close

Enter

Log in using OpenID

Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü

embedDownload
Antalya Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
EVRAK KAYIT VE ARŞİV İŞLEMLERİ SÜRECİ
Evrakın
Müdürlüğe
Gelmesi
Posta,
Memu
r
Eliyle
Muhasebe Yetkilisi
ve Yardımlarınca ilk
inceleme
İlgisine göre Özlük
Serviseince Tasnif
ve Kayıt İşlemi
Kaydedile
n Evrakın
İmza
karşılığı
İlgili
Servis
Görevlisin
e Teslimi
1
Hazırlayan:
Onaylayan:
Aynur CİNGÖZ
Defterdarlık Uzmanı
Hüsna YILDIZ
Muhasebe Müdürü
Antalya Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
EVRAK KAYIT VE ARŞİV İŞLEMLERİ SÜRECİ
1
Servis
Sorumlularınca
Teslim Alınır
Önceden
Yapılan
Görevlendir
me Sürecine
Göre
Görevli Personele
Teslimedilir
İşlem
Yapılması
gerken bir
evrak değil ise
Önceden
Açılan Klasöre
Tasnif Edilir
İşlem Yapılması
Gereken Bir
Evrak ise
Say2000i
MİF
Say2000i'd
en İşlem
Gerçekleşt
irilir
İşlemi Yapılan
Evrakın
Düzenlenen MİF e
Eklenmesi
Yazı
yazılması
MİF in ve/veya
yazının
Onaylanmak
Üzere Muhasebe
Yet. Gönderilmesi
2
Hazırlayan:
Onaylayan:
Aynur CİNGÖZ
Defterdarlık Uzmanı
Hüsna YILDIZ
Muhasebe Müdürü
Antalya Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
EVRAK KAYIT VE ARŞİV İŞLEMLERİ SÜRECİ
2
Önceden
Yapılan
Görevlendir
me Sürecine
Göre
Muhasebe Yetkilisine
ve/veya Yardımcıcına
İmzaya Gider
MİF
ve
Ekleri
İşlemi Uygun
Görülerek
İmzalanan Evrak
İşlemi Uygun
görülmeyen Evrak
Muhasebe Yetkilisi ya
da Görevlendireceği
Personelce Onaylanır
Nakit Talep
Edilecek ise
Nakit Talep Edilerek
Arşivlenmek Üzere
Yevmiye Servisine
Gönderilir
Düzeltilmek
Üzere İlgili
Personele Gider
Say2000i
Yazışma ile
sonuçlanan
işlem ise
İlgili Personelce
Gerekli Düzeltmeler
Yapılır
MİF,Ö
EB
Kurum Kodu Bazında Torbalanarak Arşivlenir. Yazışma ile
Çözümlenen işlem ise yazışma posta ya da memur eli ile
Dağıtımı Sağlanır, Yazının Bir Kopyası ve Gönderilen
Yazının Paraflı Nüshasına Eklenerek Arşivlenir.
Hazırlayan:
3
Onaylayan:
Aynur CİNGÖZ
Defterdarlık Uzmanı
Hüsna YILDIZ
Muhasebe Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
233 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content