close

Enter

Log in using OpenID

AB Destekli Açık Erişim Projeleri

embedDownload
AB Destekli Açık Erişim Projeleri:
MedOANet ve Pasteur4OA
Umut Al
[email protected]
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
-1
Plan





AB destekli açık erişim projeleri
Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı
(MedOANet) Projesi
Sayılar ne söylüyor => MedOANet
partnerleri ile karşılaştırma
Pasteur4OA Projesi
Türkiye’de ne yapılmalı!
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
-2
AB Destekli Açık Erişim Projeleri







NECOBELAC (Network of Collaboration Between
Europe & Latin American-Caribbean countries)
PEER (Publishing and the Ecology of European
Research)
MedOANet (Mediterranean Open Access Network)
OpenAIRE (Open Access Infrastructure Research
for Research in Europe)
FOSTER (Foster Open Science Training for
European Research)
PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment
Strategies for European Union Research)
…
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
-3
MedOANet - Amaç


Akdeniz ülkelerindeki açık erişimle ilgili
mevcut stratejileri, yapıları ve
politikaları saptamak
Açık erişim ile ilgili politika
üretmek/karar vermek durumunda olan
kişi ve kurumlarla bağlantıya geçerek
açık erişim politikası uygulama ilkeleri
geliştirmek
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
-4
MedOANet - Partnerler
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
-5
MedOANet - Tarihçe






Başlangıç tarihi: 1 Aralık 2011
İlk toplantı: 27 Ocak 2012 - Atina
Ulusal Görev Gücü’nün kurulması: Haziran
2012
Madrid toplantısı: 16 Temmuz 2012
Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (8-9 Kasım
2012)
Bilimsel Literatüre Açık Erişim ve Kurumsal
Arşivler Hakkında Bilgi Notu (Ağustos
2012)
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
-6
MedOANet - Tarihçe





Açık erişimle ilgili sunuşlar (IMCW2012,
inet-tr 2012, vd.)
MedOANet European Workshop - UMinho
Open Access Seminar (6-8 Şubat 2013)
IMCW2013 açık erişim paneli (4-6 Eylül
2013)
MedOANet European Conference (17-18
Ekim 2013)
2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (21-22 Ekim
2013)
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
-7
MedOANet Broşürü
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
-8
Açık Erişim Takipçisi
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
-9
MedOANet Açık Erişim Politikaları
Uygulama İlkeleri
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 10
MedOANet Açık Erişim Politikaları
Uygulama İlkeleri



Proje ve açık erişim hakkında
Araştırma yapan kurumlar için politika
geliştirme ilkeleri
Araştırma fonlayan kurumlar için
politika geliştirme ilkeleri
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 11
MedOANet Açık Erişim Politikaları
Uygulama İlkeleri
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 12
Model Açık Erişim Politikası
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 13
Uygulama İlkeleri
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 14
MedOANet Partnerleri İle
Karşılaştırma
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 15
DOAJ - Dergi Sayıları
Ülke
N
İspanya
522
İtalya
292
Türkiye
259
Yunanistan
47
Portekiz
83
Birleşik Krallık
616
Almanya
340
Fransa
182
Hollanda
70
Kaynak: http://www.doaj.org (4 Şubat 2014)
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 16
OpenDOAR - Açık Arşivler
Ülke
N
İspanya
109
İtalya
75
Türkiye
15
Yunanistan
27
Portekiz
45
Birleşik Krallık
220
Almanya
168
Fransa
82
Hollanda
25
Kaynak: http://opendoar.org (4 Şubat 2014)
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 17
OpenDOAR - Açık Arşivler
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 18
OpenDOAR - Türkiye
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 19
OpenDOAR - Türkiye
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 20
ROARMAP - Açık Erişim Politikaları
Ülke
N
İspanya
15
İtalya
33
Türkiye
3
Yunanistan
2
Portekiz
15
Birleşik Krallık
62
Almanya
15
Fransa
14
Hollanda
6
Kaynak: http://roarmap.eprints.org/ (4 Şubat 2014)
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 21
Pasteur4OA



Süre: 30 ay
Başlangıç: Şubat 2014
Amaç: Avrupa Komisyonu’nun 17
Temmuz 2012 tarihli tavsiyesini etkin
kılmak
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 22
Tavsiye Ne Söylüyor?

“Üye ülkelerin kamu kaynaklarıyla
yapılan araştırmalara açık erişim
sağlayan ulusal politikalar
geliştirmeleri, araştırma fonu sağlayan
ve araştırma yapan kurumların da bu
doğrultuda kendi politikalarını
geliştirmeleri ve bunların ulusal
düzeyde ve Avrupa düzeyinde
koordine edilmesi gerekmektedir.”
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 23
Pasteur4OA - Partnerler















National Documentation Centre/National Hellenic Research
Foundation (Yunanistan)
Enabling Open Scholarship (Belçika)
University of Minho (Portekiz)
University of Oslo CRIStin (Norveç)
EIFL (Hollanda)
EuroCRIS (Hollanda)
Hungarian Academy of Sciences (Macaristan)
Polytechnic of Turin (İtalya)
SPARC Europe (Hollanda)
LIBER (Hollanda)
Jisc (Birleşik Krallık)
Hacettepe University (Türkiye)
Open Knowledge Foundation (Birleşik Krallık)
FNRS (Belçika)
Research Council
ofBilişim
Lithuania
Akademik
2014, 5-7 Şubat(Lithuania)
2014, Mersin Üniversitesi
- 24
Türkiye’de Ne Yapılmalı?



Farkındalık artırılmalı - fon
sağlayıcılar, yayıncılar, kütüphaneciler,
akademisyenler, kullanıcılar, vd.
Kamu kaynaklarıyla yapılan araştırma
sonuçları açık arşivler aracılığıyla
herkese açılması zorunlu olmalı
Açık erişim araştırma desteği
alabilmede ön koşul olmalı
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 25
Türkiye’de Ne Yapılmalı?




Açık erişim bilimsel iletişim sürecinin
ve alt yapısının bir bileşeni olmalı
Açık erişim ile ilgili politika ve strateji
geliştirilmesi üniversitelerin, YÖK’ün ve
TÜBİTAK’ın gündeminde olmalı
Avrupa Açık Erişim Alt Yapısıyla
bütünleşme çabaları hızlandırılmalı
Daha fazla kurum açık erişim
projelerinde yer almalı
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 26
AB Destekli Açık Erişim Projeleri:
MedOANet ve Pasteur4OA
Umut Al
[email protected]
Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi
- 27
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
702 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content