close

Enter

Log in using OpenID

D O S Y A Bütün birimlerin Bursa Şehir logosu ve

embedDownload
T.C.
BURSA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 92989143-010.06.01-17243
Konu : Bursa Şehir Logosu ve sloganı
04/11/2014
D O S Y A
İlgi : 27.10.2014 tarihli ve 92989143­010.06.01­16769 sayılı yazımız.
Bütün birimlerin Bursa Şehir logosu ve sloganının kullanımına ilişkin çalışmalarını 31
Ekim 2014 günü bitimine kadar yapmalarını, bu tarihten sonra da yapacakları yazışmalarda
şehir logosu ve sloganını kullanmaları ilgi sayılı Genelgemiz ile duyurulmuştu.
Ancak bazı birimlerin halen Genelge hükümlerine uymadıkları Valiliğimize gelen
yazılardan anlaşılmaktadır.
Valiliğe bağlı birimlerin yazıların üst sol tarafında Bursa Valiliği logosunu, sağ
tarafında Bursa Şehir Logosu ve Sloganını, kendi birimlerine ait logoları var ise orta
kısmında kullanmalarını, diğer birimler ise sol tarafta kendi logolarını, sağ tarafta ise Bursa
Şehir ve Sloganı logosunu kullanacaklardır. Ayrıca Valilik adına düzenlenecek
davetiyelerde de aynı kurallara uyulacaktır.
Bu genelge hükümlerine uymayan kurumların yazıları imzalanmayarak iade
edilecektir. Genelge hükümlerine uyulmasını, hiç bir eksiklik ve aksaklığı meydan verilmemesini
rica ederim.
M.Vedat MÜFTÜOĞLU
Vali a.
Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
Vali Yardımcılarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Kaymakamlıklara (Belediyelere Duyurulmak Üzere)
İçişleri Birimlerine
Sanayi Ticaret Odası Başkanlığı Esnaf Odalar Birliği Başkanlığı *Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (4O8HVg-aSKjgX-XgZNzZ-Y5nKDn-nVganE46) kodunu yazınız.
Bursa Valiliği Heykel Hizmet Binası 16050 Osmangazi/ Bursa Ayrıntılı bilgi için irtibat:İ.SARIKAYA
Telefon: (224)225 19 00 Faks: (224)225 40 07
e-posta: 16yaziisleri@bursa.gov.tr Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
442 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content