close

Enter

Log in using OpenID

Ders Yarıyıl Planı

embedDownload
E.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ
Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Yarıyıl Planı
Öğr.Gör. İlker ÇOBANOĞLU
[email protected]
DERSİN HEDEFLERİ
1. Öğretimle ilgili temel kavramların anlam bilgisi
2. Öğretimde planlı çalışmanın önemini kavrayabilme
3. Öğrenme ve öğretme ilkelerini hatırlayabilme
4. Belli başlı öğretim yöntem ve tekniklerini hatırlayabilme
5. Genel öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanabilirliğini yorumlayabilme
6. Ölçütlere uygun bir ders planı hazırlayabilme
7. Öğretimde planlamanın öneminin farkında oluş
8. Öğretimi planlama etkinliklerine katılmaya isteklilik
KAYNAKLAR
Bilen, Mürüvvet. (1994). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Demirel, Özcan. (2000). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA
Yayıncılık.
*Demirel, Özcan. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Öğretme Sanatı. Ankara: PegemA
yayıncılık.
Küçükahmet, Leyla. (1998). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Alkım Yayınları.
Özçelik, Durmuş Ali. (1991). Eğitim Programları ve Öğretim. Ank.:ÖSYM Yayınları.
Senemoğlu, Nuray. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. Ank.: Usem Yayınları.
Sönmez, Veysel. (1999). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
ZAMAN – İÇERİK ÇİZELGESİ
Tarih*
1. Hafta
KONULAR
Tanışma – Dersin Gerekçesi ve Önemi - Dersin Kural ve Gerekleri
Temel Kavramlar (Eğitim, Öğretme, Öğrenme, Eğitim Programı, Program Geliştirme)
Öğrenme ve öğretim ilkeleri- Öğrenme hedefleri
2. Hafta
Tam Öğrenme – Anlamlı Öğrenme
3. Hafta
Yapılandırmacılık – Proje Tabanlı Öğrenme
4. Hafta
Probleme Dayalı Öğrenme- Çoklu Zeka Kuramı
5. Hafta
İşbirliğine Dayalı Öğrenme
6. Hafta
Vize
7. Hafta
Anlatma, Gösterip Yaptırma
8. Hafta
Örnek Olay, Deney
9. Hafta
Analoji, Münazara
10. Hafta
İstasyon, Görüş Geliştirme
11. Hafta
Eğitsel Oyun, Beyin Fırtınası
12. Hafta
Benzetim, Altı Şapkalı Düşünme
13. Hafta
Genel Değerlendirme
14. Hafta
* Sınav tarihlerine göre çizelgede değişiklikler olabilecektir.
DERSİN İŞLENİŞİ: Ders, öğretim üyesi ile öğrenenlerin işbirliği içinde çalışmalarını gerektirmektedir.
Öğretim üyesi ile öğrenenler zaman - içerik çizelgesini izleyerek derslere önceden hazırlanarak gelmelidir.
Öğrenenlerin her hafta işlenecek konuları okumaları ve ödevleri zamanında yapmaları öğrenmelerini
kolaylaştıracaktır.
ÖDEV: Öğrenciler birer ders planı hazırlayarak seçtikleri yöntem veya tekniği sınıfta uygulayacaklardır.
DEĞERLENDİRME
Vize sınav notu (Sınav)
Final sınavı notu (Sınav+ Ödev)
Ders Başarı Notu İçindeki Oranı (%)
40
60
Vize ve final sınavları kısa ya da uzun cevaplı veya çoktan seçmeli soruları içeren testlerle yapılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
194 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content