close

Enter

Log in using OpenID

Cam, Kırılgan Plastik ve Seramik Kontrolü Klavuzu

embedDownload
BRC Gıda standardında geçen
gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak
açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından
yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu
dokümanın Türkçe çevirisi sayın
MERYEM UYSAL tarafından hiçbir maddi
beklenti olmadan, sadece ihtiyaç duyan
kişilere faydalı olması amacıyla yapıldı.
Kendisine emeğinden dolayı teşekkür
ederiz.
esd
CAM, KIRILGAN
PLASTİK VE
SERAMİK
MATERYALLERİN
KONTROLÜ
[Type the document subtitle]
Çeviri: Meryem UYSAL, Gıda Müh.
Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.
Cam, Kırılgan Plastik ve Seramik Materyallerin
Kontrolü
KIRILABİLİR MATERYAL KONTROLÜ
Cam, Sert (Kırılgan) Plastik ve Seramik Materyal Kontrolü
ö
i
Bi u
ko o ü
o iö
ko
o
i i
po
si
ryallerle kontamine olma riski, pota si
ü ü üğ ko
s
i i iz
i ii .
v s
o
k ik
i
k . M
o j
u gu
ği i . Bu üz
k
üşü ü üp uygun risk
p s ik i . HACCP sü ç i
v p s ik
f k o
k
,
k ö i gi i o
öz i ko o p og
g iş i
kg ki i .
pü
(
. ( kip
üü
v
ö
ko u
i
k
p s ko o ih z
içi ),
v
o p k p
).
i ( k . Standart ta Madde
Sayfa
1
ü i
i
uu
ipik u su
termometreler ve pencereler v
p s ik
B i i
i i ki,
z
i p k
4.9.3.4)
k
Meryem Uysal I Fırat ÖZEL - 2014 / İzmir – Manisa
Cam, Kırılgan Plastik ve Seramik Materyallerin
Kontrolü
1.0 Gıda Güvenliği İçin Küresel Standart BRC nin Gereklilikleri
üv
C
iği İçi Kü s S
v
ğ
iğ
k
ii
i ou
BRC
,M
içi
ökü
. P os
k u gu

K

K
i i u su
sk k g ç k ş i i

Ü ü ko
i i u su
o
k
uu
i
4.9.3.4 :
ü
,s
iş p os ü
o
i u u o
k iç
, ü v
ko
i s o u u
i
uu
o k
i i iz
o
ki ö
i
k is si
, ü ü üs ü
k içi k
v g
i i ki:
ki isk s vi si
i i u su
gö
ğiş i
v
i i
iz ik
2.0 Neden Bu Gereklilik Mevcut?
Bu g k i iği
uz k ş
s
k
v
h s
g iş i i .
po
ü ü güv
si
i
i i iz
iği z h
i i gö v
i fiziks
h ik
ük i i
k içi u i o
k
k
ği . A ç, is
u su
ko u k v
spi
i
iş o
kk
i i u su
k ps
is si
3.0 Efektif bir Cam Kontrol Programı Geliştirme
B ş gço
k,
v k
i i p s ik u su
üü
çkv
ü kü o
h
ğ
ii
i i . Eğ
u ü kü o u o s
k
k ş ko u
p şk
vh
v
güç
i
i
i
ç k
k ko u
.
içi k
i i u su is si ç k
k g ç kçi o
kö
i i . Risk ğ
i
si i k i si,
z
i üşük isk g u u gi
si i s
k s k k ko o ü, z s is ö
i
iv
ş ğ
isk i
h s k k ko o ü i ö
i i . Ö ği , ü i h
üz i
o
p
gü ük h
ş g ç ko o ü ü o uş u
k
.
H h gi i k
ku
s s
p
z o uğu
,ö
i
si
i
ilgili k si i ö
iki ö
i husus v


H s v
k
Y v so uç o
ği
s
k
ğ
s z.
i o
i çok isk ğ
i
iş ği . A
s
k
v
i v
, ö
i
k
k ik
hs
i
h s
po
iv
ğ
v S
o
i u su u u uğu
i k v
k i
v
uu
h gisi i ku
ğ i
v k g
alzemelerle ilgili
:
po
kk
si
i
p ç
g
üü ü
u ş
o s ğ
2
i
; ö
s
ği ,
Sayfa
D
k
Meryem Uysal I Fırat ÖZEL - 2014 / İzmir – Manisa
Cam, Kırılgan Plastik ve Seramik Materyallerin
Kontrolü
4.0 İyi Dökümantasyon ve Kayıtları Saklamanın Önemi
kio





ş
h
ökü
v
:
K
i i u su
is si,
,s , i sv u u
(Ö k is
k 1 gös i iş i )
Risk ğ
i
si i ko o i g k i s k k
i
si
K
i i u su
uu
o
k içi u i
k
( k2
ö k ko o
is si gös i
k i)
Ü ü po si
isk o uş u
s
i i iz
k içi k
i i u su
ğiş i
v
iz ik p os ü i (ö ği
k ik
ğişi i)
H h gi i k
ö i i içi i p os ü ( k 3
i ö k gös i iş i )
Ko o k
k
i i u su
gös i , ö
h h gi i
k
u u u o uğu
i i ö
uu
v
ki p
ğiş
uu
ş
s
i
s k
i i i z
. Bu ko o i
p
p i o u o k
ğ
o uğu
i ou
ii .
i
ğ
i
Hızlı İpuçları



Z ui o
ü
k
ii
i üü
olun.(gereklilik 4.9.3.1)
C v k
i i u su is esinin tam ve kapsam o uğu
C ko o i i ö
i
iş s k k
çk
ğ
k
ğ z
i
i ou .
i ou .
o
k içi v
. Ö k
g ki
k k
i işi iz i gi i
f
u gu v
k
Sayfa
3
Bu k s k vuz k
p og
k
şi k
i S
ou
p os ü i g k i ik
u uş u
k v s ğ k i sis
ku
içi v
g
v p os ü ü ini v
üz i i ç k
k içi v i iş i . A
iç iğ ih i
zv
.S
u gu
s so uç
sis
i i
çi
u gu
ği i k u i
si ği ,
i s s
p
göz
v op
o j k if i
g .
Meryem Uysal I Fırat ÖZEL - 2014 / İzmir – Manisa
Cam, Kırılgan Plastik ve Seramik Materyallerin
Kontrolü
Ek 1: Örnek Cam Kaydı
UNSUR
YER
SAYI
TÜR
DURUM
DENETLEME
SIKLIĞI (Risk
Değerlendirmesi
Baz Alınır)
T
Pencere
Ü
i
6
Cam
üü ,
p şk
batla
ko u
k
A k
ü ük
i
üz i
h
1
Sert Plastik
(K
ü ük H
Kontrol
T
üü
)
4
K
Sayfa
Koruyucu
Ü
Meryem Uysal I Fırat ÖZEL - 2014 / İzmir – Manisa
Cam, Kırılgan Plastik ve Seramik Materyallerin
Kontrolü
Ek 2: Cam/Kırılabilir Plastik Kontrol Kaydı Örnekleri
Aylık Cam Kontrolü
Ay:
Tarih:
Kontrol Eden:
ALAN/ UNSUR
kf k
Alan / Unsur
ih v
ko
o
Hasarlı veya Kayıp
(E/H)
kişi o uğu
Yorum/ Aksiyon
k
şu ş ki
Tarih
o
ii :
Kontrol Eden
5
if o
Yorum/ Aksiyon
Sayfa
V
Hasarlı veya Kayıp (E/H)
Meryem Uysal I Fırat ÖZEL - 2014 / İzmir – Manisa
Cam, Kırılgan Plastik ve Seramik Materyallerin
Kontrolü
Ek 3: Cam Kırılma Durumda İzlenecek Adımlar
k
u u u o uğu
1- So u u i kişi
h ö i isi v
2- Ü ü
çk
3- K
ş ğ
ü
o uğu
o uğu
k
iz
6- A
iz
edilmelidir.
7- Tü
k
ik
k
i i:
i i gi s hip v
)
ksi o
ği ü
k
i
iğ
i
i
i. A
h
u ş
kü ü
so
s k
iz
i
so
öz
p
ü
i
i
)ü
k
i
s içi izo
. Eğ k
ü üü
iz
kip
v o
v i ik
i
ki
u uu
i
.
i i.
ui i
i
u ş
iski ş
s hip o
so
s hip ş f,
ü
.
i
v
.
6
i
(ö
ikk siz ik
4- Bu ş o v
u ş o
f k i i s
so
o
ş ğ üşü ü
i i.
5- Dikk
ü
. (Şi k
ö i isi
i
k
ki p os
Sayfa
C
Meryem Uysal I Fırat ÖZEL - 2014 / İzmir – Manisa
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
676 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content