close

Enter

Log in using OpenID

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

embedDownload
BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme
ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen
şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BİRİMİ
UNVANI
FEN-EDB. FAK.
Yrd. Doç.
MÜH.-MİM. FAK.
BÖLÜM/ABD
ARANAN NİTELİKLER
DRC.
ADET
Sosyoloji Böl.
4
1
Yrd. Doç.
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği ABD
1
1
Yrd. Doç.
İlköğretim Matematik Eğitimi
ABD
3
1
Yrd. Doç.
Okul Öncesi Eğitimi ABD
5
1
-
Yrd. Doç.*
Kardiyoloji ABD
3
1
-
Yrd. Doç.*
Çocuk Cerrahisi ABD
3
1
-
Felsefe ve Din Bilimleri Böl.
1
1
İslam Felsefesi alanında doçent unvanı almış
olmak.
Yrd. Doç.
Temel İslam Bilimleri Böl.
4
1
Tasavvuf alanında çalışmaları olmak.
Yrd. Doç.
İslam Tarihi ve Sanatları Böl.
1
1
SAĞLIK Y.O.
Yrd. Doç.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği ABD
3
1
BESYO
Doçent
Hareket ve Antrenman Bilimleri
ABD
1
1
EĞİTİM FAK.
TIP FAK.
Doçent
İLAHİYAT FAK.
Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olup,
alanında doktora yapmış olmak.
İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doktora
yapmış olmak.
İslam Tarihi alanında doktora yapmış olup, Büyük
Selçuklularla ilgili çalışmaları olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalında Doktora yapmış olmak.
Psiko-sosyal alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.
*: Başvuru tarihi itibariyle en çok 2 ay mecburi hizmeti kalmış olmak.
Müracaat tarihleri: 14/11/2014-01/12/2014 Pazartesi günü saat 17.00 kadar,
AÇIKLAMALAR :
1- Başvurular şahsen yapılacaktır.
2 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.
3-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve
Yardımcı Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru
dosyasına ekleyecektir.
4- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content