close

Enter

Log in using OpenID

50. Kütüphane Haftası - TKD İzmir Şubesi

embedDownload
50. Kütüphane Haftası
Sponsorluk Dosyası
2014
50. Kütüphane Haftası
1 Nisan – 6 Nisan 2014
Hakkımızda
Türk Kütüphaneciler Derneği, Türk Kütüphanecilerini bir meslek örgütünün çatısı altında
toplamak, seslerini duyurabilecekleri, sorunlarını tartışabilecekleri, onlara çözüm yolları
arayabilecekleri, dostluk ve dayanışma topluluğu oluşturacakları bir ortam yaratmak amacıyla
19 Kasım 1949 tarihinde Adnan Ötüken öncülüğünde kurulmuştur. TKD'nin kurulması ile
kütüphaneciler bir meslek örgütüne sahip olmuş ve kütüphaneciliğin meslek olarak
algılanması yolunda önemli bir adım atılmıştır.
İlk yıllarda etkinliklerini Ankara içinde sürdüren Dernek, 3 Haziran 1961'de yapılan ana tüzük
değişikliğiyle yurt çapında il ve ilçelerde de şube açma olanağı bulmuştur. TKD kuruluşundan
26 yıl sonra, 26 Şubat 1975 tarihinde kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmıştır.
Derneğin amaç ve işlevlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir adım olacağı düşünülerek, ilk
köklü değişiklik 1983 yılında yapılmıştır. Bu dönemde yeniden yapılan tüzük değişikliğine
göre derneğin çalışmaları kütüphaneler ve kütüphanecilikle sınırlı kalmayıp aynı zamanda
bilgi bilim ve arşivcilik alanlarında kapsar biçimde genişletilmiştir. Böylece TKD,
kütüphanecilerin yanı sıra arşivci ve bilgi bilimcileri de çatısı altında toplama yönünde önemli
bir adım atmıştır.
Derneğimiz ; çağdaş, akılcı ve ilerici bakış açısı, yurt geneline yayılan şubeleri ve her geçen
gün artan üyeleri ile birlikte çalışmalarını dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek
sürdürmektedir.
Türkiye'de 1964 yılından beri her yıl Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta
Kütüphane Haftası’dır ve çeşitli etkinliklerle (söyleşiler, geziler, mesleki toplantılar, paneller,
konferanslar, sergiler vb.) kutlanır. Haftanın amacı, öğrencilerde okuma alışkanlığını ve
zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok
faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir. Hafta
süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur.
Sponsorluklar Hakkında
Bu yıl 1 Nisan – 6 Nisan 2014 tarihleri arasında 50. Kütüphane Haftası kutlanacaktır.
Kütüphane Haftası etkinliklerinde sponsor olarak yapacağınız katkılarınız sonucunda
kurumunuzun logosu diğer sponsorların logoları veya isimleri ile birlikte aşağıda belirtilen
biçimde kullanılacaktır.
Sponsorluk Alanları
Ana Sponsor – 5000 TL







Kütüphane Haftası’nın açılışının olacağı alanda 1 adet stant açabilme
Kütüphane Haftası açılış gününde Ana Sponsorluk teşekkür sertifikasının verilmesi
Firma ile ilgili tanıtım broşürlerinin dağıtılacak çantaların içerisine konulması
Firma ile ilgili tanıtım broşürlerinin/ayraçlarının dağıtılacak kitaplar arasına konulması
Konferans salonu girişinde yer alacak olan panoda / posterde logosunun yer alması
Açılışın yapılacağı fuayede firmanın flama ve bayraklarının bulunması
Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi web sayfasında sponsor logosunun 1 yıl
boyunca görüntülenmesi
 50. Kütüphane Haftası için hazırlanan ve tüm İzmir’e dağıtımları yapılacak afiş ve
davetiyelerde logosunun yer alması
Sponsor – 1000 TL
 Firma ile ilgili tanıtım broşürlerinin dağıtılacak çantaların içerisine konulması
 50. Kütüphane Haftası için hazırlanan ve tüm İzmir’e dağıtımları yapılacak afiş ve
davetiyelerde logosunun yer alması
 Açılışın yapılacağı fuayede firmanın flama ve bayraklarının bulunması
 Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi web sayfasında sponsor logosunun hafta
boyunca görüntülenmesi
Son Başvuru Tarihi : 1 MART
Hesap Bilgileri
Müşteri Adı: Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanlığı
Müşteri Numarası: 133696216
Hesap No: 3408-1888693
IBAN: TR 45 0006 4000 0013 4081 8886 93
İletişim: [email protected]
Tel: 0232 411 50 74
Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağımız belirtir, saygılar sunarız.
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ
İZMİR ŞUBESİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
670 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content