close

Enter

Log in using OpenID

81494288/720 Konu : Türk Konseyi- Yetkilendirilmiş Y

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/720
Türk Konseyi- Yetkilendirilmiş
Yükümlü Ve Sonradan Kontrol
Seminer Programı
BAKANLIK MAKAMINA
16-17 Haziran 2014 tarihlerinde Çimkent`te gerçekleştirilen Türk Konseyi Gümrük
İdareleri Başkanları Üçüncü Toplantısı ve Gümrük İşbirliği Çalışma Grubu Üçüncü
toplantıları sonucunda alınan kararlar uyarınca, gümrük konularında üye ülkelerce bir dizi
seminer programlarının gerçekleştirilmesi ve bunlardan yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması
ve risk yönetimi konularındaki çalıştayların ülkemizce düzenlenmesinin öngörüldüğü iletilmiş
olup, bu kapsamda yapılan yazışmalar sonucunda, Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması
ve Sonradan Kontrol konularında 10-12 Mart 2015 tarihleri arasında (üye ülkelere yönelik)
bir seminer programı düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.
Bu doğrultuda:
- Ekli listelerde belirtilen katılımcıların, 10-12 Mart 2015 tarihlerinde Bakanlığımız Eğitim
Merkezi'nde eğitim programına katılmaları,
- AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce söz konusu program için protokol hizmetlerinin
sağlanması; heyetin program kapsamında şehir içi ulaşımı için Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığınca araç tahsis edilmesi,
- Eğitim görevlileri ders ücretlerinin Başkanlığımız 31.01.00.06-01.3.1.00-1-01.1.5.01 bütçe
tertibinden ödenmesi,
- Gerekli hallerde; katılımcıların program listesine dahil edilmeleri ve çıkarılmaları konusu ile
program, tarih ve içerik değişikliği konularında Başkanlığımızın yetkili kılınması,
Hususlarını takdir ve tensiplerine arz ederim.
Önder UYSAL
Eğitim Dairesi Başkanı
EK: Program ve ekleri
Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2015
İsmail YÜCEL
Müsteşar Yardımcısı V.
OLUR
....../ ..... /2015
Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar V.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden f4d4b136-bbfc-4a3d-b696-d98bd7d0ee84 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köyüiçi Küme Evleri
No:685 Esenboğa Yolu 06750-AKYURT/ANK.
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MÜGE TURAN
Fax
E-Posta
: 312 398 22 32
: .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content