doğal ve yumuşak tuşeler
sağlandığı gözlenmiştir.
 Viskon vb. elyafların Coreoxide ile ağartması sonrasında konvansiyonel yönteme
nazaran daha yüksek yaş mukavemetler saptanmıştır.
 Stabilize edilmiş yapısı ile Coreoxide, aktivasyonunu yitirmeden daha güvenle ve
uzun süreler stoklanabilmektedir.
 Coreoxide depolama sırasında alkali veya ağır metal kontaminasyonlarına, peroksite
nazaran daha yavaş reaksiyon verdiği için depolama güvenliği sunmaktadır.
 Coreoxide deri ile temasında peroksite nazaran daha yavaş (4-5 kat) reaksiyon verdiği
için işçi saklığı ve güvenliği açısından fayda sağlayacaktır.
 Ürün adedinin azalması ile stok takibi, stok alanı, muhasebe, ambalaj atığı gibi birçok
alanda avantajlar sunmaktadır.
Coreoxide taleplere, işletme şartlarına, kullanılan proses ve reçeteye göre farklı şekillerde
lego gibi dizayn edebilmektedir:
Coreoxide K: Stabilize edilmiş ağartıcı/Iyon tutucu: Özellikle jet kasarları için,
Coreoxide Z Conc: Stabilize edilmiş ağartıcı/ıslatıcı/iyon tutucu: Kontinu ve Pad-batch kasar
için,
Coreoxide 4DYE: Stabilize edilmiş ağartıcı/Yağ sökücü-ıslatıcı/ iyon tutucu: Jetlerde kasar
için,
Coreoxide MAXI: Stabilize edilmiş ağartıcı/ıslatıcı/iyon tutucu/haşıl sökücü: Tek adımda
haşıl sökme ve ağartma için.
236
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
246 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content