close

Вход

Log in using OpenID

dekaum sonuc bildirgesi

embedDownload
I. ULUSAL KADIN ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRGESİ
24-25 Nisan tarihlerinde Kuşadası Pine Bay’de düzenlenen I. ULUSAL KADIN ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
KONGRESİ’nde Merkez müdür/temsilcileri ve Kadın Çalışmaları Anabilimdalı başkan/temsilcilerinin katılımı ile
hazırladığımız ortak bildiriyi, üniversitelerin ve ilgili kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:
• Tüm üniversitelerde Kadın Araştırma Merkezlerinin kurulmasının teşvik edilmesi.
• Kadın Araştırma Merkezlerinin ve Anabilim dallarının çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli fiziki şartların
sağlanması ve personel ihtiyaçlarının karşılanması.
• Kadın Araştırmaları Merkezleri (KAM) ve Kadın Çalışmaları Anabilim dallarının kurumsal e-mail adresleri
kullanılarak oluşturulacak ortak bir ağ ile üniversitelerdeki kadın konulu faaliyet ve çalışmaların duyurulması ve
paylaşılması.
• Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
• Kadın ve toplumsal cinsiyet konularında yapılmış çalışmaları içeren ortak elektronik arşiv oluşturulması
(Makaleler, tezler, kitaplar, afişler vs…)
• Üniversitelerin cinsel taciz ve ayrımcılığı önlemeye ilişkin olarak hazırladıkları yönergelerin incelenmesiyle
oluşturulacak ortak bir yönerge önerisinin, tüm devlet ve vakıf üniversiteleri ile paylaşılması, disiplin
yönetmeliklerinde gerekli değişikliklerin yapılması.
• Kadın Araştırma Merkezlerinin hazırladıkları yönergelerin yaygınlaştırılması.
• Tüm merkezlerin katkı koyacağı geniş çaplı ulusal ve uluslararası ortak projeler ve araştırmalar yapılması.
• Merkezler, STK’lar ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliklerinin ve bunlardan doğacak ortak
çalışmaların artırılması.
• Ulusal ve uluslararası konuşmacıların davet edilmeleri konusunda merkezler arası işbirliği yapılması.
• Üniversite yönetimlerine akademik ve idari yönetim kademelerinde kadın temsilinin eşitlenmesinin önerilmesi.
• Üniversitelerde toplumsal cinsiyet derslerinin tüm bölümlerin müfredatlarına seçmeli ders olarak konulması.
• Kadın Araştırma Merkezleri Kongresinin her yıl farklı bir üniversitede düzenlenmesi.
NOT: İlki Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezleri DEKAUM ve EKAM tarafından
24-25 Nisan 2014 tarihlerinde Kuşadası Pine Bay’de gerçekleştirilen toplantının ikincisini, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinin Kadın Araştırma Merkezleri AKAUM ve EKSAM tarafından yapılması
kararlaştırılmıştır.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
144 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа