close

Enter

Log in using OpenID

Ayfer Adıgüzel

embedDownload
ÜRÜN GÜVENLİĞİ
Ayfer ADIGÜZEL
UDDer Yönetim Kurulu Başkanı
23 Eylül2014
ANKARA
Ürün Güvenliği Çalıştayı
1
Kısaca UDDer
Uygunluk değerlendirmesinin ülkemizde gelişimini ve tanıtımını
desteklemek, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bölgesel ve
uluslararası düzeyde tanınması için çalışmalar yapmak, bu
alanda kamu ve özel sektör kuruluşları, yüksek öğretim
kurumları, ticaret ve meslek odaları, tüketici örgütleri ve diğer
sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak
üzere 28 Haziran 2006 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nın
önderliğinde, kalite altyapısının önemli unsurlarından biri olan
uygunluk değerlendirmesi alanında ilgili kamu ve özel sektör
kuruluşları ile diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğini
alarak, ilgili tarafları bir araya getirmek suretiyle, ülkemizde
yapılandırılmış 77 üyesi bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.
Ürün Güvenliği Çalıştayı
2
ÜYE PROFİLİMİZ
-
UDDer üyelerini;
uygunluk değerlendirme kuruluşları,
Ürün belgelendirme
Sistem belgelendirme
Personel belgelendirme
Laboratuvarlar
Muayane
Gözetim
-
mevzuatı hazırlayan ve denetleyen kamu kurum ve kuruluşları
ile,
bu mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren özel sektör
kuruluşları oluşturmaktadır.
Gerçek kişiler de derneğimize üye olabilmektedir.
Ürün Güvenliği Çalıştayı
3
EĞİTİM FAALİYETLERİ
www.udder.org.tr
Ürün Güvenliği Çalıştayı
4
MEVZUAT UYUM TARİHÇESİ
Gümrük Birliği Anlaşması - 1996
Standardizasyon, Metroloji ve Kalite Altyapısının Oluşum Süreç Başlangıcı- 2000
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun – 2001
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik- 2002
AB mevzuatının ülkemizde zorunlu uygulamaya başlanması - 2002
TÜRKAK’ın hizmet vermeye başlaması -2002
AB’li Onaylanmış Kuruluşların ülkemizde hizmet vermeye başlaması – 2002
Ulusal Onaylanmış Kuruluşların atanması- 2006
Ürün Güvenliği Çalıştayı
5
ÜRÜN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU
TARAFLAR
Uygunluk
Değerlendirme
Kuruluşları
Tüketiciler
Standardizasyon,
Metroloji
Kuruluşu
Mevzuat
Düzenleyen
Kuruluşlar
PGD Kuruluşları
Güvenli
Ürün
Üreticiler
İhracatçılar
Onaylanmış
Kuruluşlar
Akreditasyon
Kuruluşu
Ürün Güvenliği Çalıştayı
6
ÜRÜN GÜVENLİĞİ
NEDEN?
GÜVENLİ ÜRÜN
GÜÇLÜ MARKA DEĞERİ
GELİŞEN DIŞ TİCARET
GÜÇLÜ EKONOMİ
ARTAN REFAH DÜZEYİ
GÜVENLİ YAŞAM
Ürün Güvenliği Çalıştayı
7
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
DÜNYA PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
( 2012 yılı - milyar USD)
GSYH
UD Pazar
Büyüklüğü
44.995,60
90
UD Pazar Büyüklüğü
(%)
62,3
Yükselen ve Gelişmekte
olan Ekonomiler *)
25.742,10
52
36
Türkiye **)
785,8
1,6
1,1
Dünya (Toplam)
72.216,40
144,4
BÖLGE
Gelişmiş Ekonomiler
Gelişmiş Ekonomiler
*) AB 27: 16.673,3 milyar USD (Pazar büyüklüğü:%23)
Yükselen ve Gelişmekte
olan Ekonomiler *)
**) 2013 yılı gerçekleşme 820 milyar USD
Türkiye **)
Açıklama: GSYH: Bir ülkede bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam gelir, toplam üretim veya toplam
harcamalar düzeyi hakkında genel olarak bilgi veren değerdir.
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Göstergeler 2013 Raporu
Ürün Güvenliği Çalıştayı
8
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
TÜRKİYE PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
( 2013 yılı - milyar USD)
BÖLGE
Türkiye
Oran (%)
GSYH
820
UD Pazar Yerel UD Kuruluşların
Payı
Pazar Payı (tahmini)
1,64
Global UD Kuruluşların
Pazar Payı (tahmini)
0,5
1,14
30 %
70 %
Türkiye Uygunluk Değerlendirme Pazarı
Gerçekleşen Pazar Payı
(tahmini)
Potansiyel Pazar Payı
(tahmini)
Ürün Güvenliği Çalıştayı
9
ÜRÜN GÜVENLİĞİ
ÜRÜN GÜVENLİĞİNDE
MADALYONUN DİĞER YÜZÜ:
YAŞANAN FACİALARDAN ÖNEMLİ DERSLER
ÇIKARMALIYIZ!
Ürün Güvenliği Çalıştayı
10
GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN YOL AÇTIĞI FACİALAR:
SOMA Faciası
Ürün Güvenliği Çalıştayı
11
GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN YARATTIĞI FACİALAR:
Kumburgaz Deniz Bisikleti Kazası
Ürün Güvenliği Çalıştayı
12
GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN YARATTIĞI FACİALAR:
BODRUM Lunapark Kazası
Ürün Güvenliği Çalıştayı
13
GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN YARATTIĞI FACİALAR:
İstanbul Mecidiyeköy Asansör Kazası
Ürün Güvenliği Çalıştayı
14
UYGUNLUK DEĞERLENDİRMENİN
GÜVENİLİRLİĞİ?
Her belgeli ürün (uygunluk değerlendirmesi doğru
yapılmış ürün müdür?) güvenli midir?
Akredite laboratuvar
Nitelikli personel (Tüm UD unsurlarında)
Risk esaslı PGD
Akreditasyon, yetkilendirme ve izleme süreçlerinin
etkinliği
Yasal mevzuatın etkin uygulanması (taklit ürünlerle
etkin mücadele- cezai yaptırımlar)
Etkin ithalat denetimleri
Kamuoyuna düzenli bilgi sağlanması (tüketici
şikayetleri, kamu spotları vb.)
Ürün Güvenliği Çalıştayı
15
ÇALIŞTAYIN ÇIKTILARI NE OLMALI?
Güvensiz ürünlerin nedenlerinin analiz edilebileceği bir PGD
yapısı oluşumu önerisi
PGD etkinliğinin artırılması konusunda öneriler
PGD ve UD denetçi yetkinliklerinin artırılması için öneriler
Test, muayene ve belgelendirmenin gelişimi (UD pazarı) konusunda
öneriler
Kamu ihale kanunu ve yönetmeliklerde uygunluk değerlendirmeye
ve akreditasyona atıf yapılması için öneriler
Güvenli ürün temini konusunda “Güvenli Ürün Stratejisi ve Eylem
Planı” önerisi
Ürün Güvenliği Çalıştayı
16
ÜRÜN GÜVENLİĞİ
TEŞEKKÜRLER
www.udder.org.tr
Ürün Güvenliği Çalıştayı
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
905 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content