close

Enter

Log in using OpenID

dekaum sonuc bildirgesi

embedDownload
I. ULUSAL KADIN ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRGESİ
24-25 Nisan tarihlerinde Kuşadası Pine Bay’de düzenlenen I. ULUSAL KADIN ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
KONGRESİ’nde Merkez müdür/temsilcileri ve Kadın Çalışmaları Anabilimdalı başkan/temsilcilerinin katılımı ile
hazırladığımız ortak bildiriyi, üniversitelerin ve ilgili kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:
• Tüm üniversitelerde Kadın Araştırma Merkezlerinin kurulmasının teşvik edilmesi.
• Kadın Araştırma Merkezlerinin ve Anabilim dallarının çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli fiziki şartların
sağlanması ve personel ihtiyaçlarının karşılanması.
• Kadın Araştırmaları Merkezleri (KAM) ve Kadın Çalışmaları Anabilim dallarının kurumsal e-mail adresleri
kullanılarak oluşturulacak ortak bir ağ ile üniversitelerdeki kadın konulu faaliyet ve çalışmaların duyurulması ve
paylaşılması.
• Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
• Kadın ve toplumsal cinsiyet konularında yapılmış çalışmaları içeren ortak elektronik arşiv oluşturulması
(Makaleler, tezler, kitaplar, afişler vs…)
• Üniversitelerin cinsel taciz ve ayrımcılığı önlemeye ilişkin olarak hazırladıkları yönergelerin incelenmesiyle
oluşturulacak ortak bir yönerge önerisinin, tüm devlet ve vakıf üniversiteleri ile paylaşılması, disiplin
yönetmeliklerinde gerekli değişikliklerin yapılması.
• Kadın Araştırma Merkezlerinin hazırladıkları yönergelerin yaygınlaştırılması.
• Tüm merkezlerin katkı koyacağı geniş çaplı ulusal ve uluslararası ortak projeler ve araştırmalar yapılması.
• Merkezler, STK’lar ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliklerinin ve bunlardan doğacak ortak
çalışmaların artırılması.
• Ulusal ve uluslararası konuşmacıların davet edilmeleri konusunda merkezler arası işbirliği yapılması.
• Üniversite yönetimlerine akademik ve idari yönetim kademelerinde kadın temsilinin eşitlenmesinin önerilmesi.
• Üniversitelerde toplumsal cinsiyet derslerinin tüm bölümlerin müfredatlarına seçmeli ders olarak konulması.
• Kadın Araştırma Merkezleri Kongresinin her yıl farklı bir üniversitede düzenlenmesi.
NOT: İlki Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezleri DEKAUM ve EKAM tarafından
24-25 Nisan 2014 tarihlerinde Kuşadası Pine Bay’de gerçekleştirilen toplantının ikincisini, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinin Kadın Araştırma Merkezleri AKAUM ve EKSAM tarafından yapılması
kararlaştırılmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content