close

Enter

Log in using OpenID

Ders slaytları

embedDownload
Elektronik Ticaret
Umut Al
[email protected]
BBY 363, 18 Aralık 2014
-1
Öncelikli 11 E-Devlet Projesi
BBY 363, 18 Aralık 2014
-2
Öncelikli 11 E-Devlet Projesi
BBY 363, 18 Aralık 2014
-3
Elektronik Ticaret (E-Ticaret)


Ürün veya hizmetler ile ilgili tüm
faaliyetlerin (üretim, tanıtım, satış,
dağıtım gibi) elektronik araçlar
üzerinden yapılması
Ekşi sözlükten =>


“alisverisin tembeller gore dusunulmus hali...”
“geleneksel ticaretle kar$ıla$tırılca sanıldığının
aksine geleneksel ticaretten daha güvenli ve
daha hızlı olan, tüketici açısından daha iyi fiyat
ara$tırması yapılabilecek bir ticaret türü..”
BBY 363, 18 Aralık 2014
-4
E-Ticaret Süreci





Ticaret öncesi firmaların elektronik
ortamda bilgilenmesi ve araştırma
yürütmesi
Firmaların elektronik ortamda buluşması
Ödeme sürecinin yerine getirilmesi
Taahhüdün yerine getirilmesi, ürün veya
hizmetin müşteriye teslimi
Satış sonrası bakım, destek vb
hizmetlerin sağlanması
BBY 363, 18 Aralık 2014
-5
E-Ticaretin Ortaya Çıkışı







TCP-IP
HTML dili
Tarayıcılar
Internet kullanım maliyetindeki azalış
Internet kullanıcı sayısındaki artış
Internet’in ticari amaçlı kullanımı
…
BBY 363, 18 Aralık 2014
-6
BBY 363, 18 Aralık 2014
-7
CRM * E-CRM
BBY 363, 18 Aralık 2014
-8
E-Ticaret Araçları







Telefon
Faks
Televizyon
Internet
Intranet
WAP
…
BBY 363, 18 Aralık 2014
-9
E-Ticaret Türleri




Şirketler Arası
Şirket-Tüketici Arası
Şirket-Kamu İdaresi Arası
Tüketici-Kamu İdaresi Arası
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 10
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 11
E-Ticaret İle İlgili Sorunlar

Teknik sorunlar


Hukuksal sorunlar


Alt yapı, Internet’e erişim sorunları vb.
Fikri mülkiyet hakları, elektronik belgelerin
geçerliliği, sayısal imzanın geçerliliği, fiziksel
malların teslimi ile ilgili olarak elektronik onay
ve kabul belgelerinin geçerliliği vb.
Sosyal sorunlar

Kamu ve özel sektörün koordinasyon
eksikliğinin giderilmesi, elektronik ticaret içinde
yer alacak kurumların oluşturulması vb.
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 12
E-Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 13
E-Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 14
E-Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 15
E-Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 16
E-Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 17
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 18
E-Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 19
Türkiye’de E-Ticaret Hacmi
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 20
Türkiye’de E-Ticaret Hacmi
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 21
Türkiye’de E-Ticaret – BKM Verileri
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 22
Türkiye’de E-Ticaret
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 23
Türkiye’de E-Ticaret
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 24
Türkiye’de E-Ticaret
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 25
Türkiye’de E-Ticaret
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 26
Türkiye’de E-Ticaret
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 27
Türkiye’de E-Ticaret
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 28
Tartışma





Türkiye e-dönüşümün neresinde?
E-ticarete ne kadar hazırız?
E-ticaret geleneksel ticareti tamamen
bitirir mi?
Mobil cihazların rolü?
Internet’te veri güvenliği nasıl
sağlanır?
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 29
Kaynaklar

Bu sunum aşağıdaki web sayfalarından
derlenerek hazırlanmıştır:







http://www.bilgitoplumu.gov.tr
http://www.eksisozluk.com
http://www.elektronikticaretrehberi.com
http://ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/incem/eticaret.html
http://eticaretmag.com
http://en.wikipedia.org
http://www.tbmm.gov.tr
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 30
Elektronik Ticaret
Umut Al
[email protected]
BBY 363, 18 Aralık 2014
- 31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content