close

Enter

Log in using OpenID

Ders2-Insaat Sektoru Analizi 2014

embedDownload
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
İnşaat Sektörü ve Genel Ekonomi
İnşaat Sektörünün Genel Yapısı

İNŞAAT SEKTÖRÜ ANALİZİ


Yapım Yönetimi ve Ekonomisi
Türkiye ekonomisinde gıda ve tekstilden sonra dışa bağımlı
olmayan üçüncü önemli sektör olan inşaat sektörü büyük
ölçüde yerli sermayeye dayanmaktadır.
Sektör kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün harekete
geçmesini sağladığından “lokomotif sektör” ve büyük
istihdam kaynağı olduğundan “sünger sektör” olarak
tanımlanmaktadır.
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
İnşaat Endüstrisinin Yapısı
Talebi belirleyen unsurlar;
Diğer Endüstrilerden Farkı Ne?


Ürünün fiziksel yapısı
 Talep ve fiyat
belirleme koşulları


Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal

İnşaat endüstrisinin
strüktürel yapısı
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal

Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Bina
Mühendislik
 Bakım ve Yenileme
 Malzeme üretimi


Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
İnşaat Sektörünün Yapısal Özelliği
Yapıyı talep eden nüfusun niceliği ve demografik
yapısındaki değişiklikler.
Yapının kullanım oranındaki değişimler.
Yapıların standartlarındaki değişikler nedeniyle.
Yaşlanma ve teknik unsurlar nedenleriyle yeni
talebin oluşması.
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014

İnşaat endüstrisinin en öne çıkan özelliklerinden biri
talebin çeşitliliğidir. Bu çeşitlilik endüstrinin genel yapısını
da tanımlamaktadır. İnşaat endüstrisi bu nedenle tek bir
pazardan oluşmamakta, pek çok pazar ve altpazarlardan oluşmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında inşaat endüstrisi 4 temel
pazardan oluştuğu söylenebilir.
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal

Frangmantasyon – Parçalılık
 Monopol firma yada gruptan söz
edilemez.
 Çoğunluğu KOBİ’lerden oluşur.
 Uzmanlık ileri düzeydedir.
 Sektöre giriş engelleri düşüktür
 Ölçek ekonomisi geçerli değildir.
 Öğrenme eğrisi farklılık gösterir
 Satışlarda ani iniş çıkışlar
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
1
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
Parçalı Endüstrinin
Özellikleri
Parçalı Yapı (devam)
İnşaat Endüstrisi
Düşük çünkü:
 Yatırım maliyeti düşük
 Lisans ya da karne çıkarmak çok
büyük sorun teşkil etmez
 Halen çıraklık tabiatını korumaktadır
Giriş Engelleri
 Ölçeğin
alıcı ve tedarikçilere karşı
avantaj sağlamaması.
 Pazarın çeşitliliği.
 Ürünün farklılaşması.
 Sektörden terk engelleri düşüktür.
Üretimde Ölçek
Ekonomisi
Bulunur çünkü:
 Talep ve arzda yüksek volatilite
vardır.
 Genel ekonominin durumu arz ve
talebi etkiler.
Bulunmuyor cünkü:
 Ürün talebe özel olduğundan ne alıcı
(müşteri/malsahibi) ne de tedarikçi
(yüklenici) birbiri üzerinde güç sahibi
olabilir.
Satışlardaki Ani
Dalgalanmalar
Alıcılar ve
Tedarikçilere Karşı
Ölçek Avantajı
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Dünya Ekonomisinden Göstergeler


İnşaat sektörünün dünyadaki toplam büyüklüğü
4,6trilyon dolar civarındadır. Bu rakam GSMH’nin %810’una karşılık gelmektedir.
Bu değerin yaklaşık 1.4trilyon doları Avrupa’da,
1,2trilyon doları ABD’de, 1trilyon doları Japonya,Çin ve
Hindistan’ı kapsayan Asya’da üretilmektedir. Dünya sınai
istihdamının %30’u inşaat sektöründe çalışmaktadır.
7
6
5
4
3
2
1
0
6,2
3,9
1,7

Bulunmuyor cünkü:
 Son ürün biricik, ağır ve pahalıdır
4,9
3,2
1,5
4,5
2,9
1,2
5,1
3,6



Sektör
 Konut %60
 Konut Dışı Bina %20
 Altyapı ve ağır inşaat %20
İnşaat malzemeleri sanayi toplam sanayinin %10’unu
oluşturmaktadır. Sabit sermaye yatırımlarının %50’si inşaat
yatırımlarıdır.
Sektörün hemen hemen bütün üretimi yatırım malı
sayılmaktadır.
İnşaat sektörünün GSMH içinde doğrudan %6’lık payı
bulunmaktadır. Dolaylı etkilediği sektörler bağlamında
düşünülürse bu oran %30’lara kadar çıkmaktadır.
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Türkiye Ekonomik veriler
GSYH
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
4,7
4
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
3,6
4
2013
2014
2,2
2
2011
2012
2013
2014
Dünya Hasılası
Gelişmiş Ekonomiler
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler
8,8
8
0,7
0
-2
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-4
-6
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
9,2
10
6
2
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
-4,8
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
2
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
Dünyada İnşaat Sektörü
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
1980 sonrası yapımı üstlenen yüklenicilerde çevresel
etmenler aşağıdaki biçimde değişiklik göstermiştir.








İnşaat sektörünün hem yapısal hem de müşterilerin genel
yaklaşımlarındaki değişiklikler.
Büyük ölçekli projelerin giderek daha karmaşık hale gelmesi.
Geleneksel sözleşme sistemlerinden uzaklaşılması.
Gerek belirli yapı tipolojilerinde gerekse coğrafi bölgelerdeki
talebin ya düşük ya da belirsiz olması
Yetkin işgücünün bulunmaması
Ülke aşırı fırsatların artması
Proje finans sistemlerinin gelişmesi (yap-işlet-devret vb)
Ortaklık kavramının sektörde alt-yüklenici kullanımının ötesinde
anlamlar ifade eder hale gelmesi.
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
İnşaat Sektöründe önde gelen ülkelerin
inşaat hacmi (milyar $)
Dünyada İnşaat Sektörü
Yapı Üretim Sürecinde Aktörlerin
Stratejik Rolleri

2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yapı Üretim Sürecinde Aktörlerin
Stratejik Rolleri

Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yapı Üretim Sürecinde Aktörlerin
Stratejik Rolleri
Ya diğerleri?
Yatırımcı/Girişimci
Mimarlar
 Yapım – Genel yüklenici
 Alt-Yükleniciler
 Tedarikçiler
 Kamu idareleri – kanun yapıcı ve yönetmelik


Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
3
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Türkiye’de İstihdamın Sektörlere
Göre Dağılımı
Sektörler
Tarım;
25,30%
2006
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
İnşaat Sektöründe İstihdam
12
9,78
7,53
7,8
7,94
7,85
8,44
8,36
8,63
7
6
4
Sanayi;
19,40%
İnşaat;
6,30%
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
2
0
2005
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
2006
2007
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
Bina inşaatı
Bina dışı yapıların
inşaatı
Bina inşaatı
Bina dışı yapıların
inşaatı
2011
2012
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
İnşaat Sektöründe İstihdam
İnşaat Sektörü / Tarım Dışı İstihdam
8
2007
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Bina inşaatı
-20
-25
10
Hizmetler;
49,00%
2012
Bina dışı yapıların
inşaatı
2011
Bina inşaatı
2010
Bina inşaatı
2009
Bina inşaatı
2008
Bina dışı yapıların
inşaatı
İnşaat Sektörü Gelişme Hızı
GSYH Gelişme Hızı
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
2007
-20
Bina dışı yapıların
inşaatı
-17,4
2006
-15
-16,1
0
-10
Bina dışı yapıların
inşaatı
-10
-15
-20
0
-5
-4,8
-8,1
-5,7
10
5
Bina
Bina dışı
Toplam
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-5 -3,4
-3,1
-10
20
10
Bina
Bina dışı
Toplam
7,6
2,2 3,6
0,6
Bina
Bina dışı
Toplam
0,7
0
30
15
Bina
Bina dışı
Toplam
6,8
4,9
5
11,5
9,2 8,8
40
20
Bina
Bina dışı
Toplam
10
14,1
9,4 8,4
9,3
7,8
6,9
6,2 5,3
5,7
4,7
25
Bina
Bina dışı
Toplam
13,9
15
18,4
Bina
Bina dışı
Toplam
18,5
20
İnşaat Sektörü Ciro Endeksi
Bina inşaatı
25
İnşaat sektörü Üretim Endeksi
Bina dışı yapıların
inşaatı
Türkiye’de İnşaat Sektörünün Büyüme
Hızı
2012
2013
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Eğitim Durumuna Göre İstihdam
edilenler
Okuma Yazma Bilmeyen
İnşaat ve
Bayındırlık
Toplam
İşleri
31
1119
Oran
(%)
3%
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul
Bitirmeyen
İlkokul
99
755
1166
8814
8%
9%
Ortaokul veya Dengi Meslek Lisesi
Genel Lise
Lise Dengi Meslek Okulu
Yüksekokul veya Fakülte
İlköğretim
188
147
143
140
206
2025
2512
2420
4493
2272
9%
6%
6%
3%
9%
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
4
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
İnşaat Sektöründe İstihdam
Meslek Grubuna Göre İstihdam
Edilenler
Kanun yapıcılar üst düzey yöneticiler ve
müdürler
Profesyonel Meslek Grupları
Yardımcı Profesyonel Meslek Grupları
Büro ve Müşteri Hizmetlerinde Çalışan
Elemanlar
Hizmet ve Satış Elemanları
Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Tesis ve Makine Operatörleri ve
montajcılar
1911
1931
1575
5%
2%
4%
54
17
876
1736
3181
3208
3%
1%
27%
154
2539
6%
3872
11%
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2012
Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 416
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
BİNA İNŞAAT MALİYET
ENDEKSİNDE GİRDİLERİN PAYI
İktisadi Faaliyet Koluna ve
İşteki Durumuna Göre
İstihdam Edilenler
(1000kişi)
Ücretli veya Maaşlı
İnşaat ve
Bayındırlık
İşleri
Toplam
1400
15,619
%8
İşveren
120
1238
%9
Kendi Hesabına
170
4695
%3
Ücretsiz aile işçisi
19
3268
%0,3
Toplam
1709
24821
%6
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014

Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Oran
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
İnşaat Sektöründeki Alt-Pazarlar: Konut

Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi ve
Değişim Oranları (2005=100)
İnşaat Sektöründe İstihdam
İnşaat ve
Oran
Bayındırlık
Toplam (%)
İşleri
94
39
58
2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
Dönemlere göre değişiklik göstermekle birlikte
GSYH’nin %2-8 arasındadır ve sabit sermaye
yatırımlarının %15-30’una ulaşmaktadır.
TUİK verilerine göre Türkiye’de 15milyon civarında
konut stoku bulunmaktadır. Bunun %55’i ruhsatsız ve
kaçak, %60’ı 20 yaş üzerinde %40’ı depreme karşı
güçlendirme gereksinimine sahiptir.
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yıl
Year
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I
98,4
105,6
124,5
138,8
135,4
142,3
154,3
170,3
175,3
Çeyrek
II
98,7
118,9
125,8
153,8
136,6
142,8
161,0
171,3
178,2
Yıllık Ort.
III
101,0
119,7
125,9
142,2
137,4
145,5
166,7
171,4
182,3
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
IV
101,9
119,7
126,6
136,6
137,5
147,8
168,2
172,1
184,5
100,0
116,0
125,7
142,8
136,7
144,6
162,5
171,3
180,1
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
İllere Göre Konut Satışı
TÜRKİYE
ANKARA
ANTALYA
İSTANBUL
İZMİR
KAYSERİ
KOCAELİ
KONYA
MERSİN
TEKİRDAĞ
Konut Satışları İpotekli Satışlar Diğer Satışlar
(Toplam)
1 144 989
456 224
688 765
137 057
61 732
75 325
59 033
21 159
37 874
233 153
106 382
126 771
72 035
32 051
39 984
27 009
8 216
18 793
28 373
12 668
15 705
27 572
9 361
18 211
32 229
12 847
19 382
27 212
10 919
16 293
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
5
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
Konut Piyasası Verileri
2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
KONUT PİYASASI
KONUT YATIRIMLARI
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
Demografik Konut
Gereksinimini Etkileyen
Faktörler
Nüfus artışı
Yenilemeden Doğan Konut
Gereksinimini Etkileyen
Faktörler
Doğal afetler
Aile yapısında değişiklikler
Kamulaştırma
Kırdan kente göç
Gecekondu ıslahı
-40,0
Konutların kullanım amacının
değişmesi
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Yapı Ruhsatı (%)
25,8 53,2 52,6 15,5 1,8 -17,0 -3,0 75,2 -29,9 24,0 15,5
Yapı Kullanma İzni (%) -2,3 0,3 62,2 13,7 10,8 11,9 33,3 -9,8 24,0 -1,8 45,8
Yapı Ruhsatı (%)
Yenileme
Yapı Kullanma İzni (%)
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Türkiye’de Konut Sektörünün
Gelişim Tahminleri
Yıllar
Kentleşme
Oranı %
Kentsel
Ortalama
Nüfus
Konut
(milyon kişi) Büyüklüğü
Ortalama
Hane halkı
Büyüklüğü
(m2)
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Konut Tipleri
Kişi Başına
Konut Alanı
(m2)
63,7
37,8
71,0
4,20
17
1999
65,0
44,1
92,6
3,70
25
2003
66,3
47,4
97,9
3,50
28
2010
69,0
55,2
108,8
3,20
34
2015
75,0
63,6
114,5
3,10
36
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Konut Büyüklüğü
1994
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
6
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
Konut Fiyatları
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Konut Piyasasında Yabancılar
2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
Konut Piyasasında Yabancılar
Konut Piyasasında Yabancılar
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Organize Perakende Pazarın
Genişlemesi Sürüyor
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yeni Açılan AVM’lerde 2012 yılı
gerileme yaşandı
AVM KİRALANABİLİR ALAN M2
PAZARLAR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7,934,426
(MİLYAR DOLAR)
7,333,170
6,290,341
PERAKENDE PAZAR
188.0
228.1
248.1
207.7
250.9
266.6
268.1
% 32
%34
%37
%38
%40
%43
%44
%68
%66
%63
%62
%60
%57
%56
5,526,659
4,708,219
ORGANİZE
PERAKENDE
PAZARIN PAYI
GELENEKSEL
PAZARIN PAYI
3,747,173
2,824,536
2,357,329
2,052,368
ORGANİZE
PERAKENDE PAZAR
GELENEKSEL PAZAR
1,891,322
60.5
77.6
91.7
79.4
127.5
150.5
156.4
128.3
100.4
114.6
118.0
150.5
152.0
150.1
1,639,589
1,463,085
0
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
2,000,000
4,000,000
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
6,000,000
8,000,000
10,000,000
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
7
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırma
2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
İnşaat Sektöründeki Alt-Pazarlar: Ofis
İstanbul’da Ofis Alanları
BİN KİŞİ BAŞINA AVM KİRALANABİLİR ALAN M2
395
370
365
4,000,000
3,500,000
310
295
290
285
275
260
255
255
225
215
210
195
170
155
3,000,000
2,500,000
2,000,000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
2009 Küresel Kriz Sonrası Gayrimenkul
Sektörü Genel Görünümü
MİA BÖLGESİ OFİS KİRALARI (AYLIK/M2/DOLAR)
35.0
26.6
28.2
28.4
% 14.7

% 43.6
KONUT SAYISI
0.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
AVM KİRALANABİLİR
ALAN M2
BİRİNCİ SINIF OFİS KİRALARI:
LONDRA 231 $, MOSKOVA 124 $, DUBAİ 55 $, HONG KONG 163 $, MÜNİH 57 $, İSTANBUL 46 $
KAYNAK: Cushman & Wakefield
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
OFİS ALANI M2
2009
25
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
OTEL YATAK SAYISI
2,900,000
%28.9
2,250,000
%12.4
684,220
3,715,034
7,934,426
11.4
5.0
2,877,024
%29.1
B SINIFI
14.8
5,526,659
17.0
16.7
19,260,997
15.7
16,795,917
15.5
608,765
A SINIFI
15.0
10.7
2,086,385
2,657,524
2,877,024
3,073,024
3,413,834
3,715,034
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
LOJİSTİK ALANLAR
M2
2012
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
24
Yurtdışı Pazarda Yapım Hizmetleri
19.6
9.2
2005
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
(2009-2012)
29.4
25.0
10.0
2004
BİLGİ; MOSKOVA 13.8, LONDRA 9,1 DUBAİ 5.4, HONG KONG 9.0, FRANFURT 4.8 MİLYON M2
OFİS ALANI

TÜRK GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BÜYÜME
31.6
30.0
14.0
2003
KAYNAK: GYODER VERİ TABANI
Ofis Alanları Kira Seviyeleri
20.0
1,839,767
0
120
110
105
1,657,688
500,000
1,578,820
1,000,000
1,496,565
1,500,000
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
15.0
İSTANBUL'DA OFİS ALANI
(A ve B Sınıfı M2)
695
NORVEÇ
İSVEÇ
İRLANDA
HOLLANDA
AVUSTURYA
FİNLANDİYA
DANİMARKA
ESTONYA
PORTEKİZ
İNGİLTERE
FRANSA
SLOVENYA
AB-27
İSPANYA
İTALYA
ÇEK CUMH
POLONYA
ALMANYA
MACARİSTAN
BELÇİKA
TÜRKİYE


Türk müteahhitlik hizmetleri 1972 yılında Libya’da
başladı. (109milyon $ değerinde Tripoli Liman inşaatı)
1972-2002 arası toplam 40milyar $ değerinde
taahhüt gerçekleştirildi.
2013 sonu itibariyle 102 ülkede 256,6 milyar $
değerinde 7182 proje gerçekleştirildi.
ENR en büyük müteahhitlik firması listesinde 2003
yılında 8 firma yer alırken 2012 yılında bu rakam 33’e
2013 yılında ise 38’e yükselmiştir. Listenin ilk 100’ünde
5 firma yer almaktadır.
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
8
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
EN FAZLA İŞ ÜSTLENİLMİŞ OLAN İLK 10 FAALİYET ALANI
SIRA
FAALİYET ALANI
PROJE BEDELİ (USD)
2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
Yurtdışı Hizmetlerin Goğrafik Dağılımı
PAY
1
KONUT
28.587.574.103
12,6%
2
KARAYOLU/TÜNEL/KÖPRÜ
24.986.283.423
11,0%
3
HAVALİMANI
17.803.805.922
7,9%
4
TİCARET MERKEZİ
14.470.675.791
6,4%
Ülkeler
5
FABRİKA
12.990.207.998
5,7%
Rusya Fed.
42,404,490,388
16,50%
6
TURİSTİK TESİS
12.545.142.990
5,5%
36,668,107,988
14,30%
7
PETROKİMYA TESİSİ
Türkmenistan
10.986.148.019
4,8%
8
ENERJİ SANTRALİ
10.254.509.141
4,5%
Libya
27,742,827,090
10,80%
9
İDARİ BİNA
9.286.674.377
4,1%
Irak
18,363,693,641
7,20%
10
DEMİRYOLU
8.518.940.163
3,8%
Kazakistan
17,350,271,367
6,80%
11
İLK 10 DIŞINDA KALAN
76.368.720.943
33,7%
S.Arabistan
12,649,637,867
4,90%
TOPLAM
226.798.682.869
100,0%
Katar
12,250,683,642
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
İnşaat Malzemeleri Sanayisi
Sektör
Uluslar arası konum
Çimento
Avrupa’nın en büyük üreticisi ve ihracatçısı
Hazır Beton
Avrupa’nın en büyük üreticisi
Gazbeton
Avrupa’nın 4. büyük üreticisi ve tüketicisi
Demir-Çelik
Dünyanın en büyük demir-çelik radyatör ihracatçısı, 7.büyük sağlık gereçleri
ihracatçısı, 10.büyük ham çelik üreticisi, Avrupa’nın 3.büyük çelik boru üreticisi
Cam
Dünyanın 8. düz cam üreticisi, Avrupa 4.’sü
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM
(1972-2013 Ocak-Temmuz)
Toplam Proje Bedeli Pay
(Dolar)
(%)
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Hedef ülkeler;
Kuzey ve Orta Afrika (Cezayir, Nijerya, Sudan)
Ortadoğu (Irak, Lübnan, Körfez Ülkeleri)
 BDT (Rusya, Azerbaycan, Balkan Ülkeleri)
 Doğu Avrupa (Kosova ve Balkan Ülkeleri)
 Çin
 ABD
 Uzun vadede Uzakdoğu ve Güney Amerika


4,80%
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
İNŞAAT SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER
YURT İÇİ
• Büyük ölçüde yerli sanayiye dayanması
• Fazla sermaye gerektirmemesi
• Yeterli ve güncel makine kapasitesi
• Yeterli
sayıda deneyimli mühendis ve teknik
personel
• Maliyetleri kontrol altında tutabilme yeteneği
• Süreklilik taşıyan konut talebi
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014

Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
İNŞAAT SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER
YURT DIŞI
• Çok çeşitli ülkelerde ve proje türlerinde kazanılmış zengin
uluslar arası deneyim
• Aile şirketlerine özgü hızlı karar alma, uygulama ve
beraberinde risk alma yeteneği
• Yakın çevrede yükselen inşaat pazarlarındaki güçlü konum
ve yerel iş kültürüne aşinalık
• Maliyet etkenleri ve kaliteli Türk işgücü kullanımı
• Çevredeki hızlı büyüyen pazarlara nüfus etme açısından
Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı lojistik avantajlar
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
9
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
ZAYIF YÖNLER
YURT İÇİ
• Sektördeki büyümenin konut talebinde aşırı bağımlı olması
nedeniyle gücünü sanayileşmeden ve altyapı yatırımlarından
alan geniş tabanlı ve istikrarlı büyümenin gerçekleşmemesi
• Katma değer yaratacak özel sektör yatırımlarını özendirecek
teşvik araçlarının uygulanmaması ve kamu-özel sektör
ortaklığına
dayalı finansman
modellerinin
hayata
geçirilmesinde hız kazanılmaması
• Kamu ihale kanunu başta olmak üzere sektörle ilgili
mevzuatın sektörün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz
kalması
• Mevzuatın uygulanmasında yaşanan yetersizlikler
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
ZAYIF YÖNLER
YURT DIŞI
• Uluslar arası tahkim, sözleşme yönetimi, ihtilafların
halledilmesi vb konular başta olmak üzere hukuk ve
teknik süreçlere yeterince vakıf olunamaması
• Teknik
müşavirlik hizmetleri yeterince gelişmemiş
olması nedeniyle yeni pazarlara açılmadaki
yetersizlikler
• Uluslar
arası projelerde yer alabilecek teknik
personelin mesleki kalite ve yabancı dil yetersizlikleri
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
ZAYIF YÖNLER
YURT İÇİ
•
Teknik müşavirlik hizmetlerinden yeterince faydalanılmaması
•
Yapı denetim sisteminin etkin çalıştırılmaması
•
Sektöre yönelik istatistiki verilerin azlığı
•
Kayıt dışı ve standart dışı üretimin yaygınlığı
•
Aşırı düşük tekliflerin yarattığı haksız rekabet koşulları
•
Mesleki yeterlilikler sorunu ve ara eleman teminindeki güçlükler
•
Sektörle ilgili önlemlerin yetersizliği veya denetim sorunlarından
kaynaklanan kalite sorunu ve bu durumun sektörde üzerinde
yarattığı olumsuz imaj
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
FIRSATLAR
YURT İÇİ
• Ekonomik istikrarın sağlanması
• Yapı malzemelerinin kalitesinin artması
• Türkiye’nin enerji koridoru olarak öneminin artması
nedeniyle oluşabilecek yatırım potansiyeli
• Hükümetin bölgesel kalkınma projeleri (GAP, Doğu
Anadolu (DOP) ve Konya Ovası gibi)
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
ZAYIF YÖNLER
YURT DIŞI

•
•
•
Aile şirketlerine özgü yetersiz kurumsallaşma nedeniyle
etkin rekabet edememe
Yurtdışı müteahhitlik işlerinde teşvik eksikliği, yurtdışında
işgücünün kullanımında yaşanan zorluklar
Kamu sektörü ile inşaat sektörü arasında yetersiz ilişki ve
bürokratik engeller
Mega projeleri üstlenebilmek için şirket birleşmelerine
yönelik yetersizlikler
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
FIRSATLAR
YURT DIŞI
• Hükümetin
yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin önemini
kavramış olması ve bu konuda destekleyici politikalar
gütmesi
• AB fonlarıyla finanse edilecek yatırımların yaratacağı ek
iş olanakları
• AB’ye giriş kapsamında bu ülkelerde müteahhitlik hizmeti
verme olanağı
• Petrol ihraç eden ülkelerde yeni ve büyük iş olanaklarının
gelişmesi
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
10
Mimarlık Fakültesi Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Dersi
TEHDİTLER
• Küresel ekonomik kriz nedeniyle talebin gerilemesi,
maliyet artışları ve geleceğin öngörülemez olması
• Ülke
ekonomisindeki ekonomik beklentilerdeki
sapmalar
• Kamu İhale sisteminin yeterince rasyonel ve şeffaf bir
yapıya kavuşamamış olması
• Ulusal pazarda yabancı firmalarla rekabet durumu
• Müşavirlik firmalarının ölçek sorunu
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
2014 Bahar Yarıyılı Ders Notları
TEHDİTLER
• AB
kriterlerinin ciro ve iş deneyimi konusunda
yaratacağı sorunlar (ihalelere katılamama tehlikesi)
• Yüklenici firmaların girdiği risklerin öteki iş alanlarına
göre daha yüksek olması
• İşveren tarafından talep edilen güvenceler
• Deprem tehdidine karşı yeterli önlemlerin alınamamış
olması
• Yurt dışı faaliyet bölgelerindeki siyasi istikrarsızlık
nedeniyle savaş riskleri nedeniyle projelerin olumsuz
etkilenmesi durumu
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bahar 2014
Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 204 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content