close

Enter

Log in using OpenID

BİR YÖNETİM İÇİN - Prof.Dr.İbrahim Demirkan

embedDownload
FARKLI FİKİRLERİ ÖNEMSEYEN,
BEN DEĞİL, BİZ DİYEN,
KARAKTERLİ, İLKELİ,
ETİK, PAYLAŞIMCI
BİR YÖNETİM İÇİN
ULAŞILABİLİR
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
“SİZİN ADAYINIZ”
ÇÖZÜM ÜRETEN
TAM ZAMANLI
PAYLAŞIMCI
ÖNEMSEYEN
ŞEFFAF
bir yönetim anlayışı
Kent, millet, devlet ve hükümet ile
uyum içinde çalışan bir
üniversite modeli
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
Afyonkarahisar
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
Öğretim Üyesi
Veteriner Cerrahi
Cep: 0532 635 5630
Tel: 0272 214 9309
Fax: 0272 228 1349
[email protected]
[email protected]
Afyon Kocatepe Üniversitesi
REKTÖR ADAYI
2015
Hedefler
1. Merkezi Hükümetin politikaları çerçevesinde
Kamu kaynakları etkin ve tasarruflu bir şekilde
kullanılacaktır. Devlette devamlılık esastır,
prensibi çerçevesinde, stratejik planda ve 2015 yılı
bütçesinde yer alan, fiziki yatırım ve diğer projeler
aynen ve hızla uygulanarak devam ettirilecektir.
2. Tüm akademisyen kadroları verilecek, hiçbir
akademisyen çalışmaları sonucunda özlük hakları
ile ilgili kaygı yaşamayacaktır. Kadro
alamadıkları için Üniversitemizden ayrılan öğretim
üyelerimiz tekrar Üniversitemize kazandırılmaya
çalışılacaktır.
3. İdari Personelin terfi, yükselme ve diğer özlük
hakları verilecektir.
4. Tüm Üniversite personeli arasındaki
bölünmüşlük, mutsuzluk, bezginlik, ötekileştirme,
adaletli yönetim ve sosyal etkinliklerle kaldırılacak,
sabah Üniversitesine mutlu gelen, akşam evine,
ailesine mutlu giden “KURUMSALLAŞMIŞ” bir
“ÜNİVERSİTE AİLESİ” oluşturulacaktır.
5. Araştırma projeleri için bütçeden büyük pay
ayrılacaktır. Yıl sonunda diğer kaynaklardan
sağlanan tasarruflar araştırma projelerine
aktarılarak akademisyen arkadaşlarımızın projeleri
desteklenecek, proje bütçesi adaletli bir şekilde
dağıtılacaktır. Asistan arkadaşlarımızın
çalışmaları etkin hale getirilecek, çalışmalarına hız
kazandırılarak yükseltmeleri sağlanacaktır.
6. Fiziki yapılanma hızla devam edecek,yeni
binalar ve tesisler inşa edilecektir. Hangi binaların
yapılacağı oluşturulacak bir master planla, bir
komisyon marifetiyle istişare ile yapılacaktır.
7. Daha önceki, Merkezi, Yerel ve Üniversitemiz
yönetimlerince, Üniversitemizin 100 yıl sonrası
hedef alınarak yapılan “İSTİMLAK ALANLARI”
korunacak, kimseye peşkeş çekilmeyecek. Her yıl
konulacak ödeneklerle istimlak alanları satın
alınacaktır.
8. Acilen kendi Üniversitemizde modern bir
TEKNOPARK kurulacaktır.
9. Üniversite ve Vakıf bütçesinde tasarrufa özen
gösterilecektir.
10. Üniversitede çalışan tüm personelin Rektörlük
Makamı ile ilgili görüşmelerinde randevu talebi
krizleri yaşanmayacak, Makam ulaşılmayan bir
mekan olmaktan çıkarılacaktır.
11. Üniversite-Sanayi İşbirliğine ivme
kazandırılacak, bu konuda özel bir merkez
oluşturulacaktır.
12. Öğrencilerin eğitim, barınma, kulüp ve tüm
sosyal etkinliklerine önem verilecek.
Öğrencilerimizin Üniversitemizi tercihleri için özel
tanıtım programları düzenlenecektir.
13. ONKOLOJİ HASTANESİ için ek ödenekler
sağlanarak fiziki yapılanması hızla
tamamlanacaktır. Bina yapımı süresince de
akademik alt yapısı oluşturulacaktır. Bu projeye
yatırımlarda öncelik verilecektir.
14. Açılmış Fakültelerden eğitime başlamayanlar,
tabela fakültesi olmaktan çıkarılıp, tüm imkanlar
seferber edilerek eğitime açılacaktır.
15. Tıp fakültesi üniversitemizin halka açılan bir
penceresidir. Ek binalar yapılarak bölünmüşlük
ortadan kaldırılacak, klinikler arasında yer dağılımı
adaletli, akademisyenlerin görüşü alınarak
yapılacaktır. Binaların dağınıklığından dolayı
hastaların mağduriyetleri giderilecek.
16. Geçmiş tüm Rektörlerimizin Ali Çetinkaya
Kampüsünü sağlık kompleksi haline getirme
planları hızlandırılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
673 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content