close

Enter

Log in using OpenID

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

embedDownload
BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme
ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen
şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BİRİMİ
UNVANI
FEN-EDB. FAK.
Yrd. Doç.
MÜH-MİM. FAK.
Yrd. Doç.
Prof. Dr.
Yrd. Doç.
TIP FAK.
Yrd. Doç.*
ABD/BÖL./PROG.
DRC.
ADET
ARANAN NİTELİKLER
3
1
Sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış
olmak.
4
1
-
1
1
3
1
3
1
-
Sosyoloji Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği
Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Anabilim
Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Omurga Cerrahisi konusunda yayınları ve yurtdışı
deneyimi olmak.
Baş, boyun ve tiroid cerrahisi konusunda sertifika
sahibi olmak.
Yrd. Doç.*
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3
1
-
Yrd. Doç.*
Nöroloji Anabilim Dalı
3
1
-
Yrd. Doç.*
Acil Tıp Anabilim Dalı
4
1
-
TARIM VE DOĞA
BİL. FAK.
Yrd. Doç.
Entomoloji Anabilim Dalı
3
1
EĞİTİM FAK.
Yrd. Doç.
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı
3
1
Bitki Nematolojisi Bilim Dalında doktora yapmış
olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında
doktora yapmış olup, Kariyer Danışmanlığı
konusunda çalışmaları olmak.
İslam Felsefesi veya Din Psikolojisi alanında
doktora yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek
lisans ve doktora yapmış olmak.
Felsefe ve Din Bilimleri
2
1
Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor
Yrd. Doç.
3
BESYO
Anabilim Dalı
Başvuru Adresi: Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.
*: Başvuru tarihi itibariyle en çok 2 ay mecburi hizmeti kalmış olmak.
İLAHİYAT FAK.
Yrd. Doç.
Müracaat tarihleri: 13/10/2014-28/10/2014 Salı günü saat 17.00 kadar,
AÇIKLAMALAR :
1- Başvurular şahsen yapılacaktır.
2 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.
3-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve
Yardımcı Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru
dosyasına ekleyecektir.
4- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content