close

Enter

Log in using OpenID

ders planı ve akts formu

embedDownload
DERS PLANI VE AKTS FORMU
Ders
Öğretim Tasarımı
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Kodu
DERS BİLGİLERİ
Yarıyıl
2
Saat(T)
3
Kredi
3
AKTS
6
Türkçe
Yüksek Lisans/Doktora
Teorik
Yrd. Doç. Dr. Eylem KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Eylem KILIÇ
Bu dersin sonunda öğrenci;
öğretim tasarım modelleri taksonomisi ve her bir modelin ayrıntılarını
bilme
Bir öğretim tasarım modeli kullanarak bir dersi tasarlama
İhtiyaç analizi gerçekleştirerek sonuçları yorumlama ve rapor yazma
Öğretim tasarımının anlam ve önemi, sistem anlayışı ve generik
modelleme, öğretim tasarım modellerinin tanıtılması, ihtiyaç ve problem
analizi, öğretim ortamı (öğrenci, İçerik: ve örgüt -organizasyon) analizi, konuİçerik: ve görev analizi, öncelik ve koşulların belirlenmesi, eğitim amaçlarının
belirlenmesi, öğretimsel hedeflerin yazımı, ölçme ve değerlendirme
kriterlerinin belirlenmesi, öğretim teorileri ve stratejileri, hedeflere-içeriğe ve
ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi, öğretimin sistem
tasarımı, öğretim tasarımı teorileri ve modelleri kullanarak öğretimin
tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, proje yönetimi,
bilgi yayılım ve dağılımının incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Öğretim tasarımı, program geliştirme ve materyal
geliştirme kavramlarını karşılaştırabilme.
2) Öğretim tasarımının aşamalarını ve işlemlerini
açıklayabilme.
3)İhtiyaç analizi yöntem ve tekniklerinin özelliklerini
hatırlayabilme
4) Öğretim tasarımı modellerine örnek verebilme.
5) Program öğelerini (hedef, içerik, öğrenmeöğretme yaşantıları, değerlendirme) açıklayabilme.
Öğretim Yöntemleri
1,2,8
Ölçme Yöntemleri
A
1,2,8
A,C
1,2,15
A,C
1,2,8
1,2,8
A
A,C
Öğretim Yöntemleri:
1. Ders-Anlatım, 2. Tartışma, 8. Küçük Grup Çalışması, 15. Ödev
Ölçme Yöntemleri:
A. Sınav, C. Ödev
DERSİN İÇERİĞİ-DERS AKIŞI
Hafta
1
Konular
Dersin tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, kural ve gerekleri
Ön Hazırlık
2
3
Öğretim tasarımı ve teknolojilerinin temelleri, Eğitim Felsefeleri,
Öğretim tasarımı, öğretim tasarımcısının rolü. ÖT projesinin tanıtımı
(Program Geliştirme Uzmanı, Öğretim Teknoloğu, Ölçme ve
Değerlendirme Uzmanı, Konu Alanı Uzmanı rollerinin görevleri)
İhtiyaç Analizi Yaklaşımları
4
Öğrenme ortamında öğrenenin özellikleri
5
Öğretim hedefleri ve görev analizi
6
Öğretim Tasarımı Modelleri
7
8
Öğretim Tasarımı Modelleri
Ara sınav
9
İçerik ve Öğretme-Öğrenme Yaşantıları
10
Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin tartışılması
11
12
Ara sunumlar: Takımların Bilgi ve Görüş Paylaşımı İhtiyaç Analizi,
Hedefler, İçerik, Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri.
Sınama Durumları, Ölçme-değerlendirmenin amaçları
13
Materyal Geliştirme
14
Programın denenmesi (pilot uygulama) ve değerlendirmesi
KAYNAKLAR
Ders Notu
1.
Şimşek, A ( 2009). Öğretim Tasarımı, Nobl Yayın Dağıtım, Ankara
2.
Akkoyunlu, B, Altun, A, & Soylu, M (2008). Öğretim Tasarımı , Maya
Akademi, Ankara
3.
Dick, W., Carry, L. & Carey, J. O. (2005), The Systematic Design of
Instruction, 6th Edition, MA, Boston: Allyn and Bacon.
Diğer Kaynaklar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Perf. (Lab. )
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
1
40
2
60
100
40
60
100
Toplam
Yıliçinin Başarıya Oranı
Finalin Başarıya Oranı
Toplam
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Sınıf İçi Ders Çalışma Süresi
Süresi
(saat)
Sayısı
14
4
Toplam
İş Yükü
(saat)
56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
Kısa Sınav
Performans Görevi(Laboratuvar)
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
14
2
3
4
4
10
56
8
30
150/25
150/25
6
ECTS FORM AND COURSE PLAN
Course Title
Instructional Design
Language of Instruction
Course Level
Course Type
Course Coordinator
Instructors
Assistants
Goals
Content
Code
COURCE INFORMATION
Semester
Hour(L)
2
3
ECTS
6
Turkish
Graduate course
Lecture
Assist. Prof.Dr. Eylem KILIÇ
Assist. Prof.Dr. Eylem KILIÇ
After completing this course, student will be able to;
Learn taxonomy of instructional design model in detail
Design a course through instructional design model
Conduct need assessment, writing result and reporting
Principles of instructional design. Analysis of content, learner, and
resources. Selecting instructional objectives and sequencing instruction.
Instructional treatments, matching treatments and conditions of
instructional events and selection of instructional media. Evaluation of
instruction.
Learning Outcomes
1) Comparing the concepts of instructional design,
curriculum development and instructional material
development.
2) Explaining phases of instructional design and
process.
3) Remembering the differences between needs
assessment techniques.
4) Giving examples for ID models
5) Completing a micro level instructional design
project by selecting an ID model.
Teaching Methods:
Assessment Methods:
Credits
3
Teaching Methods
1,2,8
Assessment Methods
A
1,2,8
A,C
1,2,15
A,C
1,2,8
1,2,8
A
A,C
1. Lecture 2. Discussion, 8. Small Groupı, 15. Assignment
A. Exam, C. Assignment
COURSE CONTENT
Week
1
3
Topics
Introduction to course content, importance, requisites and
rules of the course.
Fundamentals of instructional design (ID) and Technologies,
educational philosphies, definitions of ID and role of
instructional designer. Introducing the term assignment.
Methods and techniques for needs assesment
4
Considering learners’ attributes in learning settings.
5
Instructional goals and objectives, task analysis.
6
ID models
7
8
ID models
Midterms
9
Content, teaching-learning experiences
10
Discussing instructional strategies, methods and techniques.
11
Midterm presentations of the ID teams.
12
Purposes of assessment and evaluation in instruction
13
Instructional material development
14
Pilot testing in ID
2
Textbook
Study Materials
RECOMMENDED SOURCES
1.
Şimşek, A ( 2009). Öğretim Tasarımı, Nobl Yayın Dağıtım, Ankara
2.
Akkoyunlu, B, Altun, A, & Soylu, M (2008). Öğretim Tasarımı , Maya
Akademi, Ankara
3.
Dick, W., Carry, L. & Carey, J. O. (2005), The Systematic Design of
Instruction, 6th Edition, MA, Boston: Allyn and Bacon.
Additional Resources
ASSESSMENT
IN-TERM STUDIES
Perf. (Lab. )
Mid-terms
Quizzes
Assigment
Total
Contribution of in-term studies to overall grade
Contribution of final examination to overall grade
Total
QUANTITY
PERCENTAGE
1
40
2
60
100
40
60
100
ECTS ALLOCCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
Duration
Total
Activities
Quantity
(Hour)
Workload
(Hour)
Hours for in-the-classroom study (midterm included)
Hours for off-the-study (Pre-study, practice)
Quiz
Performance Task (laboratory)
Total Work Load
Total Work Load / 25 (h)
ECTS Credit of the Course
14
14
2
3
4
4
4
10
56
56
8
30
150/25
150/25
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content