close

Enter

Log in using OpenID

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

embedDownload
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/156-1149
Sübvansiyon Programlarına Dair Seminer
Bursa, 04/02/2014
ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 51
T.C.Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.01.2014 tarih ve
220000084 sayılı yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) Dünya Ticaret Örgütü’ne katılım
protokolü ile damping soruşturmalarında ÇHC'ye piyasa ekonomisi statüsü tanınması yönünde DTÖ
üyelerine tanınan geçiş süreci, 2016 yılı Aralık ayı içerisinde sona erecektir. Anılan tarihten itibaren,
ÇHC'ye yönelik alınacak ticaret politikası önlemleri bakımından ÇHC'nin piyasa ekonomisi statüsünde
değerlendirilmesi gerekeceğinden önümüzdeki dönemde, söz konusu ülkeye yönelik damping
soruşturmalarından ziyade sübvansiyon soruşturmalarının ön plana çıkacağı beklenmekledir. Zira AB,
ABD ve Brezilya'nın de dahil olduğu pek çok ülkede söz konusu gelişmeye yönelik hazırlık
çalışmalarının da başlatıldığı belirtilmektedir.
Bu bağlamda, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; ülkemizce mezkur ülkeye açılabilecek
sübvansiyon soruşturmalarında kritik öneme haiz ÇHC devleti tarafından temin
edilen sübvansiyon programları ile sübvansiyon soruşturması usul ve esaslarına yönelik olarak,
King&Spalding LLP firması danışmanlarından Charles JULIEN ve ABD Ticaret Bakanlığı Pekin
Ticaret Müşavirliği görevini de yürütmüş bulunan Chris CLOUTIER ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
Kurallar Birimi'nde hukuk müşaviri olarak görevli bulunan Dr. Müslüm YILMAZ'ın konuşmacı olarak
katılım sağlayacağı bir seminer düzenlenmesi planlandığı ifade edilmektedir.
Anılan seminer, özellikle üretim faaliyetinde bulunan yerli üretici ve ihracatçılar ile meslek
kuruluşlarının sübvansiyon soruşturmaları konusunda bilgi sahibi olması hususunda önem arz etmekte
olup her firma ya da meslek kumlusundan azami iki kişinin katılım sağlamasının faydalı olacağı
Bakanlıklarınca bildirilmektedir. 26 Şubat 2014 Çarşamba günü Ekonomi Bakanlığı yerleşkesi içinde
bulunan Uğur Ercan Toplantı Salonunda düzenlenmesi planlanan seminere ilişkin ayrıntılı program
ekte sunulmakta olup; eğitime katılım sağlamayı planlayan firmaların katılımcılara ilişkin irtibat
bilgilerini Ekonomi Bakanlığı’na bildirmek üzere aşıdaki fomatta en geç 18 Şubat 2014 Salı gününe
kadar [email protected] e iletmeleri hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Firma Adı
Katılımcı Adı Soyadı
Katılımcının Firmadaki Görevi
Ek: Sübvansiyon Uygulamalarına Dair Seminer Programı (2 sayfa)
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal YILDIZ - Şube Müdürü
Alper KAYA - Uzman
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content